Content writer/teacher for writing entrepreneurship lessons

Fundația Startup Moldova (https://startupmoldova.digital/ro/) este o platformă multistakeholder care urmărește să stimuleze ecosistemul de startup-uri emergente din Moldova, oferind sprijin și resurse comunității și companiilor individuale care lucrează în direcția inovării tehnologice în Moldova.

Prezentul Apel se atribuie cautării unui content writer/profesor pentru implicare directă în elaborarea conținutului unui modul cu accent pe specificul și dezvoltarea startup-urilor tehnologice, ce urmează a fi incluse în Curriculumul pentru disciplina opțională Bazele Antreprenoriatului. 

Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

  • Persoană fizică cu experiență în predare – minim 5 ani, în Republica Moldova sau România. Experiența în predarea Antreprenoriatului va constitui un avantaj;
  • Capacitatea de a cerceta și de a face copywriting, abilități creative.
  • Experiență anterioară în elaborarea conținutului pentru materiale didactice sau auxiliare.

Documente necesare:

  • CV;
  • Dovezi ale experienței în elaborarea de conținut pentru materiale didactice sau auxiliare. Pot fi anexate copii scanate ale manualelor școlare, materialelor didactice auxiliare, etc. 

Solicitanții interesați trebuie să trimită documentele enumerate mai sus la adresa de email: cplinschi@startupmoldova.digital. Vă rugăm să includeți „Content writer/teacher” în rândul subiectului. 

Termenul limită pentru aplicații: 17 iunie 2022

Pentru mai multe detalii accesati site-ul Startup Moldova:

https://startupmoldova.digital/tender/content-writer-teacher-for-writing-entrepreneurship-lessons/