CNPAC selectează prestatori de servicii de design, machetare și tiparLocul: Chișinău, Republica Moldova

Tipul contractului: contract cadru de prestări servicii

Durata: serviciile vor fi contractate până pe 31.12.2023.

Candidați eligibili: persoane fizice și juridice

Termen limită de prezentare a ofertelor: 25 ianuarie 2022, ora 18:00

Prezentare generală

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) este o organizație neguvernamentală, non-profit, constituită la nivel național în conformitate cu legislația Republicii Moldova (înregistrată de Ministerul Justiției al Republicii Moldova la data de 26 ianuarie 1998).

Scopul

Scopul prezentei proceduri de achiziții este semnarea unui acord cadru (framework) care va avea drept obiect prestarea serviciilor de design, layout, machetare și tipar pentru materiale destinate promovării activităților și proiectelor desfășurate de CNPAC.

Loturi

CNPAC va selecta maxim câte 3 prestatori de servicii per lot, în cazul în care toți vor corespunde criteriilor de selectare. Loturile sunt divizate după cum urmează:

LOTUL nr. 1 – Tipar

 

Nr

Denumire

Parametri de tipar

Tiraj

1

Leaflet

Format: A5

Volum: 8 pagini

Culori:4+4

Hârtie: cretată mată, 180-200 gr.

3000 ex.

2

Infografic

Format: A4

Culori: 4+4

Hârtie: cretată mată, 250-350 gr.

1000 ex.

2

Broșură

Format: 148*210 (A5)

Volum: 24 pagini + coperta

Culori: 4+4

Coperta:  200 gr

Paginile: 170 gr

Capsare: 2 capse

3000 ex.

3

Poster A3

Culori: 2+2

Hârtie: cretată mată 350 gr.

2000 ex.

4

Ghid/Studiu

Format: 290*297 (A4)

Volum: 50 pagini  + coperta

Culori: 4+4

Copertă: hârtie cretată mată 150 g

Paginile: hârtie cretată mată 150 g

Legare: lipire

1000 ex.

5

Mape A4

Culori: 4+4

Hârtie: carton dens

500 ex.

6

Banner roll-up

Format: 100*200 cm

10 ex.

 

 LOTUL nr. 2 – Design și machetare

Nr.

Servicii

Denumire

Parametri

1

Design și machetare

 

 

1.      Leaflet

2.      Infografic

3.      Broșură

4.      Poster A3

5.      Ghid/Studiu

6.      Mape A4

7.      Banner roll-up

8.      Banner online

9.      Cover Facebook

Pentru produsele menționate la punctele 1-7 vor fi utilizați drept referință parametrii tehnici indicați la Lotul nr. 1.

Pentru produsele menționate la punctele 8-9 vor fi utilizați parametrii tehnici standard ai paginii web a organizației și cei de pe Facebook.

 

LOTUL nr. 3 – Design și producere materiale promoționale

Nr

Denumire

Parametri

Cantitate

1

Pixuri

Mecanism cu buton

Cerneală albastră

Imprimare color

1000 ex.

2

Carnete

Format: 148*210 (A5)

Volum: 40 foi

Culori: 4+4

Coperta:  200 gr

Paginile: 170 gr

Fixare: spirală orizontală 

1000 ex.

3

Căni

Căni clasice

Personalizate cu sigla asociației sau/și a proiectelor

Rezistente la mașina de spălat, înălbitor și cuptorul cu microunde

500 ex

4

Tricouri

Tricou polo sau/și clasic

Țesătură bumbac

Personalizat cu sigla asociației sau/și a proiectelor

1000 ex.

5

Sacoșe textile

 

Material ecologic, durabil

Imprimare color

1000 ex..

6

Stick-uri

 

Capacitate 32 Gb

Imprimare color

300 ex.

7

Stickere

Autoadezive

Lucioase sau mate

Design personalizat

1000 ex

 

Criteriile de selecție: 

  • Calitatea ofertei (70%) – capacitatea tehnică de a realiza cerințele înaintate în tender și experiența relevantă demonstrată prin mostre/exemple de lucrări. Experiența similară cu alte organizații neguvernamentale va constitui un avantaj.
  • Oferta financiară (30%).

Oferta de participare la concurs va conține următoarea informație:

  • Date despre companie (denumirea, adresa poștală, datele bancare, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă);
  • Copia certificatului de înregistrare a companiei/extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice;
  • Oferta financiară, prezentată în MDL, pentru fiecare produs/serviciu, per unitate și total cu indicarea sumei brute pentru persoane fizice și cu TVA inclus pentru persoanele juridice;
  • CV-ul persoanei fizice sau al organizației/companiei ofertantului;
  • Portofoliul lucrărilor relevante elaborate în ultimii 2 ani și portofoliul de clienți;
  • Termenele de execuție, cu respectarea datei-limită indicate mai sus;
  • Termeni și condiții de realizare și livrare a produselor.

Termenul limită de depunere a ofertelor este: 25 ianuarie 2022, ora 18:00.

 

Oferta trebuie să fie datată, semnată și ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la office@cnpac.md, cu mențiunea – Concurs prestarea serviciilor de design şi tipar.

Persoana de contact: Mihalachi Mihaela, contabil/asistent administrativ, e-mail: office@cnpac.md,

tel: (022) 75-88-06, mob. 078 80 50 22.