UN Women Programme Associate (Open for Moldova Nationals Only)Ro

Traducere Automata

Asociat al programului UN Women (deschis doar pentru cetățenii Republicii Moldova)

UN Women Programme Associate (Open for Moldova Nationals Only)

UN Women Moldova caută un Asociat de Program (deschis doar pentru cetățenii Republicii Moldova).

Dacă sunteți interesat de postul nostru vacant, vă rugăm să urmați acest link: https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=110760 pentru a vedea anunțul complet de angajare și a aplica, urmând instrucțiunile.

Candidații interesați sunt invitați să-și depună dosarele online până la data de 22 ianuarie 2023, ora 23:59, cu următoarele documente.

  • Scrisoare de intenție pentru a include o scurtă prezentare generală despre care dintre experiențele anterioare vă face candidatul cel mai potrivit pentru poziția promovată.

      Dacă credeți că aveți prieteni care ar putea fi interesați să ni se alăture, anunțați-i și ajutați-ne să răspândim cuvântul.

En

Articol Original

UN Women Programme Associate (Open for Moldova Nationals Only)

UN Women Programme Associate (Open for Moldova Nationals Only)

UN Women Moldova is looking for a Programme Associate (Open for Moldova Nationals Only).

If you are interested in our vacancy please follow this link: https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=110760 to see the complete job announcement and apply, following the instructions.

Interested candidates are invited to submit their online applications by January 22, 2023, 23:59 with the following documents.

  • Letter of Intent to include a brief overview about which of your previous experiences makes you the most suitable candidate for the advertised position.

      If you think you have friends who might be interested in joining us, let them know and help us spread the word.

It

Traducere Automata

Associato al programma UN Women (aperto solo ai cittadini moldavi)

UN Women Programme Associate (Open for Moldova Nationals Only)

UN Women Moldova è alla ricerca di un associato al programma (aperto solo ai cittadini della Moldavia).

Se sei interessato al nostro posto vacante segui questo link: https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=110760 per vedere l'annuncio di lavoro completo e candidarsi, seguendo le istruzioni.

I candidati interessati sono invitati a presentare le loro candidature online entro il 22 gennaio 2023, 23:59 con i seguenti documenti.

  • Lettera di intenti per includere una breve panoramica su quale delle tue esperienze precedenti ti rende il candidato più adatto per la posizione pubblicizzata.

      Se pensi di avere amici che potrebbero essere interessati a unirsi a noi, fallo sapere e aiutaci a spargere la voce.

Ua

Traducere Automata

Асоційована програма ООН Жінки (відкрита лише для громадян Молдови)

UN Women Programme Associate (Open for Moldova Nationals Only)

ООН Жінки в Молдові шукає партнера програми (відкрита лише для громадян Молдови).

Якщо вас зацікавила наша вакансія, будь ласка, перейдіть за цим посиланням: https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=110760 щоб переглянути повне оголошення про роботу та подати заявку, дотримуючись інструкцій.

Зацікавленим кандидатам пропонується подати свої онлайн-заявки до 22 січня 2023 року, 23:59 з наступними документами.

  • Лист про наміри включити короткий огляд про те, який з ваших попередніх досвідів робить вас найбільш підходящим кандидатом на рекламовану посаду.

      Якщо ви думаєте, що у вас є друзі, які можуть бути зацікавлені приєднатися до нас, повідомте їх і допоможіть нам поширити інформацію.

Bg

Traducere Automata

Сътрудник по програмата на ООН за жените (отворен само за граждани на Молдова)

UN Women Programme Associate (Open for Moldova Nationals Only)

ООН Жени Молдова търси програмен сътрудник (отворен само за граждани на Молдова).

Ако се интересувате от нашата свободна позиция, моля последвайте този линк: https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=110760 за да видите пълната обява за работа и да кандидатствате, следвайки инструкциите.

Заинтересованите кандидати се канят да подадат своите онлайн кандидатури до 22 януари 2023 г., 23:59 ч. със следните документи.

  • Писмо за намерение , за да включите кратък преглед на това кой от предишните ви преживявания ви прави най-подходящият кандидат за рекламираната позиция.

      Ако смятате, че имате приятели, които биха могли да се интересуват да се присъединят към нас, уведомете ги и ни помогнете да разпространим думата.

Ru

Traducere Automata

Ассоциированный сотрудник Программы «ООН-женщины» (открыт только для граждан Молдовы)

UN Women Programme Associate (Open for Moldova Nationals Only)

Структура «ООН-женщины» в Молдове ищет партнера по программе (открыт только для граждан Молдовы).

Если Вы заинтересованы в нашей вакансии, пожалуйста, перейдите по этой ссылке: https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=110760 , чтобы увидеть полное объявление о работе и подать заявку, следуя инструкциям.

Заинтересованным кандидатам предлагается подать свои онлайн-заявки до 22 января 2023 года, 23:59 со следующими документами.

  • Письмо о намерениях , чтобы включить краткий обзор о том, какой из ваших предыдущих опытов делает вас наиболее подходящим кандидатом на рекламируемую должность.

      Если вы считаете, что у вас есть друзья, которые могут быть заинтересованы в том, чтобы присоединиться к нам, сообщите им об этом и помогите нам распространить информацию.

telegram