Anunț specific de achiziții- Cerere de oferte- Bunuri- Achiziționarea echipamentelor pentru laboratoareAnunț specific de achiziții- Cerere de oferte- Bunuri- Achiziționarea echipamentelor pentru laboratoare

Anunț specific de achiziții

Cerere de oferte

Bunuri

(Procesul de licitare cu un singur plic)

 

Țara: Republica Moldova

Instituția:  Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Titlul proiectului: Învățământul Superior din Moldova (PÎSM )           

  • ID Proiect: 6542-MD

Titlul subproiectului: Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_med”

  • Obiectul achiziției: Echipamente pentru laboratoare

Ref. Nr.: MD-USMF-404645-GO-RFB

 

  1. Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a primit subfinanțare de la Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova în cadrul Programului de Îmbunătățire a Învățămîntului Superior din Moldova, implementat în cadrul proiectului “Învățămîntul superior din Moldova” și intenționează să aplice o parte din mijloacele financiare pentru plăți în temeiul Acordului de subfinanțare nr.: MD-MOED-6542-ASF-U123 din 24.10.2022 pentru realizarea subproiectului Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_med”.
  2. În cadrul Acordului de subfinanțare o parte din mijloacele alocate vor fi utilizate pentru finanțarea contractului/contractelor atribuire în cadrul achiziției de echipament pentru :

            Lotul nr.1. Sistem de analiză prin “microarray”.

            Lotul nr. 2. Sistem pentru prepararea probelor de ADN genomic  în format și flux de                       lucru compatibil      

            cu sistemul de analiză Microarray.

            Lotul nr. 3. Sistem de analiză a mersului pentru șobolani și șoareci.

            Lotul nr. 4. Sistem de scanare lame histologice

            Lotul nr. 5. Hote

            Lotul nr. 6. Sistem pentru Western Blotting

            Lotul nr. 7. Băi de apă

            Lotul nr. 8. Incubator cu CO2

            Lotul nr. 9. Instalații pentru experiențe pe animale de laborator

  1. Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova invită operatorii economici eligibili să depună oferte sigilate pentru achiziționarea echipamentelor pentru laboratoare.
  1. Achiziția se va desfășura prin procedura cererii de ofertă (CDO) prin abordarea pieții naționale, astfel cum se specifică în „Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru Debitorii de Finanțare a Proiectelor de Investiții – Achiziții în cadrul Proiectelor de Investiții cu Finanțarea Bunurilor, Lucrărilor, Serviciilor de Non-Consultanță și Consultanță”, din 1 iulie 2016, revizuit la 1 noiembrie 2017 și 1 august 2018 (denumit în continuare „Regulament de achiziții”), și este deschisă tuturor ofertanților eligibili, astfel cum sunt definiți în Regulamentele privind achiziții prenotat.
  1. Documentul de achizitie in limba română poate fi obtinut de Ofertanți interesati la depunerea unei cereri scrise la adresa de email: juc@usmf.md, gratis. Documentul în format electronic va fi trimis prin email de către Autoritatea contractantă – Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 165, vadim.juc@usmf.md.
  2. Ofertele trebuie să fie transmise la adresa – Republica Moldova, mun. Chișinău., bd. Ștefan cel Mare 165, bir. 213 până la data de 26.03.2024, ora 15:00. 

Ofertele întârziate, depuse după termenul indicat mai sus vor fi respinse.

  1. Ofertele vor fi deschise public în prezența reprezentanților desemnați ai Ofertanților și a oricărei persoane care alege să participe la deschiderea ofertelor, la adresa – Chișinău., bd. Ștefan cel Mare 165, bir.220 data 26.03.2024, ora 15:00.
  2. Toate Ofertele trebuie să fie însoțite de o Declarația de garanție a ofertelor.

Adresa menționată mai sus, în punctul 5,6 este: Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 165, MD 2004, bir. 213, vadim.juc@usmf.md,   tel: 022-205-240.