Termeni de referință: formatori în planificarea strategică pentru Centrele Învățare și Educație a AdulțilorDVV International Moldova (www.dvv-international.md ) este reprezentanța în Republica Moldova a Asociației Germane pentru Educația Adulților. Una dintre aspirațiile-cheie ale DVV International este de a dezvolta modele de Centre de Învățare și Educație pentru Adulți (CIEA). Ca spații de învățare, dezvoltare comunitară și crearea de dialog, care asigură accesul populației adulte la servicii de educație în context non-formal, CIEA-urile sunt instituții care contribuie la bunăstarea oamenilor, la reducerea sărăciei și la încurajarea schimbării pentru dezvoltare. DVV International colaborează cu organizații partenere - ONG-uri locale și instituții finanțate de stat active în furnizarea de servicii de educație  pentru adulți. Proiectul de țară este realizat cu sprijinul BMZ - Ministerul Federal al Cooperării Economice și Dezvoltării din Germania.

Studiul de evaluare a activităților DVV International Moldova, precum și nevoile de învățare evidențiate în cadrul altor instruiri și discuții cu reprezentanții organizațiilor-partenere relevă lipsa unei viziuni strategice clare pentru învățarea și educația adulților. Or, viziunea strategică este pilonul dezvoltării cu succes a unei instituții și serviciile acesteia. Viziunea strategică este dezvoltată de către toți membrii echipei ca într-un final să fie o viziune comună, împărtășită de toți membrii instituției. În plus, schimbările rapide în domeniul digitalizării, solicitarea pe piața forței de muncă a noilor abilități, precum și în reorganizarea modului de funcționare a oamenilor din cauza situației pandemice determină profilarea unei viziuni strategice în concordanță cu timpurile actuale.

DVV International Moldova anunță un concurs pentru selectarea de formator(i) independent(i) sau reprezentant(i) ai unei organizații cu experiență în desfășurarea de activități de formare care vor dezvolta și vor desfășura o formare de 3 zile, urmată de un follow-up de 1,5-2 zile în domeniul de planificare strategică. Formarea este destinată unui grup de aproximativ 12 de participanți (reprezentanți ai circa 3-4 ONG-uri). Interacțiunea va fi cu prezența fizică.

DVV International Moldova susține eforturile organizațiilor-partenere în devenirea veritabililor Centre de Învățare și Educație a Adulților pe o perioadă de cel puțin 3 ani care vor oferiri o paletă diversă a serviciilor educaționale non-formale pentru diverse categorii de adulți, inclusiv tinerii de la 15 ani care nu mai sunt în sistemul formal de învățare. Organizațiile-partenere, CIEA sunt încurajate să dezvolte și să lanseze programe inovative care să devină durabile prin accesare de proiecte, implementate de către instituțiile de stat, fonduri de la autoritățile publice locale, și/sau desfășurarea activităților generatoare de venit; inclusiv taxe din partea cursanților, achiziții de oferte educaționale sau susținere financiară din partea sectorului de afaceri, etc.

Acțiunile CIEA trebuie să aibă o perspectivă de dezvoltare durabilă:

 • Diversitate mare de stagii mai mult sau mai puțin permanente, pentru domenii în creștere în zona respectivă;
 • Elaborare si implementare de programe de învățare și educație a adulților (IEA) axate pe nevoi reale ale cursanților și ale pieței din comunitate și zone limitrofe;
 • Cursuri de dezvoltare personală, cu participare contra cost;
 • Dezvoltarea și oferirea formărilor on-line sau învățarea de tip hibrid - on-line în îmbinare cu ședințe ”față în față”.
 • Cursuri solicitate masiv, care pot fi reluate periodic la cerere ;
 • Întruniri în comunitate pentru discutarea aspectelor EA, pentru identificarea surselor de finanțare si încadrarea in strategiile de dezvoltare locală și regională.

 

ARII TEMATICE ale programelor educaționale:

 • Programe de formare profesională care ar spori angajabilitatea și/sau capacitatea de generare a venitului.
 • Programe de formare personală pentru integrarea socială, i.e. competențe generale cunoscute ca soft-skills și abilități pentru viață.
 • Programe de activism civic pentru dezvoltarea comunitară.

Programele educaționale propuse spre implementare se vor încadra într-o viziune mai amplă a CIEA până la finele anului 2024, iar în fiecare an se propun programe educaționale inovative care vor conduce la următoarele rezultate prin evaluarea stagiilor de formare desfășurate timp de 3 ani:

 Profilul participanților la instruirea în planificarea strategică:

 • Directorii și managerii de proiecte ai ONG-urilor/Centrelor/Instituțiilor de Învățare și Educație pentru Adulți;
 • Echipa extinsă: formatori din rețeaua Centrelor de Învățare și Educație pentru Adulți.

Rezultate anticipate :

Participanții ar trebui să:

 1. Creeze o viziune strategică a Centrului de Învățare și Educație a Adulților (CIEA) pe cel puțin 3 ani;
 2. Să dezvolte un plan detailat de programe educaționale pentru anul 2022 în baza formularului prezentat de DVV International Moldova și să schițeze un plan mai general pentru an. 2023 și 2024;
 3. Consolideze spiritul de echipă.

Instruirea trebuie să aibă un caracter aplicativ pronunțat cu multiple exerciții practice.

 Responsabilitățile formatorului

 • Să identifice nevoile de formare ale grupului țintă și să formuleze obiectivele modulelor.
 • Să structureze stagiul de formare sub aspectul de concept, abordare, proiectare de activități, dezvoltarea agendei și a materialelor-suport.
 • Desfășurarea stagiilor de Formare cu o durată între 20-24 ore și între 8-12 ore pentru follow-up în format off-line.
 • Evaluarea activității și elaborarea Raportului narativ după formare și după follow-up.

DVV International Moldova va asigura suport logistic al evenimentului de formare: înregistrarea participanților, informare și comunicare, etc.

Perioada de implementare: Estimativ a doua jumătate a lunii noiembrie 2021 (2,5 - 3 zile). Follow-up (1– 1,5 zile) – după aprox. 2 săptămâni.

Locație: Spațiu de formare într-una din suburbiile mun. Chișinău.

Ofertele: cu o descriere succintă de conținut, menționarea experienței formatorilor (sau/si CVurilor) și condiții financiare solicitate se vor expedia la adresa: info@dvv-international.md pana in data de 5 noiembrie 2021 . În subiectul mesajului se va menționa ”Strategie CIEA. Oferta”.

Articol adaugat de: Adela Scutaru-Gutu