Asociația Amici dei Bambini, Moldova angajează 5 psihologi localiAsociația Amici dei Bambini, Moldova angajează 5 psiholog locali

Titlul funcției: 

Psiholog

Locul desfășurării activității:

Ludotecile deschise în instituțiile de învățământ din or. Edineț, or. Dondușeni, satul Bulboaca rl. Anenii Noi, or. Căușeni, satul Popeasca rl. Ștefan Vodă

Proiect:

nr. AID-012832: ”PACE - PROTECȚIE, ACOMODARE, CULTURĂ și EDUCAȚIE”

Beneficiar:                       

A.O. ”Amici dei Bambini – Moldova”

Tipul contractului:

Contract prestare servicii

Durata contractului:

Perioada de angajare: Iunie 2024 – mai 2025

Condiții specifice:           

Nivelul de risc al funcției în relație cu beneficiarul 11/13 sau 84.6%

   Context:

A.O. ”Amici dei Bambini – Moldova” este o Organizație Non-Guvernamentală care activează în Republica Moldova de mai bine de 20 ani și promovează dreptul fiecărui copil la familie, educație și timp liber.

Amici dei Bambini - Moldova implementează, în perioada martie 2024 - mai 2025, proiectul ”PACE - PROTECȚIE, ACOMODARE, CULTURĂ și EDUCAȚIE” pentru integrarea familiilor refugiate din Ucraina, prezente în comunitățile gazdă din Republica Moldova în cadrul inițiativei de urgență în favoarea populației afectate de conflictul din Ucraina și țările vecine.

În cadrul acestui proiect, vor fi implementate o serie de activități cu caracter educativ și psiho-social, prestate în cadrul celor 5 Ludoteci în raioanele Edineț, Dondușeni, Anenii Noi, Căușeni, Ștefan Vodă, necesitând angajarea unei echipe de 5 psihologi locali.

 1. Obiectivele proiectului și rezultate scontate:

Ludoteca este un serviciu inovativ, de interes public, dezvoltat de Amici dei Bambini - Moldova începând cu anul 2005. Ludoteca reprezintă un spațiu prietenos copiilor cât și părinților acestora, dotat cu jocuri, jucării și cărți, care pot fi folosite pe loc sau luate cu împrumut. În cadrul Ludotecii sunt desfășurate activități de joc liber și organizat, bazate pe programe specifice de animație socio-educativă, realizate cu ajutorul echipei de animatori socio-educativi și psiholog. Aceștia oferă copiilor experiențe de învățare bazată pe joc, momente unice de divertisment, activități în aer liber și ateliere de creație confirmând, încă o dată, valoarea educativă a jocului. În același timp, Ludoteca presupune prezența unui psiholog care va oferi suport psiho-emoțional beneficiarilor (copiilor, tinerilor și părinților/îngrijitorilor).

Toată activitatea va fi organizată în conformitate cu Politica privind Protecția Copilului și Politica privind Protecția Împotriva Exploatării și Abuzului Sexual precum și cu Regulamentul Intern al organizației, aprobate în cadrul A.O. Amici dei Bambini – Moldova.

 1. Domeniul de activitate, atribuții și responsabilități:
 • Participarea la elaborarea planului lunar de activitate a Ludotecii;
 • Crearea, împreună cu coordonatorul echipei de psihologi, a programului de activități specific activității psihologului;
 • Planificarea și implementarea activităților de grup pe diverse tematici de interes pentru adolescenți, beneficiari ai Ludotecii;
 • Oferirea consilierii psihologice individuale (copiilor, tinerilor și părinților/îngrijitorilor) în cadrul activității ”Ora psihologului”;
 • Oferirea suportului psiho-emoțional beneficiarilor (copiilor, tinerilor și părinților/îngrijitorilor atât din comunitățile gazdă cât și celor strămutați temporar din Ucraina) sau redirecționarea la alte servicii specializate;
 • Participarea la activitățile de animație socio-educativă organizate de animatori în cadrul Ludotecii, facilitând o mai bună integrare a copiilor refugiați, de altă etnie, cu nevoi speciale, medierea conflictelor etc.
 • Participarea la instruiri, seminare, training-uri specifice activităților de suport psiho-emoțional pentru diferite categorii de beneficiari;
 • Organizarea, împreună cu coordonatorul echipei de psihologi, a sesiunilor de informare și distribuire a kit-urilor menstruale adolescentelor din cadrul Ludotecii;
 • Organizarea, în colaborare cu animatorii socio-educativi și partenerii locali, evenimente de coeziune socială pentru sporirea integrării familiilor cu copii refugiați din Ucraina în comunitățile gazdă;
 • Implicarea în procesul de colectare a datelor cu privire la evidența beneficiarilor activităților de suport psiho-emoțional , conform registrelor elaborate de echipa de proiect;
 • Asigurarea respectării Politicii de Protecție a Copilului.

