(Extindere termen limită) Invitație pentru prezentarea ofertelor - procurare certificate valorice/vouchereAsociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă anunță concurs pentru achiziția unui lot de certificate/vouchere care pot fi schimbate pe produse alimentare și igienice de prima necesitate, care urmează să fie distribuite gratuit către persoane fizice (beneficiari ai proiectului).

Partea contractantă: Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă

Surse de finanțate:

- contractului de finanțare Nr. CF/RM-IP/2022/27 din 15.01.2022 semnat între IP UCIMP DS și Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă”, în cadrul grantului «Fortificarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității SIDA în Republica Moldova 2021-2023» (Grant: MDA-C-PCIMU) oferit de către Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei.

La concurs vor fi acceptate ofertele care vor îndeplini toate condițiile specificate în Anunț și vor fi completate, conform formularului din anexa №.1.

extindetere termen limita - 29 noiembrie 2023, ora locală 18:00 (anexa 2)

Informații suplimentare pot fi obținute de la: 
Railean Corina, Departamentul Procurări și Logistică
Tel.: /+373/ 22 66-00-65