hackathon

Termen extins: Concurs de oferte pentru selectarea redactorilor (persoane fizice)

CRJM anunţă concurs de oferte pentru selectarea redactorilor (persoane fizice) care vor presta, în perioada mai 2019 – mai 2021, servicii de redactare și/sau corectură a materialelor elaborate / traduse de CRJM cu specific juridic în limbile:

 1. engleză;
 2. rusă.

Volumul estimativ al materialelor de redactat / corectat este de:

 1. engleză - 200 de pagini pe an;
 2. rusă - 150 de pagini pe an.

Calculul pentru o pagină se face pentru 1800 de caractere fără spații.

 • Criteriile de selecție:

- Experiența în  redactare (studii superioare de specialitate și experiența în redactarea textelor cu specific juridic constituie un avantaj);

- Calitatea redactării fragmentelor propuse de CRJM în cadrul prezentului concurs;

- Termenul de executare;

- Reputația profesională (criteriu valabil în cazul prezentării referințelor);

- Oferta financiară.

Oferta trebuie să fie datată, semnată de către ofertant și expediată prin e-mail la application@crjm.org sau direct la sediul CRJM, str. A.Șciusev 33, Chișinău, MD-2001, până pe 10 iunie 2019.

Oferta va include:

 1. CV-ul actualizat, care va indica expertiza și experiența relevantă;
 2. Exemple relevante de lucrări redactate anterior, în particular redactări ale textelor cu specific juridic (lucrările pot fi expediate electronic, pe suport de hârtie sau indicând link-ul unde pot fi accesate acestea);
 3. Oferta financiară în lei moldovenești, care să indice prețul NET per pagină redactată (1800 de caractere fără spații). Compararea ofertelor financiare se va face în lei moldovenești (MDL). Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;
 4. Termenul de realizare a redactării (pagini per zi);
 5. Referinţele vor fi înalt apreciate. În cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația, Vă rugăm să menționați expres acest fapt;
 6. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, cu CRJM, ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă și anexate la ofertă.

Doar persoanele preselectate, care întrunesc condițiile minime specificate de CRJM, vor fi invitate să participe la proba scrisă și vor fi evaluate în baza fragmentelor propuse pentru redactare.

O persoană poate participa pentru serviciile de redactare,  pentru una sau mai multe limbi, indicate mai sus.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon +373 22 843 601 ext.110 sau la adresa de e-mail: angela.caranfil@crjm.org

Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun/nicio candidat/ă în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.