Termen extins//CNPAC anunță concurs public pentru achiziția de servicii de închiriere a sălilor de conferințe, servicii de alimentație și servicii de cazare în municipiul BălțiTermen extins//CNPAC anunță concurs public pentru achiziția de servicii de închiriere a sălilor de conferințe, servicii de alimentație și servicii de cazare în municipiul Bălți

Data lansării concursului

25 ianuarie 2024

Termen limită de depunere a ofertelor

20 februarie 2024

Procedura de achiziție

concurs public

Categorie/subcategorie

servicii chirie a sălilor, alimentație și cazare

Tipul contractului

contract cadru

Durata contractului

ianuarie 2024 – 31 decembrie 2024

Prezentare generală 

Asociația Obștească „Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii” (CNPAC) este o organizație nonguvernamentală, non-profit, constituită la nivel național în conformitate cu legislația Republicii Moldova (înregistrată de Ministerul Justiției al Republicii Moldova la data de 26 ianuarie 1998),  care promovează dreptul copiilor la protecție de orice formă de violență, contribuind la diminuarea incidenţei și a consecinţelor violenţei faţă de copii prin activităţi de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacităţi și servicii specializate (www.cnpac.md).

Scopul concursului 

CNPAC organizează anual diverse evenimente, inclusiv seminare, conferințe, ateliere, mese rotunde sau ședințe de lucru.

Scopul acestui concurs public este de a identifica și de a contracta o companie prestatoare de servicii de închiriere a sălilor de conferințe, servicii de cazare și alimentație, necesare pentru asigurarea realizării activităților curente ale organizației și a implementării proiectelor pe parcursul anului 2024.

Descriere servicii: 

Locație potrivită pentru organizarea instruirilor, atelierelor și ședințelor de lucru:

 • sală potrivită pentru acomodarea grupurilor de aproximativ 15-20 de persoane;
 • amplasare pe teritoriul mun. Bălți;
 • iluminare naturală a sălii/sălilor;
 • echipament necesar: tablă flipchart, proiector, ecran, laptop, conexiune la internet, sistem audio, microfoane, echipament de traduceri sincrone, acces Wi-Fi etc);
 • servicii de alimentație (pauze de cafea, prânz, cină);
 • facilități de cazare pentru numărul indicat de participanți (camere single și duble cu paturi separate);
 • disponibilitatea locurilor de parcare. 

Oferta de participare la concurs    

Oferta datată și semnată va fi expediată prin e-mail la: achiziții@cnpac.md până la data de 20 februarie 2024 și va include:   

 1. Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă); compania ofertantă trebuie să aibă experiență în domeniu de minim 3 ani;
 2. Copia certificatului de înregistrare/ Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 3. Autorizațiile de funcționare (copiile certificatului de înregistrare, autorizației sanitare de funcționare);
 4. Date despre oferta tehnică, completate după modelul atașat, în format Excel;
 5. Oferta financiară, completată după modelul atașat, în format Excel. Prețurile vor fi indicate în lei moldovenești (MDL), cu și fără TVA. Compania ofertantă trebuie să fie disponibilă să presteze servicii cu aplicarea scutirii TVA cu drept de deducere, la prezentarea documentelor confirmative;
 6. Experiența companiei ofertante în ultimii 1-2 ani în lucrul cu organizațiile internaționale și non-guvernamentale și portofoliul de clienți.

Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe și nu vor putea fi schimbate pe durata contractului, fără motive întemeiate.

 Etapele de evaluare a ofertelor 

Etapa 1: Evaluarea condițiilor obligatorii 

Următoarele condiții obligatorii urmează a fi întrunite cumulativ. Nerespectarea oricăreia dintre cerințele de mai jos va duce la discalificarea ofertei. Ofertele care vor întruni toate condițiile vor fi admise pentru etapa următoare a evaluării.

 • Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă);
 • Copia certificatului de înregistrare/ Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 • Copia autorizației de funcționare;
 • Experiență în domeniu de cel puțin 3 ani;
 • Oferta tehnică, separată de cea financiară, completate conform formularelor propuse;
 • Ofertele sunt datate, semnate și ștampilate de către persoanele autorizate.

Etapa 2: Evaluarea ofertei tehnice

Oferta tehnică va fi analizată de către membrii Comisiei de evaluare folosind, printre altele, următoarele criterii și distribuție procentuală:

60% din punctajul total (pe o scară de 100 de puncte, adică maxim 60 de puncte obținute pentru oferta tehnică).

Vă rugăm să găsiți mai jos defalcarea detaliată a punctajului:

Criteriul de evaluare

Punctaj maxim

Disponibilitatea dotărilor tehnice în corespundere cu cerințele indicate în anunț

40

Calitatea serviciilor de cazare și alimentație

10

Experiența companiei ofertante

10

Punctaj tehnic total

60

Punctajul obținut pentru oferta tehnică se va calcula în funcție de distribuția procentuală pentru ofertele tehnice și financiare. 

Etapa 3: Evaluarea ofertei financiare

Numărul maxim de puncte pentru oferta financiară este de 40 și va fi acordat celui mai mic preț ofertat, ce corespunde la 40% din punctajul total.

Pentru următoarele oferte punctajul se va calcula după formula: Puncte oferta A = valoarea ofertei minime * 40 / valoarea ofertei A.

Scorul total = 60% Scorul tehnic + 40% Scorul financiar

Procedura de depunere a ofertelor

Oferta datată, semnată și ștampilată de compania ofertantă urmează a fi expediată prin e-mail, la adresa achizitii@cnpac.md sau depusă direct la sediul CNPAC (Tricolorului, 37 B). 

Telefon de contact: 0 79 88 0213 

Persoana de contact: Nina Mihalachi, consultant achiziții.

Ofertele recepționate după termenul indicat nu vor fi examinate. Doar compania ofertantă câștigătoare va fi notificată despre rezultatele concursului.