Anunț de solicitare a ofertelor pentru servicii de traducere scrisă și machetare a produselor traduseAnunț de solicitare a ofertelor pentru servicii de traducere scrisă  și machetare a produselor traduse

1. Context:

AO ”Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) implementează, cu suportul UN Women Moldova și sprijinul financiar al Suediei, inclusiv prin intermediul Fondului Femeilor in Politică, precum și Oficiile Guvernamentale ale Suediei, reprezentante de Ministerul de Afaceri Externe, proiectul ”Femei pentru Liderism și Bună Guvernare”, care își propune să contribuie la creșterea reprezentării femeilor în funcțiile publice la nivel local și național, precum și abilitarea femeilor de a participa cu succes în procesele de bună guvernare din Republica Moldova.

 

2. Obiectul achiziției:

AO ”Institutum Virtutes Civilis” contractează companie (persoană juridică) sau mai multe companii pentru oferirea serviciilor de traducere scrisă din limbile engleză-română, engleză-rusă a Manualului „Political Leadership & Candidate Training”, elaborat de UN Women, cu un volum de 170 pag, inclusiv cu elaborarea designului și machetarea produsului tradus.

3. Termeni livrabile:

Serviciile vor fi oferite în perioada februarie – mai 2024. Oferta pentru concurs va fi prezentată conform următorului model.

Servicii

Preț pentru 1 pagină, cu TVA 0

Preț total per produs (aprox.170 pag) cu TVA 0

Traducere engleză – română

   

Traducere engleză – rusă

   

Traducere română – rusă prezentare powerpoint

 

-

Traducere engleză – rusă prezentare powerpoint

 

-

Design si machetare

   

 

4. Dosarul de participare la concurs va conține:

  1. CV-ul ofertantului care să confirme experiența de traducere a textelor, cu anexarea mostrelor de traduceri efectuate si a datelor de contact pentru 2 referințe.
  2. Oferta financiară întocmită conform tabelului din punctul 3 (Termeni și livrabile), semnată și ștampilată. Oferta financiară va rămâne neschimbată cel puțin 45 de zile de la data prezentării ofertei.
  3. Copia extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice

La selectarea prestatorului/prestatilor pentru servicii traducere în scrise, design și machetare, se va atrage atenție la următoarele criterii:

  • Experiența companiei candidate  (prezența pe piaţă, clienţi fideli/referinţe), durata de colaborare cu clienții;
  • Experiența traducătorilor implicați în traduceri;
  • Oferta de preț cu respectarea raportului preţ-calitate.

Persoanele juridice interesate vor transmite oferta până la data de 20 februarie 2023, ora 23.59, într-un document separat, pe adresa de e-mail info.aoivc@gmail.com  cu titlul mesajului „OFERTĂ SERVICII DE TRADUCERE_20 FEBRUARIE 2024”. Pentru întrebări sau clarificări ne puteți contacta la email: info.aoivc@gmail.com

AO IVC își rezervă dreptul de a solicita documente adiționale în caz de necesitate, de a selecta unul sau mai mulți prestatori sau de anula concursul la orice etapă a procesului de selecție.

Doar prestatorul/prestatorii selectat/selectați va fi/vor fi contactat/contactați.