MANAGEMENT ȘI RAPORTARE

 • Participarea la ședințele săptămânale de coordonare a echipei de psihologi în vederea asigurării reușitei activităților și rezultatelor programate în cadrul proiectului;
 • Raportarea lunară către coordonatorul echipei de psihologi a tuturor aspectelor cheie legate de realizarea obiectivelor și atingerea indicatorilor;
 • Arhivarea tuturor documentelor justificative, relevante activităților organizate în cadrul celor 5 Ludoteci, inclusiv a imaginilor foto și video pentru care a fost obținut, preventiv, consimțământul scris din partea beneficiarului sau al reprezentantului legal al acestuia;
 • Participarea la elaborarea rapoartelor de proiect;
 • Alte roluri şi responsabilități la delegarea Coordonatorului de echipă.
 1. Abilități și experiență necesare:

Calificări academice:

 • Studii superioare în domeniul psihologiei (ex: psihologie, psiho-pedagogie etc.) și alte domenii conexe.

Experiență profesională generală:

 • Minim 2 ani de experiență profesională în domeniu;
 • Experiență în acordarea suportului psiho-emoțional pentru diferite categorii de beneficiari.

Abilități și Competențe generale:

 • Experiență în lucrul cu adolescenți: Abilitatea de a interacționa eficient și empatic cu adolescenții, înțelegând problemele și provocările specifice vârstei.
 • Abilități de consiliere: Experiență în furnizarea de consiliere individuală atât pentru copii, cât și pentru îngrijitorii acestora, având capacitatea de a asculta activ și de a oferi sprijin emoțional și soluții practice.
 • Competențe în organizarea și conducerea activităților de grup: Capacitatea de a planifica și de a facilita activități de grup variate și adaptate la nevoile și interesele adolescenților.
 • Competențe în suport psiho-emoțional: Capacitatea de a oferi sprijin emoțional și psihologic în contextul activităților non-formale, lucrând împreună cu animatorii pentru a asigura un mediu sigur și susținător.
 • Abilități de comunicare eficientă: Capacitatea de a comunica clar și concis atât verbal, cât și în scris, și de a lucra eficient în echipă cu colegii și cu beneficiarii și părinții/îngrijitorii acestora.
 • Experiență în organizarea de sesiuni de informare: Capacitatea de a planifica și de a livra sesiuni de informare relevante și interactive pentru adolescenți și părinți/îngrijitori.
 • Sensibilitate culturală și de gen: Capacitatea de a lucra cu o diversitate de copii, adolescenți și familii, având în vedere nevoile și contextul cultural, social și de gen al acestora.
 • Cunoștințe despre sănătatea sexuală și reproductivă: O înțelegere solidă a problemelor legate de sănătatea sexuală și menstruație, pentru a putea oferi informații precise și suport adecvat adolescentelor.
 • Empatie și încredere în sine: Capacitatea de a se conecta cu adolescenții și familiile acestora prin empatie și încredere în sine, oferind un mediu sigur și susținător pentru dezvoltarea personală și emoțională.
 • Flexibilitate și adaptabilitate: Capacitatea de a se adapta la nevoile și schimbările din cadrul insituției de învățământ/ludotecii și de a găsi soluții creative și eficiente în diverse situații.
 • Capacități de observare și identificare a comportamentelor deviante; stranii și bizare; de gestionare sau redirecționare către un alt specialist;
 • Abilități avansate de realizare a sarcinilor stabilite, de organizare eficientă a timpului și de respectare a termenilor limită;
 • Abilități de rezolvare a problemelor și gestionare a conflictelor;
 • Responsabilitate, disciplină, corectitudine, dinamism, spirit de cooperare şi seriozitate;
 • Rezistență pentru activitate în condiții şi situații de stres;
 • Disponibilitate imediată de angajare.

Abilități lingvistice și tehnice specifice:

 • Cunoașterea limbilor română, rusă
 • Abilități de operare cu pachetul Microsoft Office (Word, Excel, Power Point etc.).
 1. Documente care trebuie incluse la depunerea aplicației de concurs:

Persoanele interesate trebuie să transmită următoarele documente/informații pentru a-și demonstra calificările:

 1. Scrisoarea de motivare, explicând corespunderea candidatului pentru sarcinile descrise, inclusiv experiența anterioară în proiecte similare, alte documente;
 2. CV cu minim 2 referințe profesionale specificate.

Având în vedere specificul activității și contactul frecvent și direct cu copiii, candidatul selectat pentru angajare va prezenta cazierul judiciar.

 1. Alte aranjamente contractuale:

Relații conform organigramei:

Psihologul se subordonează Coordonatorului echipei de psihologi şi colaborează cu alți membri ai echipei de proiect.

Evaluarea activității:

Evaluarea se efectuează de către Coordonatorul echipei de psihologi în baza raportului lunar de activitate.

Persoanele interesate vor expedia CV-ul actualizat și scrisoarea de motivare la adresa electronică: moldova.aibi@gmail.com, cu mențiunea “Angajare – Psiholog în cadrul Ludotecii............ (menționați localitatea)”, până la 30 mai 2024.

Persoană de contact: Tatiana Lungu (cell. 069291115)

Doar persoanele preselectate vor fi invitate la interviu.