Furnizarea de gustări pentru copii OcnițaFurnizarea de gustări pentru copii Ocnița

ANUNȚ DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 23 februarie 2024, ora 18:00

Chișinău, 12 februarie 2024 

Achiziție publică Nr. 10/NANSEN/2024

Subiect:   Furnizarea de gustări pentru copii

Stimate prestator de servicii,

Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM), în cadrul proiectului Entrepreneurial Growth and Financial Literacy Initiative (EGFLI) finanțat de Consiliul Norvegian pentru Refugiați (NRC) și generos sponsorizat NANSEN, lansează un apel pentru oferte pentru furnizarea de gustări pentru copii  în Ocnița.

Scopul este de a asigura o alimentație sănătoasă și echilibrată pentru copiii care vor fi prezenți la evenimentele noastre, având în vedere vârsta și nevoile lor alimentare specifice. Căutăm companii specializate în furnizarea de gustări sănătoase, având experiență cu prepararea alimentelor pentru copii și disponibilitatea de a se adapta la cerințele specifice ale acestora.

  Obiectul achiziției: Furnizarea de gustări echilibrate din punct de vedere nutrițional pentru 40 de copii din Ocnița.

Valoarea estimată a achiziţiei, cu TVA: 15 000,00 MDL

Nr total de beneficiari : 40 copii (număr estimativ)

  Condiții generale:   

 • Gustările trebuie să fie variate și adaptate vârstei și nevoilor copiilor.
 • Meniul trebuie să fie discutat și aprobat de către organizatori înainte de eveniment.
 • Prestatorul de servicii trebuie să aibă experiență în prepararea alimentelor pentru copii și să poată oferi referințe la cerere.
 • Toate gustările trebuie să fie proaspete și pregătite în condiții igienice.
 • Prestatorul de servicii trebuie să respecte toate normele și reglementările în vigoare în ceea ce privește securitatea alimentelor.

  Termeni și condiții speciale

1.   Livrarea zilnică:   Furnizorul se angajează să livreze gustările în fiecare zi, la ora și locația stabilite în prealabil cu AFAM.

2.   Ambalarea gustărilor:   Fiecare gustare trebuie să fie ambalată individual într-un pachet curat și igienizat. Ambalajul trebuie să fie ușor de deschis pentru copii și să fie realizat din materiale ecologice sau reciclabile.

3.   Conținutul pachetului:   Fiecare pachet destinat unui copil trebuie să conțină:

 • Un lichid de băut: apă, suc de fructe natural sau ceai fără zahăr.
 • Fructe proaspete: măr, banană sau struguri, tăiate și ambalate igienic.
 • Un sandviș sau alt produs de panificație cu umplutură sănătoasă (de exemplu, pui, brânză sau legume).
 • O gustare sănătoasă suplimentară: nuci, semințe sau un produs lactat precum iaurt sau brânză/sau un desert: biscuiți integrali sau o bară de cereale.

4.   Atenție la alergii:   Furnizorul trebuie să fie informat despre orice alergie sau intoleranță alimentară specifică a copiilor și să fie pregătit să ofere alternative sigure pentru acești copii. Este esențial să se evite contaminarea încrucișată a alimentelor în cazul alergiilor alimentare.

5.   Aprobarea conținutului:   AFAM va avea dreptul de a verifica și aproba conținutul pachetelor înainte de începerea livrării. Furnizorul trebuie să fie dispus să facă modificări în funcție de feedbackul primit.

6.   Flexibilitate:   Furnizorul trebuie să demonstreze flexibilitate în adaptarea conținutului pachetelor pentru a satisface nevoile speciale ale copiilor, cum ar fi cei cu afecțiuni medicale sau regimuri alimentare specifice.

7.   Calitatea și prospețimea produselor:   Toate produsele incluse în pachete trebuie să fie de calitate superioară, proaspete și să nu prezinte semne de alterare.

