Concurs pentru selectarea unui consultant care va facilita crearea și funcționarea Consiliului Raional de Participare în raionul Cimișlia (CRP Cimișlia)Concurs pentru selectarea unui consultant care va facilita crearea și funcționarea Consiliului Raional de Participare în raionul Cimișlia (CRP Cimișlia)

Pentru a asigura crearea și buna funcționare a Consiliului Raional de Participare în Cimișlia (CRP Cimișlia), Fundația Est-Europeană va angaja un consultant local care va facilita cooperarea dintre societatea civilă și autoritățile publice.

Durata contractului: 22 luni

Context

În perioada ianuarie 2022 – mai 2025 Fundația Est-Europeană (FEE), în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), Asociația Presei Independente (API) și Centrul de Jurnalism Independent (CJI) implementează proiectul “Cetățeni Activi, Comunități Prospere-Faza II”. Acest proiect este realizat din resursele financiare oferite de Suedia și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

Proiectul are scopul de a îmbunătăți viața celor mai marginalizate grupuri de persoane prin politici publice mai incluzive. Proiectul include activități de mobilizare și abilitare a comunităților, promovare a mecanismelor de asigurare a transparenței decizionale, responsabilizare socială.

Inițiativa urmează a fi implementată în trei raioane ale Republicii Moldova. În urma unui proces de analiză a raioanelor Republicii Moldova din perspectiva inegalităților, deprivării, participării, raionul Cimișlia a fost selectat pentru a fi inclus în activitățile proiectului.

Una din activitățile proiectului constă în crearea unui Consiliu raional de participare. Misiunea Consiliilor de participare este de a contribui la adoptarea deciziilor de politici publice care să răspundă necesităților și intereselor societății. Consiliul de participare va fi un organ consultativ pe lângă Consiliul Raional Cimișlia, în componența căruia vor intra organizații ale societății civile, reprezentanți ai sectorului privat, ai mass-media, instituțiilor de învățământ și a.

Obiective

Pentru a asigura crearea și buna funcționare a Consiliului Raional de Participare în Cimișlia (CRP Cimișlia), Fundația Est-Europeană va angaja un consultant local care va facilita cooperarea dintre societatea civilă și autoritățile publice.

Responsabilitățile consultantului

Pentru realizarea obiectivului, contractantul va avea următoarele sarcini:

 • Identificarea organizațiilor neguvernamentale active și a grupurilor de inițiativă din raionul Cimișlia;
 • Menținerea dialogului cu autorităţile publice raionale pentru crearea şi funcționarea Consiliului raional de participare;
 • Facilitarea atelierelor de lucru cu autorităţile publice raionale;
 • Facilitarea dialogului dintre autorităţile publice raionale şi societatea civilă în procesul de creare şi funcţionare a Consiliului raional de participare;
 • Oferirea de asistenţă în procesul de identificare a necesităţilor de instruire a asociaţiilor obşteşti din raionul Cimișlia;
 • Diseminarea informaţiilor cu privire la oportunităţile de instruire şi finanţare oferite în cadrul proiectului;
 • Oferirea de mentorat secretariatului Consiliului raional de participare Cimișlia în procesul de analiză a proiectelor de decizii emise de Consiliul raional Cimișlia;
 • Facilitarea procesului de pregătire şi realizare a evenimentelor de informare şi consultare organizate de proiect în raionul Cimișlia.
 • Menţinerea dialogului şi schimbul de experienţă cu consultanţii locali din raionale Florești şi Ștefan Vodă;
 • Facilitatea dialogului şi schimbul de experiență cu membrii CRP Cahul, CRP Soroca și CRP Căușeni.

Produse și servicii spre livrare de consultant, per fiecare lună din 2023-2025:

Produse/servicii

Luna

-   Cartarea și actualizarea listei ONG-urilor și grupurilor de inițiativă membre ale CRP Cimișlia

-    Oferirea sprijinului Consiliului raional Cimișlia în procesul de elaborare și actualizare a regulamentului de funcționare a Consiliului raional de participare

-    Facilitarea ședinței lunare a Consiliului Raional de Participare (a.2024)

-    Identificarea proiectelor de decizii ale Consiliului Raional care necesita a fi analizate, prin prisma priorităților formulate de membrii CRP (a.2024)

