Terre des hommes Moldova solicită oferte pentru contractarea serviciilor grafice (machetare, design) și/sau tipograficeTerre des hommes Moldova solicită oferte pentru contractarea serviciilor grafice (machetare, design) și/sau tipografice

Tipul contractului: prestări servicii

Termen limită de prezentare a ofertelor: 27 martie 2023, ora 18:00 

Perioada de prestare a serviciilor: aprilie 2023 – martie 2024

 Context

Terre des hommes este cea mai importantă organizație elvețiană de ajutorare a copiilor. Fondată în 1960, prin intermediul proiectelor sale, organizația participă anual la eforturile internaționale de a îmbunătăți calitatea vieții a milioane de copii vulnerabili și membrii ai familiilor din 30 de țări.

Terre des hommes (Tdh) activează în Republica Moldova din 2004. Organizația întrunește o echipă de 50 de profesioniști din domeniul protecției copilului, traineri, manageri de proiecte, specialiști în comunicare, monitorizare și evaluare, drept, finanțe și administrare. Programele organizației sunt orientate spre asigurarea ca toți copiii din țară să beneficieze de un sistem care le poate garanta protecția, dezvoltarea și implicarea în procesele sociale, educaționale, culturale și de sănătate care îi afectează.

Tdh Moldova lucrează pentru a reduce vulnerabilitatea copiilor afectați de migrație și a îmbunătăți protecția lor; pentru a ameliora accesul copiilor la drepturile lor în sistemul justiției, promovând o abordare restaurativă; pentru a fortifica capacitatea instituțiilor și profesioniștilor din domeniul protecției copilului, precum și a copiilor, familiilor și comunităților în general. Pentru a-și atinge aceste obiective, Terre des hommes Moldova realizează activități de instruire a profesioniștilor care lucrează cu copiii și tinerii; activități de împuternicire și de a asigurare a participării copiilor și tinerilor; activități menite să susțină inițiativele comunitare prin programe de mini-granturi, etc.

Ca parte a proiectelor sale, Tdh Moldova realizează diverse evenimente publice, campanii de informare și sensibilizare și elaborează publicații în domeniul drepturilor copilului.

În acest context Tdh Moldova solicită oferte de prețuri pentru servicii de design grafic și machetare pentru un spectru larg de materiale de vizibilitate și publicații.

Cerințe față de candidați:

 • Experiență relevantă în domeniu și în prestarea unor astfel de servicii;
 • Creativitate și originalitate în crearea conceptelor de design;
 • Termeni și condiții de realizare (disponibilitatea de a lucra în termeni restrânși și în regim de urgență va constitui un avantaj).

Dosarul aplicantului va include, în mod obligatoriu, următoarele:

 • Oferta financiară datată, semnată și ștampilată;
 • Profilul companiei, care va indica expertiza și experiența relevantă a ofertantului;
 • CV-ul persoanelor cheie din companie;
 • Portofoliul de produse care poate fi transmis în formă de catalog online, link-uri, anexe, etc. ;
 • Scrisori de recomandare sau referințe la clienți care pot confirma expertiza și experiența relevantă a ofertantului.


Oferta financiară trebuie să fie prezentată după modelul următor:

 1. Servicii de design și machetare

Nr.

Tip serviciu

Preț per unitate / MDL

TVA 0%

TVA 0

1

Concept grafic original pentru proiect sau un eveniment

   

2

Creare logo proiect / program

   

3

Creare banner/imagine pentru social media

   

4

Design flyer, A5, color

   

5

Design poster, A3, color

   

6

Design banner roll-up, 1,2 × 2 m

   

7

Adaptare concept grafic pentru flyer, poster, pliant, banner etc.

   

8

Adaptare machetă flyer, poster, pliant, banner, etc. în altă limbă

   

9

Adaptare machetă pentru merchandisere: torbe, carnete, tricouri, pixuri, mape etc.

   

10

Design merchandisere: torbe, carnete, tricouri, pixuri, mape etc.

   

11

Elaborare infografic

   

12

Machetare (aranjarea textului, inserare grafice, imagini etc.) raport/material didactic, A4, 50 - 100 pagini

   

13

Design (concept original) raport/material didactic, A4, 50 - 100 pagini

   

16.

Design (concept original) broșură, A5, 15 – 50 pagini

   

17.

Adaptarea machetei/designului raport/material didactic A4 în altă limbă

   

18.

Adaptare machetă/design broșură A5 în altă limbă

   
 1. Servicii tipografice

Nr.

Tip serviciu

Preț MDL

TVA 0%

TVA 0

1

Tipar flyer, A5, 4+4  / 100 unități

   
 

Tipar pliant (trifold), full color / 100 unități

   

2

Tipar poster, A3, color / 100 unități

   

3

Tipar banner roll-up 1,2 x 2 m / 1 unitate

   

4

Tipar carnete A5 (spirală, full color fiecare pagină, 60 foi) / 100 unități

   

5

Tipar mape A4 (hârtie, full color, buzunar intern) / 100 unități

   

6

Tipar material didactic A4, full color, 50 – 100 pagini / 50 – 100 unități

   

7

Tipar broșură A5, full color, 15 – 20 pagini / 50 – 100 unități

   

 

Ofertanții  vor indica prețul cu TVA și prețul la cota TVA 0%. Companiile care nu sunt plătitoare de TVA vor menționa acest fapt în ofertă.

Este posibilă depunerea ofertei pentru tot spectrul de servicii solicitate sau, după caz, doar pentru un anumit tip de servicii, în funcție de specializarea ofertantului.

Terre des hommes Moldova va încheia Contracte Cadru pentru servicii de design grafic și machetare la solicitare, în baza necesităților organizației. Perioada de contractare – 12 luni, din data semnării contractului, cu posibilitate de extindere.

Oferta mai trebuie să includă:

 • Extras din Registrul de stat (copia)
 • Datele de contact ale ofertantului;
 • Persoana de contact;
 • Rechizitele bancare ale companiei (pentru persoane juridice);
 • Semnătura persoanei autorizate (pentru persoane juridice).

Criterii de evaluare:

 • Dosarul complet
 • Experiența în domeniu
 • Oferta de preț
 • Portofoliul
 • Clienți anteriori/recomandările de la alți clienți
 • Disponibilitatea de a presta servicii în timpi restrânși

Oferta va fi expediată la adresa de e-mail mda.office@tdh.ch, cu mențiunea Oferta de prețuri pentru servicii de machetare și/sau design grafic”.

Data limită de depunere a ofertelor27 martie 2023, ora 18:00 

Ofertele incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate. Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

Relații la telefon: 069 306 482