8.   Informații nutriționale:   Toate gustările furnizate trebuie să fie însoțite de informații nutriționale și, în cazul produselor ambalate, de o listă a ingredientelor.

9.   Preț:   Prețul convenit pentru furnizarea gustărilor nu trebuie să fie modificat fără un acord prealabil cu AFAM, cu excepția cazurilor în care se fac ajustări pentru a satisface cerințele speciale ale unor copii, cum ar fi nevoile dietetice speciale.

Cerințe minime de participare

 1. Înregistrare legală: Persoanele juridice interesate trebuie să fie înregistrate legal în Republica Moldova și să aibă o licență validă pentru activitățile de comercializare a alimentelor și băuturilor.
 2. Certificări ANSA: Persoanele juridice trebuie să dețină certificate relevante emise de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), care atestă conformitatea și siguranța alimentară a produselor oferite.
 3. Alte certificate de siguranță alimentară: Furnizorii trebuie să aibă certificări relevante în domeniul alimentar, cum ar fi ISO 22000 sau HACCP, care confirmă respectarea standardelor internaționale de siguranță și calitate alimentară.
 4. Experiență relevantă: Persoanele juridice trebuie să aibă o experiență de minimum 5 ani în domeniul furnizării de gustări sau catering pentru evenimente, preferabil pentru școli, grădinițe sau alte instituții destinate copiilor.
 5. Capacitatea de livrare: Furnizorii interesați trebuie să demonstreze că au capacitatea logistică de a livra gustările în locația specificată, zilnic și la ora convenită.
 6. Flexibilitate: Persoanele juridice trebuie să demonstreze flexibilitate în adaptarea ofertei lor în funcție de nevoile și feedbackul AFAM.
 7. Referințe: Furnizorii interesați ar trebui să prezinte cel puțin două referințe de la clienți anteriori sau curenti, preferabil de la instituții care servesc copii.
 8. Personal calificat: Echipa furnizorului trebuie să includă personal calificat în domeniul alimentar, având cunoștințe adecvate despre alergii și intoleranțe alimentare.
 9. Asigurare: Persoanele juridice trebuie să aibă o asigurare de răspundere civilă pentru eventualele daune sau incidente care pot surveni în legătură cu serviciile oferite.
 10. Transparență financiară: Furnizorii trebuie să fie în măsură să prezinte situațiile financiare ale ultimilor doi ani pentru a demonstra stabilitatea financiară a afacerii.
 11. Angajament etic: Este esențial ca furnizorii să se angajeze să respecte cele mai înalte standarde etice în ceea ce privește calitatea și sursa produselor oferite, tratamentul echitabil al angajaților și respectarea mediului înconjurător.

Documentele solicitate (tehnic):

Obligatorii:

1.   Certificatul de Înregistrare:   Copie după certificatul de înregistrare a companiei, evidențiind data înregistrării și numărul de înregistrare.

2.   Licența de Activitate (dacă este cazul):   Copie după licența care atestă dreptul de a furniza și comercializa produse alimentare.

3.   Lista Fondatorilor:   Se solicită o listă completă a tuturor fondatorilor companiei, incluzându-se IDNP (numărul de identificare personală) și data nașterii. Această cerință este impusă de finanțatorul NRC pentru verificări suplimentare.

4.   Certificate ANSA:   Copii ale certificatelor emise de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor care atestă conformitatea și siguranța produselor alimentare ce urmează a fi livrate.

5.   Dovezi de Experiență Anterioară:   Prezentarea unor referințe sau contracte anterioare care demonstrează că ofertantul a furnizat în trecut servicii similare pentru alte organizații sau instituții.

6.   Declarație privind Alergiile Alimentare:   O declarație scrisă care confirmă faptul că ofertantul este conștient de potențialele alergii alimentare și că poate adapta pachetele de gustări în funcție de nevoile specifice ale beneficiarilor.

7.   Plan de Securitate Alimentară:   Un document care descrie măsurile pe care compania le are în vedere pentru a se asigura că produsele alimentare sunt preparate, stocate și livrate în condiții de siguranță.

