HelpAge International solicită oferte de preț pentru servicii de alimentare de tip cateringHelpAge International solicită oferte de preț pentru servicii de alimentare de tip catering

A.O. Filiala din Moldova a Organizaţiei non-profit HELPAGE INTERNATIONAL solicită oferte de preț pentru servicii de alimentare de tip catering în cadrul proiectului „Sprijin alimentar de urgență pentru persoanele afectate de conflictul din Ucraina în Moldova”,
susținut financiar de World Food Programme.

I. DESCRIEREA SERVICIULUI DE CATERING

 • Prestatorul trebuie să asigure zilnic livrarea hranei în Centrul de Plasament Temporar pentru Refugiați, pentru beneficiarii proiectului.
 • Furnizorul de catering va furniza 3 mese calde pe zi (mic dejun, cina, prînz) și o gustare, conform Meniului Standard (de 14 zile), elaborat de către nutriționist, în strictă concordanță cu prevederile legislative în vigoare, și cerințele donatorului.
 • Companiile de profil urmează să solicite Meniul Standard prin transmiterea unui email la adresa indicată mai jos.
 • Serviciile de catering urmează să fie prestate începând cu 01 ianuarie 2024.
 • Comanda pentru numărul de porţii ce vor fi preparate şi livrate, se va transmite prestatorului cu o zi înainte de ziua livrării, de către un reprezentant a Centrului de Plasament Temporar pentru Refugiati (desemnat de HelpAge International).
 • Numărul de beneficiari zilnic poate crește sau se poate diminua.

II. CONDIȚII DE LIVRARE

 • Livrarea serviciilor de catering se va face zilnic (7/7 zile în săptămână), 3 mese calde per zi.
 • Furnizorul de catering trebuie să asigure condiţiile igienico-sanitare prevăzute de actele normative în vigoare pentru livrarea, depozitarea şi păstrarea produselor agro-alimentare.
 • Recepția hranei se va realiza zilnic de către o persoană desemnată în Centrul de Plasament Temporar pentru Refugiati, în baza Actului de livrare-recepționare.

CERINŢE SPECIFICE PRIVIND ALIMENTELE

 • Produsele alimentare care sunt depozitate, împachetate, manipulate şi transportate, vor fi protejate împotriva oricăror contaminări probabile ce va face alimentele improprii consumului uman sau contaminării.
 • Prestatorul trebuie să asigure condiţiile igienico-sanitare prevăzute de actele normative în vigoare pentru depozitarea şi păstrarea produselor agro-alimentare şi pentru prepararea și transportul hranei.
 • Furnizorul de catering, va păstra probele alimentelor livrate, timp de 72 ore.

CERINŢE SPECIFICE PRIVIND TRANSPORTUL

 • Transportul hranei va fi asigurat de către furnizorul de catering, cu mijloacele sale de transport fără modificarea prețului din oferta financiară, până la Centrul de Plasament Temporar pentru Refugiați.
 • Transportul produselor alimentare va fi realizat cu transport specializat și autorizat ANSA.
 • Transportul şi distribuirea hranei preparate se va face în recipiente închise care să păstreze temperatura alimentelor. Produsele alimentare vor fi livrate fie în vase izoterme sau în caserole biodegradabile. Caserolele din polistiren nu sunt permise.
 • In cazul Centrelor de Plasament Temporar pentru Refugiați, care utilizează/vor utiliza caserole reutilizabile, furnizorul de catering, va colecta, spăla și dezinfecta caserolele.
 • Mijloacele de transport şi/sau containerele folosite la transportul alimentelor trebuie să menţină alimentele la o temperatură adecvată.
 • Furnizorul de catering trebuie sa se afle la o distanță de cel mult 40 km depărtare de punctul de distribuție.

Lista Centrelor de Plasament Temporar pentru Refugiati, pentru care se solicită contractarea serviciilor de catering:

N/o

Locatia Centrul de Plasament Temporar pentru Refugiati

Nr. aprox. de beneficiari

1.

Or. Glodeni, str. Zgîrcea, nr. 12 Liceul teoretic V. Coroban.

70-80

2.

Or. Chisinau, Str. Doina 104

100-120

3.

Ialoveni, sat. Costesti, Cladirea fostului spital.

50-60

4.

Ialoveni, sat. Costești, str. Ştefan cel Mare, nr. 68, Blocul II, Casa de Cultură.

50-60

5.

Riscani, s. Mihaileni

20

6.

Or. Chișinău, șos. Hîncești 29/1 Biserica Creștină Penticostală ”Viața Nouă”.

30-40

7.

Or. Cahul Scoala Sportiva. str. Hajdeu 4

30-40

8.

Or. Chisinau, str. Florilor 4/2, Caminul nr. 19.

30-40

9.

Or. Chisinau, Căminul UTM, str. Studenților 1

80

10.

Or. Chisinau Căminul UTM, str. Studenților 7/1

40

11.

Or. Chisinau Căminul UTM, str. Florilor, 4a

40

12.

Or. Chisinau Căminul UTM, str. Florilor, 4b

40

13.

Or. Chișinău, str. Mircești 22/4, căminul Universității Agrare de Stat din Moldova

60-70

14.

Or. Chisinau. Blocul de studii nr. 6 al USM, str. N. Testemițeanu 6.

140

III. DEPUNEREA DOSARULUI

Dosarul aplicatului va conține obligatoriu:

 • Date generale despre entitate, inclusiv denumirea deplină, sediul/locația, date de contact, date bancare, administratorul Companiei, datele și numărul de telefon al persoanei de contact, alte informații relevante.
 • Copia autentificată a Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice.
 • Copia Licenței de Activitate.
 • Copia autentificată a certificatului de aviz sanitar valabil și alte documente emise de autoritățile competente.
 • Certificatul/Autorizația unității de transport pentru produse alimentare.
 • Oferta financiară per beneficiar/zi, menționând punctul de distribuție (Centrul de Plasament pentru Refugiați).

IV. EVALUAREA DOSARELOR

Evaluarea dosarelor se va efectua conform politicilor şi procedurilor de achiziție ale HelpAge International.

V. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI ȘI PLATA

 • Prețul stabilit în contract va rămâne fix pe toată perioada de implementare a contractului.
 • Plata va fi efectuată, prin transfer bancar, pe contul de decontare a furnizorului, în lei moldovenești.
 • Achitarea pentru serviciile de catering va fi realizată lunar, 2 tranșe:

60% în avans, la începutul lunii și

40% - după recepționarea facturii fiscale, a actului de predare-primire, meniului și actului de livrare-recepționare.

VI. DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului va fi de 6 luni, de la 01 ianuarie 2024 – 30 iunie 2024 (cu posibilitate de extindere).

Dosarul de aplicare și oferta financiara vor fi expediate la e-mail la adresa officehelpage@gmail.com cu titlul ”Ofertă catering”

Termenul limită de expediere a ofertelor – 10.12.2023, ora 17.00 Informații suplimentare pot fi adresate la adresa de email: officehelpage@gmail.com