CAPC anunță concurs pentru selectarea unei companii privind elaborarea a 3 spoturi la tema conformității anticorupție în cadrul afacerilor de succes din MoldovaCAPC anunță concurs pentru selectarea unei companii privind elaborarea a 3 spoturi la tema conformității anticorupție în cadrul afacerilor de succes din Moldova

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) anunță un concurs deschis pentru selectarea unei companii sau a unei persoane fizice specializate în elaborarea producțiilor video pe subiecte sociale. Compania/persoana fizică selectată urmează să realizeze 3 spoturi video cu o durată aproximativă de 60-90 secunde fiecare. Aceste producții video vor relata despre istorii de succes ale unor companii sau antreprenori autohtoni care implementează standarde de integritate și operează în Uniunea Europeană. Producțiile video vor fi elaborate într-un limbaj accesibil, în baza unor scenarii elaborate de compania selectată și agreate în colaborare cu CAPC.

Denumirea postului: Companie/ Persoană fizică specializată

Proiect: „Core support to the CAPC”, implementat de CAPC, cu sprijinul financiar al Swedish International Development Cooperation Agency

Tip de contract: Contract de prestări servicii

Asociația Obștească „Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției” (în continuare – CAPC). Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) este o organizație neguvernamentală fondată în 2004.Misiunea CAPC este de a contribui la diminuarea nivelului corupției și consecințelor ei prin activități de analiză, expertiză, monitorizare, asistență și suport pentru actorii din sectorul public, privat, precum și pentru persoanele nedreptățite prin acte de corupție. CAPC a implementat peste 40 de proiecte orientate spre prevenirea corupției prin acțiuni de cercetare, analiză, evaluare și monitorizare a politicilor și instituțiilor publice, sprijinirea actorilor din domeniu, dezvoltarea unor instrumente novatoare, litigare strategică și derularea campaniilor de sensibilizare și informare privind fenomenul corupției.

Scopurile CAPC: contribuirea la reducerea nivelului corupției în țară pînă la un nivel, care nu ar afecta drepturile și libertățile cetățenilor; ridicarea nivelului conștientizării pericolului pe care-l prezintă fenomenul corupției pentru stat; studierea nivelului pătrunderii corupției în societate și stat; determinarea sferelor care au fost în cea mai mare măsură afectate de corupție; considerînd că corupția are loc acolo unde nu există transparență, ridicarea nivelului transparenței în activitatea instituțiilor statale și celor politice; considerînd că organele unui stat democratic își desfășoară activitatea pe contul și în interesul societății, stabilirea unui monitoring al societății asupra activității organelor statului.

Pe parcursul anului 2023, în comun cu experții din cadrul U4 și Institutului Basel, CAPC a participat la elaborarea Studiului privind Intensificarea eforturilor anticorupție în sectorul IMM-urilor din Moldova: un plan de acțiune. Analiza a aplicat abordarea bazată pe dovezi și pe probleme pentru a consolida eforturile de combatere a corupției. Raportul oferă o analiză asupra: 1) Dinamicii corupției în sectorul IMM-urilor; 2) Abordărilor mai inteligente împotriva corupției; 3) Planul pentru intervenții care pot adăuga valoare în sectorul ÎMM. Principalele obiective pentru combaterea corupției în sectorul ÎMM-urilor sunt: Reducerea mitei. Creșterea conformității cu cerințele legale. Creșterea încrederii în răspunsul guvernului la corupție.

Pentru abordarea acestora autorii au sugerat:

Îmbunătățirea informațiilor existente prin identificarea lacunelor și personalizarea acestor instrumente cu anumite sub-sectoare și tipuri de afaceri specifice IMM-urilor.
Dezvoltarea unei campanii de informare care să sublinieze că mita nu este inevitabilă pentru IMM-urile din Republica Moldova pentru a contracara narațiunea generală care normalizează mita.
Integrarea cerințelor de conformitate anticorupție în oportunitățile de dezvoltare a afacerilor existente și viitoare poate consolida argumentul de afaceri pentru conformitate.
Comunicarea despre motivele de ce conformitatea are sens din perspectiva afacerii.
Producerea materialelor care să crească gradul de conștientizare cu privire la noile instrumente digitale care sunt puse la dispoziție de guvern.
Contestarea convingerilor convenționale conform cărora nu se înregistrează progrese în combaterea corupției pentru a convinge oamenii că schimbarea este posibilă și pentru a crește încrederea în răspunsul guvernului la corupție.
Explorarea ideii modului în care funcțiile unui Ombudsman de afaceri pot fi introduse în contextul Republicii Moldova, care ar putea fi un mijloc de a urmări în continuare măsuri de consolidare a încrederii și ca o resursă pentru IMM-uri.
Încorporarea măsurilor de conformitate și de consolidare a integrității în portofoliile și programele existente ale donatorilor
Dezvoltarea de strategii pentru a îmbunătăți capacitatea de răspuns a funcționarilor publici în furnizarea de servicii și examinarea reclamațiilor.

În acest sens, compania/ profesionistul selectat, va realiza video-uri scurte despre afacerile moldovenești care operează în UE și care implementează elemente de conformitate anticorupție, avînd scopul de a crește gradul de conștientizare cu privire la importanța și avantajele sistemelor de management anti-mita pentru întreprinderile mici și mijlocii, în special cele care doresc să opereze în UE, dar și riscurile în cazul în care acestea rămân în economia informală.

Obiectiv

Selectarea unei companii sau persoane fizice specializată pentru:

elaborarea, în colaborare cu CAPC, a conceptelor/scenariilor pentru 3 video spoturi, cu o durată aproximativă de 60-90 secunde fiecare (în limba română, cu subtitrare în limba rusă), cu privire la istorii de succes ale unor companii sau antreprenori autohtoni care implementează standarde de integritate și operează în Uniunea Europeană;
producerea materialelor video după aprobarea conceptelor, inclusiv coordonarea cu CAPC a etapelor principale ale producției: planificarea, filmarea, editarea;
adaptarea tehnică a video-urilor pentru promovarea pe diferite platforme online, rețele sociale.

Durata de realizare a sarcinii: Martie 2024 – Iunie 2024, Locație: Chișinău/Moldova

Materialele video trebuie să întrunească, dar să nu se rezume la următoarele condiții tehnice și de conținut:

– să se adreseze antreprenorilor și să transmită, într-un mod original și creativ, mesajul că integritatea în afaceri este un element al succesului, contribuie la creșterea și sustenabilitatea afacerii, reduce riscurile de corupție în interacțiunea cu autoritățile publice, îmbunătățește reputația, crește încrederea și credibilitatea clienților/consumatorilor, oferă avantaje competitive, reduce costurile, oferă acces la piețe noi și contribuie la crearea unor relații de business de durată;

– să sensibilizeze antreprenorii să-și asume angajamente concrete de implementare a standardelor anti-mită;

– să conțină elemente sonore și vizuale adecvate și atrăgătoare (muzică, culori, compoziție de bază etc.);

– să fie filmate din diferite unghiuri;

– să aibă un limbaj simplu și atractiv, pe înțelesul publicului larg;

– să conțină elementele de vizibilitate ale proiectului.

Activități și livrabile

Nr.

Acțiune

Etape și livrabile

Termen limită de livrare

1.

Elaborarea Conceptului video-urilor

Prezentarea afacerilor selectate, a conceptului video-urilor și aprobarea de către CAPC

30 martie

2.

Elaborarea video nr 1

Elaborarea video nr. 1 și editarea conform recomandărilor CAPC

30 aprilie

3.

Elaborarea video nr 2

Elaborarea video nr. 2 și editarea conform recomandărilor CAPC

30 mai

5.

Elaborarea video nr 3

Elaborarea video nr. 3 și editarea conform recomandărilor CAPC

15 iunie

Cerințe de eligibilitate pentru compania/persoana fizică executoare:

să fie persoană juridică/fizică rezidentă în Republica Moldova și să aibă experiență de cel puțin 2 ani în domeniu;
să prezinte exemple ale unor lucrări similare, elaborate anterior;
să cunoască tematica și să aibă o viziune de ansamblu privind tematica producțiilor video;
să dispună de echipament necesar și personal calificat pentru realizarea angajamentelor;
să ofere o scrisoare de garanție, prin care asigură că va fi flexibilă în procesul de colaborare și de executare a sarcinilor, conform cerințelor API;
să garanteze că are acces la arhive sau alte surse de conținut video și audio, cu respectarea legislației drepturilor de autor.

Dosarul de aplicare va include:

CV-ul companiei/persoanei fizice, inclusiv portofoliul de prezentare a lucrărilor similare realizate și cel puțin o scrisoare de recomandare din partea clienților cărora li s-au prestat anterior servicii similare;
conceptul general de realizare a celor trei video spoturi (cel mult 1 pagină);
scrisoarea de garanție, prin care confirmă că: a) va fi flexibil/ă în procesul de colaborare și de executare a sarcinilor; b) va avea o abordare creativă, iar eventualele solicitări venite din partea CAPC privind modificarea/adaptarea sarcinilor convenite inițial vor fi analizate, eventual îmbunătățite și oferite soluții pentru realizarea acestora; c) în elaborarea lucrărilor, își asumă responsabilitatea pentru respectarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe;
planul calendaristic de realizare a celor 3 produse;
oferta financiară pentru prestarea serviciilor solicitate, în MDL (notă: ofertele vor fi evaluate în baza criteriului cost-eficiență).

Aspecte organizaționale

Compania/ persoana fizică selectată va lucra în bază de contract de prestare servicii, cu o implicare în funcție de planul de lucru agreat pentru realizarea livrabilului, în perioada martie – iunie 2024 în afara oficiului CAPC.

CAPC își rezervă dreptul de a propune experților aplicanți formarea unei echipe pentru a asigura întrunirea criteriilor de evaluare din punct de vedere a eficienței tehnice și financiare.

Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare este 12 martie 2024, ora 10.00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa capc.office.contact@gmail.com cu mențiunea „Aplicant pentru realizarea a trei video spoturi la tema conformității anticorupție în cadrul afacerilor”. Vă rugăm să vă asigurați că ați primit mesaj privind confirmarea recepționării dosarului.

Numai candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Informații suplimentare le puteți solicita prin email: capc.office.contact@gmail.com

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina candidații pe criterii de naţ

Articol adaugat de: Lucia Beiu