Servicii de babysitting pentru copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 18 ani în Soroca.Servicii de babysitting pentru copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 18 ani în Soroca.

ANUNȚ DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 23 februarie 2024, ora 18:00

 

Chișinău, 12 februarie 2024

Achiziție publică Nr. 9/NANSEN/2024

Subiect: Servicii de babysitting pentru copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 18 ani în Soroca.

 

Stimate prestator de servicii,

Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM), în cadrul Entrepreneurial Growth and Financial Literacy Initiative (EGFLI)”, finanțat de Consiliul Norvegian pentru Refugiați (NRC) și sponsorizat de NANSEN, lansează un apel pentru oferte pentru furnizarea de servicii de babysitting (îngrijire copii) în regiunea Soroca.

Scopul este de a oferi sprijin logistic și confort participanților care participă la cursurile noastre, asigurându-se că copiii lor sunt în siguranță și bine îngrijiți. Căutăm persoane sau companii specializate în oferirea serviciilor de babysitting, având experiență cu copii în intervalul de vârstă menționat și disponibilitatea de a lucra în zilele și orele stabilite de programul nostru de formare.

 

Obiectul achiziției: Furnizarea de servicii de babysitting pentru copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 16 ani în timpul desfășurării sesiunilor de formare ale proiectului în Soroca pentru o perioadă estimativă  de 19 zile.

Condiții generale

  • Participanții pot fi atât operatori economici înregistrați legal, cât și persoane fizice care dețin patentă și îndeplinesc cerințele legale pentru desfășurarea activităților antreprenoriale în Republica Moldova.
  • Experiență anterioară minimă în domeniul instruirilor și consultanțelor de 3 ani.

  Termeni și Condiții

    Responsabilități: 

1.   Supraveghere:   Monitorizarea continuă și atentă a copiilor pe întreaga durată a programului de formare al părinților, garantând siguranța și confortul acestora (pentru durata celor 15 zile).

2.   Informații despre sănătate:   Familiarizarea cu informațiile referitoare la starea de sănătate, alergiile alimentare și orice alte detalii personale relevante ale fiecărui copil. Respectarea strictă a oricăror restricții sau indicații oferite de părinți.

3.   Registre:  

   -   Registru de prezență:   Realizarea zilnică a unui registru de prezență pentru a urmări participarea fiecărui copil.

   -   Registru detaliat:   Păstrarea unui registru cu detaliile importante despre fiecare copil. Acest registru va conține informații precum alergii, preferințe, observații speciale și orice remarci relevante. La sfârșitul zilei, acesta va fi folosit pentru a comunica părinților orice observație sau incident ce a avut loc.

4.   Alimentație:   Asigurarea că toți copiii primesc gustările și mesele la timp, având grijă de eventualele alergii sau preferințe alimentare.

5.   Activități educaționale scurte:   Organizarea de scurte activități educaționale sau recreative adecvate vârstei pentru a ține copiii ocupați și angajați.

6.   Pauze:   Organizarea de pauze regulate pentru toaletă, gustări și hidratare.

7.   În caz de urgență:   Acțiunea promptă și eficientă în cazul unei situații de urgență, asigurând siguranța fiecărui copil și informând imediat părinții și personalul proiectului.

8.   Raport zilnic:   Prezentarea unui raport zilnic părinților despre activitățile și observațiile legate de copiii lor.

9.   Raport final și documentație:   Până la finalizarea serviciului și achitare, prestatorul va prezenta un act de primire-predare a serviciilor, împreună cu un raport detaliat asupra activităților și observațiilor realizate pe durata angajamentului.

10. Disponibilitate: Ofertanții trebuie să demonstreze disponibilitatea lor de a începe și a finaliza serviciile în termenii stabiliți în contract. Aceasta include alocarea de resurse, personal și orice altceva necesar pentru a îndeplini cerințele serviciului. În plus, ofertanții trebuie să fie disponibili pentru comunicare regulată și coordonare cu reprezentanții AFAM pe durata contractului, precum și să răspundă într-un timp rezonabil la orice solicitări sau modificări care pot apărea pe parcurs.

11. Păstrarea și Întreținerea Mobilierului și Echipamentelor: Persoana responsabilă trebuie să se asigure că mobilierul, jucăriile și echipamentele furnizate de AFAM în încăperea în care se află copiii sunt folosite în mod corespunzător și sunt menținute într-o stare bună. Eventualele deteriorări sau defecțiuni ale acestora trebuie raportate imediat echipei AFAM. În plus, este responsabilitatea bonei să se asigure că încăperea este păstrată curată și organizată, iar jucăriile și echipamentele sunt depozitate corespunzător după fiecare zi de utilizare. Aceasta contribuie la asigurarea unui mediu sigur și plăcut pentru copii și la prelungirea duratei de viață a echipamentelor și mobilierului.

 

  Competențe și Calificări Necesare: 

1.   Educație:   Studii medii sau superioare, preferabil în domenii precum pedagogia, psihologia sau orice alt domeniu relevant pentru îngrijirea copiilor.

2.   Interacțiune și comunicare:   Abilitatea de a interacționa pozitiv cu copiii și de a-i menține interesați și distrați pe durata absenței părinților.

