RfP22/02541: E-learning/ Coordonarea dezvoltării resurselor educaționale digitale pentru învățământul generalProgramul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) prin proiectul său „Îmbunătățirea calității educației în Republica Moldova”, invită companiile să depună o propunere pentru coordonarea dezvoltării resurselor educaționale digitale pentru învățământul general, în conformitate cu Condițiile Generale Contractuale și Termenii de referință prezentate în această Cerere de propuneri (RFP).

Furnizorul de servicii va desfășura următoarele activități:

 • Analizarea curriculei naționale și crearea unui plan de distribuție pentru conținutul digital pe oră, pe clasă
 • Identificarea a cel puțin 4 experți și unui coordonator și crearea grupurilor de lucru ce să elaboreze materialele educaționale digitale
 • Elaborarea a cel puțin 3 materiale digitale pe lecție pentru fiecare clasă (de la VI la IX) pe baza instrumentului de creare a materialelor digitale pe educatieinteractiva.md și www.educatieinteractiva.md și aprobarea acestuia cu Ministerul Educației și Cercetării
 • Crearea și coordonarea unui mecanism de colectare a feedback-ului de la școli, colectarea de feedback și revizuirea conținutul în consecință.

Pentru a trimite o propunere, vă rugăm să citiți cu atenție anunțul și documentele de suport disponibile în anunțul publicat pe: https://sc.undp.md/tnddetails2/2541/  și https://procurement-notices.undp.org/view_negotiation.cfm?nego_id=414  

Secțiunea 1: Scrisoare de invitație

Secțiunea 2: Instrucțiuni pentru ofertanți

Secțiunea 3: Fișă de date

Secțiunea 4: Criterii de evaluare

Secțiunea 5: Termeni de referință

Secțiunea 6: Condițiile contractului și formularele contractului

Secțiunea 7: Formulare de propunere:

Formularul A: Confirmarea propunerii

Formularul B: Lista de verificare

Formularul C: Propunere tehnică

Formularul D: Informații despre ofertant

Formularul E: Informații despre asociere/consorțiu/asociație

Formularul F: Eligibilitate și calificare

Formularul G: Format pentru propunerea tehnică

Formularul H: Format pentru CV-ul personalului cheie propus

Formularul I: Declarație de exclusivitate și disponibilitate

Formularul J: Depunerea propunerii financiare

Formularul K: Format pentru propunerea financiară

Ofertele pot fi depuse până la sau înainte de 09 noiembrie 2022, ora 16:00 (ora locală a Moldovei +3 GMT)

Propunerile primite după termenul limită de depunere în afara portalului online, indiferent de motiv, nu vor fi luate în considerare pentru evaluare.

Fiecare companie care dorește să depună o propunere, urmează să:

1. Descarce documentele și să completeze, semneze și ștampileze formularele (Section 7_Proposal forms) care pot fi găsite la rubrica Documente de suport (Supporting Documents) din anunțul publicat pe https://sc.undp.md/tnddetails2/2541/

2. Propunerile trebuie trimise doar direct în portalul furnizorilor Este nevoie să vă creați un profil al furnizorului în acest sistem. În cazul în care nu v-ați înregistrat niciodată în portalul furnizorilor Quantum utilizat de PNUD pentru achiziții, rugăm să urmați acest link pentru a înregistra un profil:

https://estm.fa.em2.oraclecloud.com/fscmUI/faces/PrcPosRegisterSupplier?prcBuId=300000127715297&_adf.ctrl-state=azywmctpp_1=azywmctp_1=60000127715297&_adf.null&_afrFS=16&_afrMT=screen&_afrMFW=1042&_afrMFH=575&_afrMFDW=1280&_afrMFDH=720&_afrMFC=8&_afrMFCI=0&_afrMFM=0&_afrMFR=144=144&_afrMFDH=720&_afrMFC=8&_afrMFCI=0&_afrMFM=0&_afrMFR=144&_afrMFDW=144=0&_0afrMFR

Nu creați un profil nou dacă aveți deja unul. Utilizați funcția de parolă uitată în cazul în care nu vă amintiți parola sau numele de utilizator de la înregistrarea anterioară.

 3. După ce ați creat profilul, urmați instrucțiunile din ghidul utilizatorului din anunțul publicat pe https://sc.undp.md/tnddetails2/2541/. Urmați acest link: http://supplier.nextgenerp.partneragencies.org/ pentru a crea propunerea. Pentru a căuta oferta folosiți codul: UNDP-MDA-00029. Accesați oferta și creați propunerea Dvs. (Create Response). Bifați, completați informația și anexați documentele solicitate care au fost în prealabil completate, semnate și ștampilate de Dvs.

Dacă aveți neclarități, ne puteți contacta la adresa liliana.samburschi@undp.org.

______________________________________________________________________________

United Nations Development Programme, hereinafter referred to as UNDP, through its "Improving the quality of education in the Republic of Moldova" Project, hereby invites prospective proposers to submit a proposal in accordance with the General Conditions of Contract and the Terms of Reference as set out in this Request for Proposal (RFP).
To enable you to submit a proposal, please read the following attached documents carefully.

Section 1: This Letter of Invitation

Section 2: Instruction to Proposers

Section 3: Data Sheet 

Section 4: Evaluation Criteria

Section 5: Terms of Reference

Section 6: Conditions of Contract and Contract Forms

Section 7: Proposal Forms

 • Form A: Proposal Confirmation
 • Form B: Checklist
 • Form C: Technical Proposal Submission
 • Form D: Proposer Information
 • Form E: Joint Venture/Consortium/Association Information
 • Form F: Eligibility and Qualification
 • Form G: Format for Technical Proposal
 • Form H: Format for CV of proposed key personnel
 • Form I: Statement of Exclusivity and Availability
 • Form J: Financial Proposal Submission
 • Form K: Format for Financial Proposal 

Quotations may be submitted on or before 09 November 2022, 16:00 (Moldova local time +3 GMT)

It is your responsibility to ensure that your quotation is submitted before the deadline. Quotations received after the submission deadline outside the online portal, for whatever reason, will not be considered for evaluation.

Quotations must be submitted directly in Quantum supplier portal following this link: http://supplier.nextgenerp.partneragencies.org/ using the profile you may have in the portal.

Follow the instructions in the user guide to search for the tender using:

Negotiation ID: UNDP-MDA-00029

In case you have never registered before, follow this link to register a profile: https://estm.fa.em2.oraclecloud.com/fscmUI/faces/PrcPosRegisterSupplier?prcBuId=300000127715297&_adf.ctrl-state=azywmctp_1&_afrLoop=6329722925931702&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null&_afrFS=16&_afrMT=screen&_afrMFW=1042&_afrMFH=575&_afrMFDW=1280&_afrMFDH=720&_afrMFC=8&_afrMFCI=0&_afrMFM=0&_afrMFR=144&_afrMFG=0&_afrMFS=0&_afrMFO=0

Do not create a new profile if you already have one. Use the forgotten password feature in case you do not remember the password or the username from previous registration.

The announcement is also available on: https://sc.undp.md/tnddetails2/2541/ and https://procurement-notices.undp.org/view_negotiation.cfm?nego_id=414

Contact person: Liliana Samburschi - liliana.samburschi@undp.org

Articol adaugat de: Liliana Samburschii