Cerere de oferte - procurare materiale promoCerere de oferte - procurare materiale promo

Nr.52_ IP/ din 15.11.2023  

Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” Vă invită să trimiteți oferta dumneavoastră de preţ la cota TVA 0% pentru procurarea următoarelor bunuri și servicii:

Lotul nr.1

1.Tricou cu imprimare 

Lotul nr.2

1. Chipiu cu imprimare

Lotul nr.3

1. Traistă cu imprimare

Lotul nr.4

1. Blocnotes cu Imprimare

2. Pix cu Imprimare

Lotul nr.5

1. Cană din ceramică cu imprimare

Lotul nr.6

1. Butelie cu imprimare

Oferta dumneavoastră în formatul indicat în anexa nr.1 poate fi adresată şi expediată prin email, fax sau trimisă/adusă la adresa:
Numele Beneficiarului: A.O. „Inițiativa Pozitivă”
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenței 6/2 (subsol)
În atenția: Railean Corina, Departamentul procurări și logistică
Email: procurari@initiativapozitiva.md

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 21 noiembrie 2023, ora locală 18:00. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către A.O. „Iniţiativa Pozitivă” până la data și ora limită menționată în cerere. Ofertele întârziate nu vor fi considerate.

La concurs vor fi acceptate ofertele care vor îndeplini toate condițiile specificate în Anunț și vor fi completate, conform formularului din anexa nr.1.