Caritas Cehia achiziționează o Autogunoieră (tender)INVITAȚIE LA TENDER PRIVIND PROCURAREA UNEI AUTOGUNOIERI

 

  1. Autoritatea contractantă: Caritas Cehia (prin intermediul AO „Pro-Development”)
  2. IDNO  1017620006984
  3. Adresa: mun. Chișinău str. Milești 22
  4. Date de contact: Alexei Grajdian, e-mail: alexei.grajdian@caritas.cz și Andrij Dichtaruk, e-mail: andrij.dichtaruk@caritas.cz
  5. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care pot satisface necesitățile specificate în această invitație, să participe la procedura de achiziție a următorului bun:

 

Nr.

Denumire

Unitate

Cantitate

Specificarea tehnică deplină solicitată

1

Automobil cu utilizare specială

 

AUTOGUNOIERĂ

buc.

 

 

1

1. Specificații tehnice

Autospecială pentru colectarea și compactarea deșeurilor cu capacitatea de 6-10 m³

2. Cerințe generale

Automobilul nou: produs 2021

Prezența documentelor de identitate

Masa totala admisibilă: cca 10,000 kg

Număr de axe: 2

Dimensiuni de gabarit (maxim): 7500x2500x3000 mm

3. Motor

Tip de combustibil: motorină

Motor in linie

Puterea motorului (minim): 110 KW

4. Cutie de viteze

Ambreiaj mono-disc

Tip cutie de viteza manuală, min 5 trepte

Cutie distribuție

5. Cabina

Numărul de locuri 2+1

Perete spate cabină, fără geam

Sistem blocare uși

Două chei

Suspensie cabină pe arcuri

Oglinzi: stânga, dreapta, pentru borduri și pietoni

6. Sistem de frânare

Frâne cu disc față și spate

Sistem de frânare cu ABS

7. Suspensia

Suspensie față - arcuri

Suspensie spate - arcuri

8. Sistem de direcție

Roți față - ordinare, spate - duble

Jante 8,25-22,5 față/spate

9. Echipamentul de compactare, sistem hidraulic

Volum util compactor: 6-10 m3

Grad minim de compactare 1:3

Capacitatea cuvei încărcare (minim): 1 m3

Sistem hidraulic de încărcare spate a containerelor tip Euro de 120-1100 litri

Durata ciclului de compactare (maxim): 25 secunde

10. Sistemul electric

Sistem cu valve electro-magnetice, taste acționate manual, întrerupătoare și afișaje electrice

Girofar de culoare portocalie

Sisteme de oprire de urgență

Lumini laterale de gabarit

11. Echipamente suplimentare

Trusă prim ajutor

Extinctor, min. 3 kg

Triunghi reflectorizant

Lampa de avertizare

Manometru

Furtun umflare pneuri

12. Alte cerințe

Carnet de deservire și garanții

Prezența unui centru de deservire în Moldova

Catalog piese de schimb cu diagrame pentru sistemul hidraulic si electric

Garanție minim 24 luni acordată de la data furnizării

Documentele de calificare/selecție pentru operatorii economici, obligatoriu vor include:

1. Certificat de înregistrare al întreprinderii;

2. Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice;

3. Raportul financiar pentru anul precedent de activitate;

Copiile documentelor vor fi confirmate prin aplicarea semnăturii electronice, olografe sau ștampilei umede. Neprezentarea unui document din lista enumerată mai sus sau completarea defectuoasă va constitui un criteriu de descalificare și respingere a ofertei ca fiind necorespunzătoare.

Modalitatea de depunere a ofertelor: Operatorii economici vor depune ofertele și documentele specificate în format electronic la adresa de e-mail  alexei.grajdian@caritas.cz sau la sediul AO ”Pro-Development”, adresa fizică or. Chisinau str. Milesti 22.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 5 decembrie 2021.

Examinarea ofertelor va avea loc în data de 6 decembrie 2021.

Criterii de evaluare:

50%

Preţul ofertei

20%

Timpul de livrare

10%

Prezența unui centru de deservire ȋn Moldova

10%

Reputația operatorului economic pe piața națională și internațională

10%

Documentele obligatorii

Termenul și condițiile livrării bunurilor: până la 90 zile lucrătoare de la data semnării contractului. Operatorul economic va agrea împreună cu cumpărătorul data și locul livrării bunului.

Plata va fi efectuată prin virament în contul furnizorului, în lei moldovenești, conform prevederilor contractuale, prețul bunului fiind cu scutire de TVA cu drept de deducere, conform legislației în vigoare și documentelor confirmative prezentate de Cumpărător.

Pentru orice clarificare, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă electronică și număr de telefon: Alexei Grajdian, 0 604 84 843, alexei.grajdian@caritas.cz