-    Analiză privind respectarea transparenței decizionale de către Consiliul Raional (prin efectuarea vizitelor regulate la sediul Consiliului Raional Cimișlia, observarea continuă a procesului decizional al Consiliului Raional Cimișlia, participarea la ședințele ordinare/extraordinare ale Consiliului Raional Cimișlia precum si observarea și asistarea la consultările publice ale proiectelor de decizii propuse spre examinare la ședințele Consiliului Raional Cimișlia) (a.2024)

Aprilie 2023

Aprilie 2024

-   Pregătirea primei ședințe lunare a Consiliului Raional de Participare tematice

-    Facilitarea identificării proiectelor de decizii care necesita a fi analizate, prin prisma priorităților identificate de membrii CRP

-    Colectarea informațiilor aferente proiectelor de decizii analizate de CRP

-    Analiză privind respectarea transparenței decizionale de către Consiliul Raional (prin efectuarea vizitelor regulate la sediul Consiliului Raional Cimișlia, observarea continuă a procesului decizional al Consiliului Raional Cimișlia, participarea la ședințele ordinare/extraordinare ale Consiliului Raional Cimișlia precum si observarea și asistarea la consultările publice ale proiectelor de decizii propuse spre examinare la ședințele Consiliului Raional Cimișlia)

Mai 2023

Mai 2024

-   Facilitarea ședinței lunare a Consiliului Raional de Participare

-    Facilitarea identificării proiectelor de decizii care necesita a fi analizate, prin prisma priorităților identificate de membrii CRP

-    Colectarea informațiilor aferente proiectelor de decizii analizate de CRP

-    Analiză privind respectarea transparenței decizionale de către Consiliul Raional

-    Facilitarea procesului de pregătire a atelierului de instruire pentru organizațiile neguvernamentale, autorităţile publice raionale şi locale axat pe subiecte identificate de CRP împreună cu FEE (eveniment organizat de FEE/CPD)

Iunie 2023

Iunie 2024

-   Facilitarea ședinței lunare a Consiliului Raional de Participare

-    Facilitarea identificării proiectelor de decizii care necesita a fi analizate, prin prisma priorităților identificate de membrii CRP

-    Colectarea informațiilor aferente proiectelor de decizii analizate de CRP

-    Analiză privind respectarea transparenței decizionale de către Consiliul Raional

Iulie 2023

Iulie 2024

-   Facilitarea primei ședințe trimestriale tematice (în baza priorităților identificate de membrii CRP) cu participarea grupurilor de inițiativă locala, ONG-urilor beneficiare de granturi locale, ONG-uri membre ale CRP

-    Raport trimestrial cu privire la cele mai stringente probleme identificate de Consiliul Raional de Participare și recomandările pentru redresarea acestora

-    Analiză privind respectarea transparenței decizionale de către Consiliul Raional

August 2023

August 2024

-   Facilitarea ședinței lunare a Consiliului Raional de Participare

-    Facilitarea identificării proiectelor de decizii care necesita a fi analizate, prin prisma priorităților identificate de membrii CRP

-    Colectarea informațiilor aferente proiectelor de decizii analizate de CRP

-    Analiză privind respectarea transparenței decizionale de către Consiliul Raional

-    Facilitarea procesului de pregătire a atelierului de instruire pentru organizațiile neguvernamentale, autorităţile publice raionale şi locale axat pe subiecte identificate de CRP împreună cu FEE (eveniment organizat de FEE/CPD)

Septembrie 2023

Septembrie 2024

-   Colectarea informațiilor aferente proiectelor de decizii analizate de CRP

-    Facilitarea ședinței lunare a Consiliului Raional de Participare

-    Elaborarea proiectelor de note analitice aferente proiectelor de decizii identificate și prioritizate de CRP (minimum 3 proiecte de note analitice per trimestru în baza metodologiei elaborate de CPD și FEE)

-    Analiză privind respectarea transparenței decizionale de către Consiliul Raional

Octombrie 2023

Octombrie 2024

-   Facilitarea ședinței lunare a Consiliului Raional de Participare

-    Facilitarea identificării proiectelor de decizii care necesita a fi analizate, prin prisma priorităților identificate de membrii CRP

-    Colectarea informațiilor aferente proiectelor de decizii analizate de CRP

-    Analiză privind respectarea transparenței decizionale de către Consiliul Raional

-    Facilitarea procesului de pregătire a atelierului de instruire pentru organizațiile neguvernamentale, autorităţile publice raionale şi locale axat pe subiecte identificate de CRP împreună cu FEE (eveniment organizat de FEE/CPD)

