Anunț de modificare a Documentului de Achiziție MD-USMF-404645-GO-RFB din 09.02.2024Anunț de modificare a Documentului de Achiziție MD-USMF-404645-GO-RFB din 09.02.2024

Anunț de modificare a Documentului de Achiziție

MD-USMF-404645-GO-RFB din 09.02.2024

Echipamente pentru laboratoare

Nr. CDO:  MD-USMF-404645-GO-RFB

Autoritatea contractantă: Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova

Proiectul: Învățământul Superior din Moldova

Subproiectul: Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae  Testemițanu” FORCE_med”

  1. Documentația Cererii de oferte. Nr.: MD-USMF-404645-GO-RFB din 09.02.2024, privind achiziționarea Echipamente de laborator, se modifică prin emiterea Amendamentului nr. 1 din 02.2024, care poate fi accesat urmând link-ul: https://juridic.usmf.md/ro/anunturi-3/subproiectul-fortificarea-educatiei-prin-cercetare-medicina-cadrul-usmf-nicolae
  2. Pentru detalii contactați Autoritatea Contractantă: Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165, bir.213, tel.022-205-240, email: vadim.juc@usmf.md,  Vadim Juc, managerul de achiziții.