Asociația Obștească „The Moldova Project” anunţă concurs de angajare pentru funcția Asistent/ă de proiectasistent de proiect 1

 

Suntem în căutarea unei persoane responsabile, pentru colaborare de lungă durată.

Locul desfășurării activității: online și la birou, cu disponibilitate pentru deplasări prin țară

Perioada postului: pe termen lung

Disponibilitatea postului: imediată

Data limită pentru aplicare: 09.09.2022

Asociația The Moldova Project este o organizație obștească, neguvernamentală și apolitică, ce are drept scop promovarea și protecția drepturilor copiilor care provin din familii defavorizate, preponderent din mediul rural. Scopul nostru este să oferim sprijin multidimensional: bunuri, servicii, sprijin educațional, psihologic, medical. Colaborăm strâns cu autoritățile locale și centrale, cu ONG-urile locale și cu organizațiile umanitare care operează la nivel global.

Cerințe:

- studii superioare (în domeniul social, juridic, jurnalism, comunicare)

- cunoașterea sectorului nonprofit și a domeniului de protecție a drepturilor copiilor

- disponibilitate de a lucra cu familii social vulnerabile

- experiență anterioară de lucru în cadrul proiectelor (va constitui un avantaj)

- cunoașterea limbii engleze avansate scrise și vorbite (obligatoriu)

- cunoștințe avansate MS Office (Power Point, Excel, Word, etc)

- responsabilitate, punctualitate, creativitate, capacitate de lucru în echipă, dar și individual, capacitate de a comunica eficient

- o atitudine tolerantă și respectuoasă față de persoane, indiferent de categoria socială

Responsabilități:

- oferirea asistenței la implementarea activităților de zi cu zi din proiect, asigurându-se că calitatea și standardele sunt luate în considerare și respectate în timpul implementării proiectului

- însoțirea beneficiarilor la spitale, și alte instituții relevante necesităților acestora

- implicarea în comunicarea cu donatorii, întocmirea rapoartelor trimestriale

- coordonarea procesului de achiziții

- menținerea comunicării cu echipele mobile a proiectului

- introducerea într-un formular tipizat a datelor privind activitățile realizate în cadrul proiectului

- asigurarea creării și printarea materialelor necesare de lucru

- îndeplinirea altor cerințe la solicitarea echipei de management a organizației

Oferim:

- salariu motivant, ce poate fi ajustat în timp pe măsura rezultatelor

- posibilitatea de a participa la cursuri de perfecționare profesională

- oportunitatea de afirmare, de dezvoltare a unor abilități, implementarea propriilor idei în cadrul Asociației, dar și de a dobândi cunoștințe noi în domeniul social

- un mediu pozitiv de lucru, colegi respectuoși și prietenoși

- integrare într-o echipă pasionată de ceea ce face și determinată să producă cu adevărat schimbări în viețile copiilor și familiilor aflate în dificultate

Selecția candidatului:

CV-ul şi scrisoarea de motivare se vor expedia prin e-mail la adresa: office.themoldovaproject@gmail.com, până la data de 9 septembrie 2022. 

Doar candidații selectați vor fi invitați la interviu.

 

Mult succes!