Achiziționare – Servicii, lucrări și bunuri pentru construcția centralelor fotovoltaiceAchiziționare – Servicii, lucrări și bunuri pentru construcția centralelor fotovoltaice

AO Business Consulting Institute anunță concurs de participare la procedura de achiziție prin metoda cererii ofertelor de prețuri pentru procurarea serviciilor, lucrărilor și bunuri pentru construcția centralelor fotovoltaice.

Achiziția se realizează în cadrul proiectelor investiționale din cadrul Programului de asistenta financiară „Răspunsul multidimensional la provocările emergente în materie de securitate umană” finanțat de Guvernul Japoniei și implementat de PNUD Moldova.

Prin acest apel invităm toate companiile specializate în comercializarea articolelor și serviciilor menționate să expedieze oferta de preț, în corespundere cu parametrii tehnici prezentați în Anexa 1.

Furnizorul selectat va semna un contract de vânzare-cumpărare.

Oferta de participare la concurs trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

  • Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul și persoana de contact, email);
  • Detalii despre produs / servicii conexe oferite;
  • Detalii despre termenii de garanție pentru produsele / serviciile livrate și condițiile pentru acestea;
  • Certificate de calitate și conformitate cu standardele naționale și internaționale corespunzătoare;
  • Oferta financiară, care va include prețul. Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota zero, la prezentarea documentelor confirmative de către contractor. Model de ofertă poate fi descărcată AICI;
  • Termenii de livrare a produsului.

Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la adresa office@bci.md, sau direct la sediul AO Business Consulting Institute din str. Mihai Eminescu #27, Chișinău, MD 2012, Republica Moldova până la data de 7 decembrie 2023, ora 17:00. Vă rugăm să introduceți la subiectul mesajului textul „Achiziționare – Construcția centraleie fotovoltaice – LOT X”.

Pentru informații suplimentare privind procedura de aplicare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon +373-69121504.

Pentru informații privind aspecte tehnice ale investiției, vă rugăm să contactați persoana de referință fiecărui Lot din Anexa 1.

Anexe suplimentare pentru ofertanți:

Aviz de racordare Lot 1.

Aviz de racordare Lot 2.

Aviz de racordare Lot 3.