Furnizarea de servicii de printare a materialelor care vor fi utilizate în cadrul instruirilor.Furnizarea de servicii de printare a materialelor care vor fi utilizate în cadrul instruirilor.

ANUNȚ DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

Data limită pentru trimiterea ofertelor: 23 februarie 2024, ora 18:00

 

Chișinău, 12 februarie 2024

Numărul Achiziției Publice: 15/NANSEN/2024

Subiect:  Furnizare Servicii de printare a materialelor

Stimate furnizor ,

Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM), în colaborare cu proiectul Entrepreneurial Growth and Financial Literacy Initiative (EGFLI) , finanțat de Consiliul Norvegian pentru Refugiați (NRC) și generos sponsorizat de NANSEN lansează un apel pentru oferte pentru furnizarea de servicii de printare a materialelor care vor fi utilizate în cadrul instruirilor.

🎯 Scopul nostru este de a asigura materiale de instruire de calitate și relevante pentru participanții la programele noastre, contribuind astfel la creșterea nivelului de educație și conștientizare în rândul comunității antreprenoriale din Moldova.

📄 Căutăm furnizori de servicii de printare care să ofere:

-           Printarea materialelor de instruire (manuale, prezentări, fișe de lucru etc.) conform specificațiilor și cerințelor stabilite de către AFAM.

-           Utilizarea de echipamente de printare moderne și de înaltă calitate pentru a asigura rezultate excelente.

-           Livrarea materialelor printate într-un timp prompt și în condiții de siguranță.

Obiectul achiziției: Furnizare Servicii de Printare a Materialelor

📝 Persoanele sau entitățile interesate trebuie să îndeplinească următoarele cerințe minime de participare:

-           Să fie operatori economici înregistrați legal și să îndeplinească cerințele legale pentru furnizarea de servicii de printare în Republica Moldova.

-           Să demonstreze experiență anterioară în furnizarea de servicii de printare pentru proiecte similare.

Detalii suplimentare:

  • Cantitatea estimată: 210 persoane
  • Specificații materiale: Manualele vor fi tipărite în format A4, alb-negru, cu un total de 200 de foi per manual.
  • Finisaj: Copertarea va fi realizată pentru fiecare manual.

 

Tabel pentru prezentarea ofertei financiare:

Serviciu

Preț/unitate (lei) inclusiv TVA

Cantitate

Total (lei) inclusiv TVA

Printare A4 (200 foi)

 

210

 

Copertare

 

210

 

Livrare

 

1

 

Altele

     

TOTAL

     

📅 Termenii și condițiile achiziției includ:

-           Furnizarea de materiale de instruire printate conform specificațiilor și cerințelor AFAM.

-           Asigurarea unei calități excelente a printării și a finisajelor.

-           Respectarea termenilor și condițiilor specificate în cererea de oferte.

📧 Pentru a primi documentația de ofertă, persoanele interesate trebuie să trimită un e-mail la adresa proiecte.afam@gmail.com , indicând numărul achiziției publice și subiectul mesajului NANSEN_Handouts”

☎️ Pentru întrebări suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 068384224.

Echipa Asociației Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM)