Termeni de referință: Selectarea studioului de producție video pentru realizarea spotului pentru campania socială anuală Termeni de referință: Selectarea studioului de producție video pentru realizarea spotului pentru campania socială anuală 

Centrului de informații „GENDERDOC-M” Selectează un studiou de producție video pentru realizarea spotului pentru campania socială anuală 

I. RESPONSABILITĂȚILE STUDIOULUI DE PRODUCȚIE: 

 • Elaborarea a trei variante de scenariu pentru campanie, din care urmează să fie ales unul;
 • Organizarea filmărilor pentru scenariul ales în timp util;
 • Filmările propriu-zise;
 • Post-producția spotului;
 • Livrarea spotului către comanditar în termenul stabilit prin

II. PERIOADA DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI: 

 • Campania socială se va desfășura în perioada 10 iunie - 16 iunie 2024

III. PROCEDURA DE EVALUARE: 

Studioul de producție video va fi selectat în concordanță cu Termenii de referință în cauză și procedurile interne ale Centrului de informații „GENDERDOC-M”, în baza următoarelor criterii: 

 • Experiență în domeniul prestării serviciilor de producție video de cel puțin 5 ani;
 • Experienţa specifică în realizarea spoturilor video pentru proiectele sociale, implementate în Republica Moldova;
 • În procesul de evaluare a ofertei se va lua în calcul criteriul de cost-eficiență. 

Nu vor fi eligibile: 
*Întreprinderile care se află în proces de insolvabilitate și/sau lichidare; 
*Întreprinderile/instituțiile care nu întrunesc criteriile de eligibilitate indicate în prezentul Termen de Referință. 
 
Centrul de Informații ”GENDERDOC-M” își rezervă dreptul de a anunța un concurs repetat sau apel la alte companii participante la prezentul concurs, în cazul în care compania câștigătoare nu va reuși să implementeze planul de acțiuni al Campaniei. 

  
IV. DOCUMENTELE DE PARTICIPARE: 

 
Pentru participare la concurs, solicitanții vor prezenta următoarele documente: 

 1. Portfoliul cu cele mai recente spoturi realizate;
 2. Oferta financiară pentru toate etapele realizării spotului;
 3. Copia de pe certificatul de înregistrare a întreprinderii și copia de pe extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice;

V: CONDIȚIILE DE PREZENTARE A PACHETULUI DE DOCUMENTE: 

 
Propunerile companiilor interesate vor fi expediate Centrului de Informații GENDERDOC-M la următoarea adresă electronică: info@gdm.md până în data de 4 aprillie 2024. 
 

Articol adaugat de: Angelica Frolov
Alte articole de la acest autor: