Cerere de cotații - BunuriCerere de cotații - Bunuri

Anunț specific de achiziții

Cerere de cotații - Bunuri

Țara: Republica Moldova

Instituția: Instituția Publică Colegiul “Alexei Mateevici” din  Chișinău

Titlul proiectului: Învățământul Superior din Moldova                              

 • ID Proiect: P167790
 • Titlul subproiectului: Program de asigurare a calității în învățământul pedagogic (PACÎP)
 • Obiectul achiziției: Mobilier

Ref. Nr.: MD-A. MATEEVICI-392360-GO-RFQ

 

 1. Instituția publică Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău a primit subfinanțare de la Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova în cadrul Programului de Îmbunătățire a Învățămîntului Superior din Moldova, implementat în cadrul proiectului “Învățămîntul superior din Moldova” și intenționează să aplice o parte din mijloacele financiare pentru plăți în temeiul Acordului de subfinanțare nr. MD-MOED-6542-ASF-C-01 din 24.10.2022 pentru realizarea subproiectului Program de asigurare a calității în învățământul pedagogic (PACÎP).
 2. În cadrul Acordului de subfinanțare o parte din mijloacele alocate vor fi utilizate pentru finanțarea contractului/contractelor atribuire în cadrul achiziției de Mobilier.
 3. Instituția publică Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău invită operatorii economici eligibili să depună oferte pentru achiziționarea:

Nr.

Denumirea bunurilor

Lotul 1

Mobilă individualizată

Lotul 2

Scaune și  fotolii

Lotul 3

Construcții individualizate din sticlă

Lotul 4

Scenă mobilă

 1. Achiziția se va desfășura prin procedura de cerere de cotații (RFQ), astfel cum se specifică în „Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru Debitorii de Finanțare a Proiectelor de Investiții – Achiziții în cadrul Proiectelor de Investiții cu Finanțarea Bunurilor, Lucrărilor, Serviciilor de Non-Consultanță și Consultanță”, din 1 iulie 2016, revizuit la 1 noiembrie 2017 și 1 august 2018 (denumit în continuare „Regulament de achiziții”); și este deschisă tuturor ofertanților eligibili, astfel cum sunt definiți în Regulamentul privind achiziții prenotat.
 2. Ofertanții eligibili interesați pot obține informații suplimentare și solicita documentele de achiziție de la Instituția publică Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău, str. Puskin 54, e-mail: curosliudmila@gmail.com, persoana responsabilă CUROȘ Liudmila.
 3. Ofertele trebuie să fie transmise la adresa: IP Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău, Puskin 54, Anticamera sau electronic la adresa de e-mail: cpam.curosliudmila@gmail.com înainte de 15 martie 2024 ora 11:00.

 

Ofertele întîrziate, depuse după termenul indicat mai sus vor fi respinse.

 1. Ofertele prezentate vor fi valabile pentru o perioadă de 60 zile de la data limită de depunere a ofertelor.
 2. Adresa (adresele) menționată (menționate) mai sus, în punctul 5 și 6, este

 

IP Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău

CUROȘ Ludmila, manager de proiect

str. Puskin 54, or. Chișinău, Republica Moldova

tel: + 373 22 220 241

 e-mail: cpam.curosliudmila@gmail.com       

www.cpam.md