Termen extins: Fundația „Terre des hommes” Moldova solicită oferte comerciale pentru Asigurarea medicală facultativă corporativăFundația „Terre des hommes” Moldova solicită oferte pentru Asigurarea medicală facultativă corporativă
Cadrul general
Fondată în 1960, Terre des hommes (Tdh) este o organizație elvețiană cu o contribuție importantă la construirea unui viitor mai bun pentru copiii defavorizați și comunitățile din care provin. În Republica Moldova, Tdh activează începând cu anul 2005 și este totalmente dedicată întru satisfacerea necesităților copiilor și este un participant important la îmbunătățirea sistemului de protecție a copilului din țară. Programele organizației sunt orientate spre asigurarea ca toți copiii din țară să beneficieze de un sistem care le poate garanta protecție, dezvoltare și implicare în procesele sociale, educaționale, culturale și de sănătate care îi afectează.
Obiectivul:
Scopul acestei solicitări de oferte comerciale este de a identifica, iar ulterior de a contracta o companie națională de asigurări care va oferi servicii de asigurare medicală facultativă pentru angajații „Terre des hommes” Moldova.
Contractul cu ofertantul câștigător va fi semnat în modul următor:
1) Pentru 25 persoane: perioada 15 ianuarie 2024 - 14 ianuarie 2025.
2) Pentru 24 persoane: perioada 15 ianuarie 2024 - 31 mai 2024, dar cu posibilitate de extindere a termenului.
Sarcina tehnică:
• Asistenţă medicală complexă (ambulatoriu + staţionar);
• Stomatologie terapeutică;
• Acces la instituții medicale naționale și locale publice, cât și la instituții medicale private;
• Achitarea costului medicamentelor prescrise în cadrul deservirii în regim ambulatório.

Criteriile de selectare a companiei:
• Oferta financiară pentru prestarea serviciilor solicitate;
• Pachetul de asigurare medicală şi diversitatea serviciilor oferite, inclusiv instituțiile medicale propuse;
• Preț competitiv cu respectarea raportului preț-calitate;
• Avantajele oferite în cazul semnării contractului cu compania câștigătoare.

Pentru ca ofertele să fie examinate acestea vor include în mod obligatoriu următoarele:

 • Oferta financiară pentru serviciile solicitate (semnată și ștampilată);
  • Pachetul/pachetele de asigurare medicală, lista serviciilor medicale inclus şi a instituțiilor medicale;
  • Documente confirmative care atestă experienţa şi calificările necesare pentru îndeplinirea cerinţelor expuse în această cerere de ofertă;
  • Licență;
  • Copia Extrasului din Registrul de Stat;
  • Copia certificatului de înregistrare.
  Termenul limită de depunere a ofertelor: 04 decembrie 2023, ora 17:00.
  Locul de depunere a ofertelor: Oferta comercială cu mențiunea „Asigurare medicală facultativă” va fi expediată la adresa electronică mda.office@tdh.org sau va fi depusă personal la sediul „Terre des hommes” Moldova: str. Nicolae Iorga nr.6, ap.3, mun. Chișinău, MD-2009. Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la nr. de telefon: + 373 69772693.