Școala de Jurnalism din Moldova solicită oferte de prețuri pentru servicii de tipar a materialelor poligraficeSJM Logo ROMDescriere generală: Școala de Jurnalism din Moldova (ȘJM), organizație non-profit, orientată spre instruiri în domeniul mass-media, înregistrată ca entitate juridică pe 28 iunie 2021 este succesoarea proiectului „Școala de Studii Avansate în Jurnalism din Chișinău”, lansat în 2006 ca proiect-pilot al Centrului pentru Jurnalism Independent din Republica Moldova.

Serviciu solicitat: ȘJM solicită oferte de prețuri pentru achiziționarea serviciilor de machetare și tipar a diferitor materiale poligrafice. 

Perioada: februarie – decembrie 2024. 

Companiile interesate trebuie să prezinte oferte de prețuri tipar pentru produse tip flayer 1/3 A4, buclet pliabil A4 in 3 big., carnete A5, bannere tip roll up, diplome A4. 

Dosarul de aplicare trebuie să conţină următoarele documente și informaţii:

1. Condiții de achitare și livrare:

2. Disponibilitatea de a vinde marfa inclusiv și la cota TVA 0;

3. Livrarea bunurilor solicitate;

4. Posibilitatea achitării pre și post livrare;

5Lista completă sau catalogul online al produselor disponibile cu prețurile indicate în MDL impozabili;

6. Datele de contact ale companiei;

7. Persoana de contact;

8. Rechizitele bancare ale companiei.

Criteriile de selecție:

  • Experiența candidatului;
  • Calitatea lucrărilor executate;
  • Oferta financiară.

Oferta financiară în MDL impozabili.

Ofertele pot fi depuse la adresa info@scoaladejurnalism.md, până la data de 12 februarie 2024.

Persoana de contact: Ludmila Valean, event manager, tel: 067199385.

Doar companiile selectate vor fi contactate.

În procesul de selecție, ȘJM nu discriminează direct sau indirect candidații pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Dosarele vor fi evaluate strict conform criteriilor anunțate public în cererea de ofertă. ȘJM oferă șanse egale tuturor, ofertele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.