Concurs de selectare a unei companiei de audit energetic sau auditori energetici independențicoperta studii site EG anunt auditori energtici

Asociația Obștească „Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP” anunță concurs de selectare a unei companiei de audit energetic sau auditori energetici independenți care să efectueze 10 audituri energetice ale blocurilor locative/10 loturi din Republica Moldova.  Termenii de referință detaliați se anexează mai jos. Această sarcină este parte a proiectului de asistență tehnică pentru îmbunătățirea eficienței și securității energetice în Republica Moldova. Proiectul este implementat de Centrul Analitic Independent Expert-Grup în parteneriat cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, cu sprijinul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova, în cadrul asistenței tehnice pentru îmbunătățirea eficienței energetice și securității în Republica Moldova, pentru perioada 2022-2024.  

Activitățile principale sunt:

I. Livrabile 

Auditorul energetic la finalizarea auditului energetic pentru fiecare clădire în parte, va depune 2 (două) exemplare originale în limba română ale Raportului de audit energetic și Anexa F din NCM M 01.02:2016 completată.

II. Durata auditului 

Colectarea datelor și pregătirea rezultatelor specificate în partea 3 (Livrabile) trebuie să fie prezentate până la 20 februarie 2023.

În cazul în care auditorul energetic va efectua un audit energetic pentru mai multe clădiri, împreună cu propunerea financiară trebuie să furnizeze un program de efectuare a auditurilor energetice pentru toate blocurile. În același timp, Expert-Grup poate alege succesiunea auditurilor energetice.

III. Criterii de eligibilitate a companiei și auditorilor energetici

Pentru a se califica pentru efectuarea auditului energetic, așa cum se specifică mai sus: 

 • auditorul energetic trebuie să fie inclus în Registrul auditorilor energetici (Categoria - Clădiri) de către Agenția pentru Eficiență Energetică.  
 • sau compania angajează auditor/i energetic/i care a fost inclus în Registrul auditorilor energetici (Categoria - Clădiri) de către Agenția pentru Eficiență Energetică.

IV. Procesul de aplicare și structura ofertei 

Structura ofertelor care urmează să fie prezentate: 

 1. Scurtă descriere a companiei în domeniul eficienței energetice (CV pentru auditorul energetic în cazul în care se aplică independent); 
 2. Numele companiei, adresa, persoana de contact și numărul de telefon (informații de contact pentru auditorul energetic în cazul în care se aplică independent); 
 3. Lista organizațiilor pentru care a fost efectuat auditul energetic în ultimii 2 ani; 
 4. Lista blocurilor locative pentru care s-a efectuat auditul energetic în ultimii 5 ani;
 5. Lista persoanelor care au fost incluse în Registrul auditorilor energetici (Categoria - Clădiri) de către Agenția pentru Eficiență Energetică, care lucrează pentru companie și care vor efectua auditul energetic (doar pentru companiile aplicante); 
 6. Oferta financiară. Oferta financiară poate conține mai mult de 1 lot/clădire; 
 7. Calendarul auditurilor energetice - în cazul unei propuneri financiare pentru mai mult de 1 clădire/lot.

Oferta trebuie să fie depusă în limba engleză sau română. 

V. Criterii de evaluare pentru fiecare lot:

 • Prezentarea setului complet de documente indicate în Structura ofertei de mai sus; 
 • Experiența în realizarea de audituri energetice (în total și în blocuri locative); 
 • Oferta cea mai avantajoasă respectând indicatorul calitate (experiență)/preț. 

! Lipsa experienței în efectuarea auditurilor energetice ale blocurilor locative nu reprezintă un criteriu de excludere din concurs.

Procedura de depunere a ofertelor și termenele limită:

Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 11 ianuarie 2022, ora 10.00, ora Chișinăului. Ofertele vor fi depuse prin curier la adresa: str. A. Bernardazzi 45, Chișinău, MD-2012, Republica Moldova sau prin e-mail la adresa procurari@expert-grup.org. Informații suplimentare sau clarificări pot fi obținute la telefon: 022 92 99 94 / 79 033 684. Persoana de contact: Iulia Sîrghi-Zolotco

ℹ Accesează termenii de referință detaliați pe link-ul👉 https://www.expert-grup.org/ro/procurari-si-angajari/item/2456-concurs-de-selectare-a-unei-companiei-de-audit-energetic-sau-auditori-energetici-independen%C8%9Bi