Noiembrie 2023

Noiembrie 2024

-   Facilitarea ședinței lunare a Consiliului Raional de Participare

-    Facilitarea identificării proiectelor de decizii care necesita a fi analizate, prin prisma priorităților identificate de membrii CRP

-    Colectarea informațiilor aferente proiectelor de decizii analizate de CRP

-    Analiză privind respectarea transparenței decizionale de către Consiliul Raional

-    Facilitarea procesului de organizare a Forumului Anual al Democrației

Decembrie 2023

Decembrie 2024

-   Facilitarea ședinței trimestriale tematice (in baza priorităților identificate de membrii CRP) cu participarea grupurilor de inițiativa locală, ONG-urilor beneficiare de granturi locale, ONG-uri membre ale CRP

-    Raport trimestrial cu privire la cele mai stringente probleme identificate de Consiliul Raional de Participare și recomandările pentru redresarea acestora

-    Elaborarea raportului privind respectarea transparenței decizionale de către Consiliul Raional

-    Raport final anual de activitate

Ianuarie 2024

Ianuarie 2025

Aspecte organizaționale:

Contractantul va lucra sub supravegherea directă a coordonatorului de proiect şi a directorului dezvoltare, monitorizare şi evaluare. Contractantul va lucra în afara oficiului Fundației Est-Europene. La finele fiecărei luni, consultantul va prezenta raportul activităților realizate cu indicarea numărului de ore de consultanță per fiecare activitate realizată, precum și produsele/anexele relevante pentru fiecare lună.

Cerințe fată de oferta financiară:

Ofertantul va elabora oferta financiară reieșind din următoarele:

 1. remunerarea estimată per oră;
 2. numărul mediu estimat de ore de lucru pe lună este de 40;
 3. numărul maxim estimat de ore per contract (anii 2023-2025) este de 920;
 4. costul per oră va fi brut (inclusiv impozitul pe venit și asigurarea medicală)[1];
 5. oferta va fi exprimată în MDL.

Durata contractului

Contractantul va presta serviciile sus-menționate în perioada martie 2023 – ianuarie 2025.

Cerințe fată de candidat:

 • Studii universitare;
 • Cel puțin trei ani de experiență în sectorul asociativ;
 • Experiență minimă de trei ani în domeniul interacţiunii şi/sau pledoariei cu autorităţile publice; experienţa de cooperare/comunicare cu autorităţile publice din raionul Cimișlia este un avantaj;
 • Minimum un an de experienţă în domeniul mobilizării comunitare;
 • Abilităţi de analiză;
 • Cunoașterea limbii române și ruse;
 • Cunoaşterea limbii engleze constituie un avantaj.

În cazul persoanelor cu cunoştinţe şi abilităţi analogice, prioritate vor avea candidaţii din grupurile sub-reprezentate (femei, persoane cu dizabilităţi, persoane de etnie romă, minorităţi etnice). Aceasta este o măsură specială temporară.

Termenii de Referință pot fi accesați aici: Fundația Est-Europeană anunță concurs pentru selectarea unui consultant care va facilita crearea și funcționarea Consiliului Raional de Participare în raionul Cimișlia (CRP Cimișlia) - FUNDAȚIA EST-EUROPEANĂ (eef.md)

Procedura de aplicare și de selectare

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită dosarul, care să conțină: (1) CV-ul persoanei (2) o scrisoare de motivaţie care să includă experienţa candidatului/candidatei în realizarea sarcinilor similare; (3) exemplu de document elaborat, care ar demonstra abilitățile de analiză; (4) oferta financiară.

Dosarul va fi trimis prin email la adresa: concurs@eef.md cu mențiunea „Consultant în domeniul participării decizionale_Cimișlia” până la data de 30 martie 2023. Candidații preselectați vor susține un interviu și o probă scrisă la sediul Fundației, în mun. Chișinău.

Doar persoanele preselectate vor fi contactate. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Cererile de informații privind acest concurs pot fi adresate în scris la adresa electronică  irina.sandu@eef.md.

Pentru mai multe informații despre activitățile Fundației Est-Europene vă rugăm să accesați site-ul www.eef.md.

[1] Celelalte impozite (24%) vor fi achitate de Fundația Est-Europeană și nu vor fi incluse in costul per oră

Articol adaugat de: Natalia Barbu