Școala de Jurnalism din Moldova solicită oferte de prețuri pentru servicii de design graficSJM Logo ROMDescriere generală: Școala de Jurnalism din Moldova (ȘJM), organizație non-profit, orientată spre instruiri în domeniul mass-media, înregistrată ca entitate juridică pe 28 iunie 2021 este succesoarea proiectului „Școala de Studii Avansate în Jurnalism din Chișinău”, lansat în 2006 ca proiect-pilot al Centrului pentru Jurnalism Independent din Republica Moldova.

Serviciu solicitat: ȘJM solicită oferte de prețuri pentru servicii design grafic.

Perioada: februarie – decembrie 2024. 

Persoanele și/sau instituțiile selectate vor asigura elaborarea designului materialelor promoționale pe rețelele sociale și tipografice, solitate în funcție de activitățile și proiectele desfășurate de ȘJM.

Cerinţe:

  1. Producerea și actualizarea materialelor grafice și șabloanelor pentru imprimare, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, broșuri, infografice și materiale de informare respectând brandbookul instituției;
  2. Producerea și actualizarea materialelor grafice și șabloanelor în rețele sociale, site web și campanii în mediul online. 

La concurs pot participa atât persoane fizice, cât și persoane juridice. 

Oferta va include:

  • CV-ul și beneficiarii serviciilor prestate
  • Certificatul de înregistrare sau licența (în cazul persoanelor juridice);

Oferta financiară în MDL impozabili. În cazul persoanelor fizice, prețul indicat va include toate impozitele care urmează a fi reținute (impozitul pe venit și asigurarea medicală).

Criteriile de evaluare a ofertelor: 

  • Experiența candidatului;
  • Oferta financiară.

Ofertele pot fi depuse la adresa info@scoaladejurnalism.md, până la data de 7 februarie 2024.

Persoana de contact: Ludmila Valean, event manager, tel: 067199385.

Doar companiile/persoanele selectate vor fi contactate.

În procesul de selecție, ȘJM nu discriminează direct sau indirect candidații pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Dosarele vor fi evaluate strict conform criteriilor anunțate public în cererea de ofertă. ȘJM oferă șanse egale tuturor, ofertele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.