Termen extins: Cerere de ofertă pentru selectarea unei companii sociologice pentru efectuarea unui sondaj de opinieInstitutul pentru Inițiative Strategice (IPIS) anunță concurs pentru selectarea unei companii sociologice care va efectua un sondaj de opinie pentru a identifica percepția cetățenilor Republicii Moldova vizavi de mecanismul de compensare a costurilor la energie pentru perioada rece a anului și de a evalua nivelul de cunoaștere a cetățenilor despre utilizarea asistenței financiare externe. 

Activitatea este realizată în cadrul proiectului „Promovarea dezvoltării economice și sociale durabile în baza finanțării externe echilibrate și responsabile”, finanțat de Fundația Soros Moldova, implementat de Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS) în parteneriat cu Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”.

DEPUNEREA DOSARULUI 

Dosarul de aplicare va cuprinde următoarele documente:

Detalii privind modalitatea de înaintare a ofertelor pot fi găsite în Instrucţiunile pentru ofertanţi

Termenul limită extins de prezentare a dosarului: 23 iunie 2023; ora 09:00. 

Dosarul de aplicare va fi transmis electronic, prin e-mail, la următoarea adresă: marinatabarna@gmail.com

 

Articol adaugat de: Institutul Pentru Inițiative Strategice IPIS