3.   Abilități organizatorice:   Capacitatea de a organiza activități și de a gestiona un grup de copii în mod eficient.

4.   Caracteristici personale:   Răbdare, empatie, responsabilitate și punctualitate.

5.   Lingvistic:   Cunoașterea limbii ruse la un nivel avansat. Cunoașterea limbii Ucraine ști va constitui un avantaj.

6.   Certificări:   Certificări în primul ajutor sau alte certificări relevante pentru îngrijirea copiilor vor fi un avantaj.

7.   Experiență:   Experiența anterioară în îngrijirea copiilor sau în domenii similare este esențială cel puțin 5 ani.

 

  Condiții de Aplicare /Acte necesare

  Partea Tehnică: 

1.   Pentru Persoane Juridice: 

   -   Acte Constitutive:   Copii după certificatul de înregistrare, licența de activitate (dacă este cazul) și statutul companiei.

   -   CV-uri:   Prezentarea detaliată a CV-urilor persoanelor care sunt înaintate pentru poziție, demonstrând experiența și calificările necesare.

   -   Lista Fondatorilor:   Prezentarea unei liste cu fondatorii companiei, împreună cu datele lor de identificare (IDNP) și data nașterii.

   -   Certificări/Acreditări:   Orice certificare sau acreditare relevantă pentru serviciile de babysitting sau îngrijirea copiilor. De exemplu, certificări în primul ajutor sau în pedagogie.

2.   Pentru Persoane Fizice cu Drept de a Practica Activitatea Antreprenorială: 

   -   Documente de identitate:   Copie a pașaportului sau a cărții de identitate.

   -   Drept de Practicare:   Dovada dreptului de a practica activitatea antreprenorială, cum ar fi o copie a patentelor, sau a actului de înființare pentru Întreprinderea Individuală.

   -   CV:   Un CV detaliat care să demonstreze experiența și calificările necesare.

  Partea Financiară: 

1.   Pentru Persoane Juridice: 

   -   Situația financiară:   Prezentarea unui raport financiar recent (de exemplu, bilanțul contabil), care să demonstreze stabilitatea financiară a companiei.

   -   Datorii:   O declarație sau un certificat care confirmă lipsa datoriilor față de bugetul de stat și alte obligații financiare nerezolvate.

- Oferta financiară : Mai jos veți găsi un tabel orientativ pentru prezentarea ofertei financiare în cadrul serviciilor de babysitting solicitate. Vă rugăm să completați datele relevante, asigurându-vă că prețurile furnizate includ TVA. Este esențial ca toate detaliile să fie transparent prezentate pentru a asigura o evaluare corectă și echitabilă a ofertei dvs.

Nr. crt.

Descriere

Unitate

Cantitate

Preț unitar (MDL)

Preț total (MDL)

1.

Salariul pentru bona per zi

zi

19

XXXX

XXXX

  

2.   Pentru Persoane Fizice cu Drept de a Practica Activitatea Antreprenorială: 

   -   Situația financiară:   Dovada solvabilității financiare, cum ar fi extrase de cont sau alte documente similare.

   -   Datorii:   O declarație sau un certificat care confirmă lipsa datoriilor față de bugetul de stat și alte obligații financiare nerezolvate.

-  Oferta financiară : Mai jos veți găsi un tabel orientativ pentru prezentarea ofertei financiare în cadrul serviciilor de babysitting solicitate de către Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM). Pentru ofertanții care sunt persoane fizice, vă rugăm să asigurați că prețul furnizat în oferta dvs. financiară include toate costurile asociate (CNAS, CNAM, Impozit pe venit sau orice alte contribuții și impozite relevante). AFAM nu va suporta niciun cost suplimentar față de suma convenită. Este esențial ca toate detaliile să fie transparent prezentate pentru a asigura o evaluare corectă și echitabilă a ofertei dvs.

Nr. crt.

Descriere

Unitate

Cantitate

Preț unitar (MDL)

Preț total (MDL)

1.

Salariul pentru bona per zi

zi

19

XXXX

XXXX

Modalități de depunere a ofertelor:

Ofertanții pot trimite oferta lor și în format electronic la adresa de email: proiecte.afam@gmail.com. Oferta trebuie să fie prezentată într-un singur fișier PDF, denumit cu numele organizației dvs. urmat NANSEN – babysitting tender Soroca cu toate paginile semnate și ștampilate, după caz. Asigurați-vă că fișierul este trimis până la ora 18:00, în data scadentă menționată anterior.

Aplicațiile incomplete sau aplicațiile primite după termenul limită nu vor fi luate în considerare.

 Adresa pentru depunerea ofertelor și a întrebărilor:

E-mail: proiecte.afam@gmail.com

Telefon: 068384224

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 23 februarie 2024, ora 18:00

Detalii suplimentare:

  • Procedura de achiziție este supusă reglementărilor legale ale Republicii Moldova privind achizițiile publice.
  • AFAM își rezervă dreptul de a respinge orice ofertă sau de a anula procedura de achiziție fără a furniza justificări.

 

Echipa Asociației Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM)