Termen Extins - Fundația de Binefacere Caritas Moldova anunță concurs de solicitare a ofertelor pentru achiziționarea mobilierului pentru renovarea spațiul "Youth Corner"Fundația de Binefacere Caritas Moldova anunță concurs de solicitare a ofertelor pentru achiziționarea mobilierului pentru renovarea spațiul "Youth Corner"

 Data publicării anunțului:                                  28 mai 2024

 Termenul limită de prezentare a dosarului:      TERMEN EXTINS PANA 18 IUNIE 2024 (11 iunie 2024)

                                                                       

CONTEXT                                                                                                                                          

Achiziția se realizează în cadrul proiectului „Humanitarian Response to War in Ukraine – Caritas Moldova”,  project nr. 223MDA01.


Scopul achiziției: Renovarea sălii din cadrul biroului național pentru a crea un spațiu de lucru și relaxare pentru tineri și voluntari.

Nr. d/o

Denumirea bunurilor/ serviciilor

 

 

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

1

Achiziția mobilierului pentru spațiul pentru spațiul "Youth Corner"

Conform caietului de sarcini

 

DEPUNEREA DOSARULUI

Acesta va fi depus în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini și în strictă conformitate cu procedura prevăzută în Instrucțiunile pentru ofertanți.

Dosarul de aplicare va fi transmis electronic, prin e-mail, la următoarea adresă: procurement@caritas.md,  cu mențiunea „Ofertă lucrări de renovare” sau depus în plic la adresa mun. Chișinău, str. G. Asachi nr. 30/1, Fundația de Binefacere Caritas Moldova.

 După expedierea ofertelor, vă rugăm să vă asigurați că oferta a fost recepționată de către Fundația de Binefacere Caritas Moldova sub forma unui e-mail de confirmare. Asociația este responsabilă numai pentru ofertele confirmate.

Fundația de Binefacere Caritas Moldova nu va lua în considerare dosarele depuse după termenul limită.

Ofertanții vor expedia oferte semnate, ștampilate și datate la adresa de e-mail sau poștală, specificată în prezenta solicitare la sau înainte de ora exactă specificată în prezenta solicitare.

DOCUMENTAȚIA PENTRU CONCURS

Cerințe față de candidații eligibili:

  • Dosarul complet;
  • Persoane juridice înregistrate în Republica Moldova;
  • Experiență în domeniu, minim 3 ani.

Cerințe:

  • Diversitatea mobilierului conform cerințelor;
  • Disponibilitatea articolelor solicitate;
  • Costul de livrare va fi inclus în preț;
  • Livrarea mobilierului la locație după cum urmează: Chișinău, str. Gh. Asachi 30/1;
  • Servicii de descărcare a bunurilor;
  • Servicii de asamblare și montare a mobilierului și accesoriilor;
  • Prețurile includ 20% TVA;

Fiecare ofertant are obligația de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secțiuni, completate în mod corespunzător și semnate de persoane autorizate, până la data limită de depunere a ofertelor.

Documentația necesară pentru concurs:

Notă: Ofertele vor fi valabile 45 zile din momentul termenului limită de depunere a ofertei.

 Stabilirea ofertei câștigătoare: Cel mai mic preț – termenul de executare.

De asemenea, documentele pot fi solicitate la adresa de e-mail: procurement@caritas.md, cu mențiunea Ofertă de mobilier pentru spațiul pentru tineri și voluntari”.

 DATE DE CONTACT

Pentru întrebări referitoare la Caietul de sarcini și cu privire la modul de depunere a ofertelor, vă rugăm să o contactați pe Ecaterina Bugaevscaia, ofițer achiziții, tel. 078800597,  e-mail: procurement@caritas.md 

Caritas Moldova îşi rezervă dreptul de a anula și/sau a suspenda procedura de achiziție, total sau parțial şi de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de adjudecarea contractului, inclusiv în cazul în care se află în imposibilitatea acoperirii financiare sau în cazurile necorespunderii ofertelor cerințelor stabilite în prezenta documentație, fără a-şi crea astfel anumite obligații și a purta răspundere față de ofertanți.