Termeni de referință: A.O. „Femei pentru Femei" solicită oferte pentru selectarea unei companii pentru prestarea serviciilor tipografice                     Termeni de referință: A.O. „Femei pentru Femei solicită oferte pentru selectarea unei companii pentru prestarea serviciilor tipografice

DESPRE NOI

Femei pentru Femei este o organizație non-profit feministă care dezvoltă programe pentru a promova, pentru a susține și pentru a proteja drepturile femeilor și demnitatea acestora. Suntem o organizație bazată pe colaborare, suroritate, profesionalism, schimbarea la firul ierbii și respect reciproc. Misiunea noastră este de a însoți femeile și fetele în drumul lor spre autonomie și pentru a ne atinge misiunea, ne conducem după valorile: feminism, empatie și echitate. 

SCOPUL ANUNȚULUI

În vederea asigurării bunei implementări a activităților din proiectul „Fete și femei –solidaritate și autonomie” implementat de A.O. „Femei pentru Femei” cu susținerea financiară a UNICEF, organizația selectează o companie tipografică cu cele mai bune oferte de prețuri și calitate pentru servicii tipografice a materialelor de vizibilitate.

Materialelor pentru imprimare:

 • Termosuri;
 • Carnete pentru notițe;
 • Cărți de vizită;
 • Stickere;
 • Torbițe;
 • Ilustrații;
 • Rucsacuri.

Criterii de selecție a ofertantului:

 • Experiența ofertantului (companiei candidate): prezența pe piață, clienți fideli/referințe;
 • Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preţ-calitate;
 • Condițiile de achitare;
 • Termene și condiții optime de livrare.

În cadrul concursului pot participa companii care prestează servicii de imprimare și dețin Licență privind domeniile de activitate/Certificat de înregistrare.

CUM PUTEȚI APLICA      

Data limită pentru primirea ofertelor 14 decembrie 2023, ora 23:59, fusul orar al Republicii Moldova. Ofertele vor fi prezentate în format electronic și expediate prin e-mail la adresa: mpascal@fpfmd.org, cu mențiunea „Servicii de imprimare’’. Persoană de contact: Maria Pascal, 060447790. Valabilitatea ofertei va fi cel puțin 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor.

Vor fi evaluate doar ofertele complete și vor fi contactate doar companiile selectate.

ASIGURAREA EGALITĂȚII ȘI A NON-DISCRIMINĂRII

Contractantul/a este obligat/ă să se abțină de la incitarea la violență sau la ură și de la discriminare pe motive de sex, naționalitate, vârstă, origine etnică, religie, orientare sexuală, etc. Această obligație se aplică tuturor activităților întreprinse de contractant/ă, inclusiv celor care nu intră în cadrul prezentului contract.

Orice încălcare a obligației menționate mai sus justifică rezilierea imediată a prezentului contract de către Femei pentru Femei. Toți/oate subcontractanții/tele care lucrează la executarea prezentului contract trebuie să respecte prezenta obligație.

TOLERANȚĂ ZERO FAȚĂ DE EXPLOATOAREA ȘI ABUZUL SEXUL

Femei pentru Femei are o toleranță zero față de exploatarea sexuală și abuzul sexual. Orice abuz comis va fi motiv de reziliere imediată a prezentului contract de către Femei pentru Femei și de întreprindere a măsurilor corespunzătoare.

Toți/oate subcontractanții/tele care lucrează la executarea prezentului contract trebuie să respecte prezenta obligație.

Articol adaugat de: Natalia Rezneac