Concurs pentru selectarea unei companii pentru servicii de alimentare și locație pentru o sesiune de instruire în orașul Ungheni - termen extins

Concurs pentru selectarea unei companii pentru servicii de alimentare și locație pentru o sesiune de instruire în orașul Ungheni

Organizare

Asociația Obștească “Institutum Virtutes Civilis”

Sectorul:

Non-guvernamental

Locație:

Republica Moldova

Perioada de implementare: 

Mai 2022

Termen limită de aplicare:

17/05/2022, ora 12:00

Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) anunță concurs pentru selectarea unui prestator de servicii de alimentare și sală de instruire pentru un evenimentul din data de 20 mai 2022, care va vea loc în orașul Ungheni.

Activitatea este parte a proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în Raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF,

Obiectivul achiziției: servicii de alimentare și sală de instruire pentru evenimentul care urmează a fi organizat la data de 20 mai 2022.

Oferta pentru concurs va fi prezentată conform tabelului de mai jos:

Tipul cheltuielilor

Cantitate

Preț unitate fără TVA

Arenda unei săli de conferință cu capacitatea de 40 de persoane, cu echipament de proiectare

Per 1 oră

 

Pauză de cafea 

Per 1 persoană

 

Prânz

Per 1 persoană

 

Apă plată pe mese

Per sticlă 0.5l

 

Condiții de eligibilitate:

- Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova;

- Experiență în domeniul organizării evenimentelor de cel puțin 3 ani;

- Reputație ireproșabilă;

- Disponibilitatea infrastructurii de alimentare și sală de instruire la capacitatea solicitată de beneficiar.

Cerințe pentru aplicare la concurs:

Persoanele juridice interesate vor depune dosarul pentru concurs, cu următoarele documente:

- oferta financiară, întocmită conform modelului din anunț (semnată și ștampilată. Oferta financiară va fi valabilă cel puțin 30 de zile de la data prezentării ofertei;

- meniul propus separat pentru pauza de cafea, prânz și cină (semnat și ștampilat);

- autorizația de prestare a serviciilor solicitate.

Criteriile de evaluare a ofertelor:

- disponibilitatea spațiului pentru organizarea evenimentului;

- oferta de preț (unde se va ține cont de raportul preț – calitate).

Termenul limită de depunere a ofertelor este 17 mai 2022, ora 12:00. Ofertele vor fi transmise la adresa de e-mail info.aoivc@gmail.com cu titlul mesajului „Concurs servicii de cazare și alimentare”. Doar compania selectată va fi contactată.