Facultative:

1.   Meniul Propus:   O descriere detaliată a produselor care vor fi incluse în pachetele de gustări, pentru evaluare și aprobare.

2.   Certificări Suplimentare:   Orice alte certificări sau acreditări care atestă calitatea și siguranța produselor, cum ar fi certificări ISO sau alte standarde internaționale.

3.   Recomandări de la Clienți Anteriori:   Scrisori sau recomandări de la clienții anteriori, care evidențiază satisfacția acestora în legătură cu serviciile furnizate de ofertant.

Oferta Financiară:

Pentru a asigura transparența și comparabilitatea ofertelor financiare, ofertanții sunt rugați să completeze următorul tabel cu detalii referitoare la costurile produselor și serviciilor propuse. Acest tabel va ajuta la evaluarea eficientă a costurilor în raport cu calitatea serviciilor furnizate.

Nr. Crt.

Denumire Produs

Cantitate per Pachet

Preț Unitar (MDL cu TVA inclus)

Preț Total per Pachet (MDL cu TVA inclus)

1.

Băutură

ex. 250ml

   

2.

Fructe

ex. 150g

   

3.

Gustare 1

ex. 50g

   

4.

Gustare 2

ex. 50g

   

5.

etc.

     
 

Subtotal Produse per Pachet

 

[Total Produse]

 
 

Cost Servicii de Livrare per Zi

 

[Cost Livrare]

 
 

Cost Total per Pachet cu Livrare

 

[Total General]

 
 

Cost Total pentru 19 Zile

 

[Total 19 Zile]

 

Instrucțiuni de completare:

 1. Denumire Produs: Specificați numele fiecărui produs inclus în pachet.
 2. Cantitate per Pachet: Indicați cantitatea fiecărui produs inclus în pachet.
 3. Preț Unitar (MDL cu TVA inclus): Indicați prețul unitar pentru fiecare produs, având în vedere că acesta trebuie să includă TVA.
 4. Preț Total per Pachet (MDL cu TVA inclus): Calculați prețul total al fiecărui produs înmulțind prețul unitar cu cantitatea.
 5. Subtotal Produse per Pachet: Sumați costurile produselor pentru a determina costul total al produselor în pachet.
 6. Cost Servicii de Livrare per Zi: Indicați costul zilnic de livrare pentru serviciile de transport.
 7. Cost Total per Pachet cu Livrare: Sumați costul produselor cu cel al livrării pentru a determina costul total per pachet.
 8. Cost Total pentru 19 Zile: Înmulțiți costul total per pachet cu 19 pentru a determina costul total al serviciilor pentru perioada specificată.

Vă rugăm să asigurați claritatea și exactitatea informațiilor furnizate în această secțiune, astfel încât oferta dvs. financiară să poată fi evaluată în mod corespunzător.

Modalități de depunere a ofertelor:

Ofertanții pot trimite oferta lor și în format electronic la adresa de email: proiecte.afam@gmail.com. Oferta trebuie să fie prezentată într-un singur fișier PDF, denumit cu numele organizației dvs. urmat NANSEN – catering snacks tender Ocnița cu toate paginile semnate și ștampilate, după caz. Asigurați-vă că fișierul este trimis până la ora 18:00, în data scadentă menționată anterior.

Aplicațiile incomplete sau aplicațiile primite după termenul limită nu vor fi luate în considerare.

 Adresa pentru depunerea ofertelor și a întrebărilor:

E-mail: proiecte.afam@gmail.com

Telefon: 068384224

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 23 februarie 2024, ora 18:00

Detalii suplimentare:

 • Procedura de achiziție este supusă reglementărilor legale ale Republicii Moldova privind achizițiile publice.
 • AFAM își rezervă dreptul de a respinge orice ofertă sau de a anula procedura de achiziție fără a furniza justificări.

 

Echipa Asociației Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM)