Solicitarea serviciilor de analiza chimică a probelor de sol

Serviciilor de analiza chimică a probelor de sol

1. Denumirea autorității contractante: A.O.EcoContact

2. Tip procedură achiziție: concurență limitată

3. Obiectul achiziției: achiziționarea serviciilor de analiza chimică probelor de sol. Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziționarea serviciilor de analiza chimică probelor de sol. În cadrul prezentului concurs, A.O. EcoContact va selecta o companie/instituție în calitate de prestator de servicii pentru analiza chimică a probelor de sol.

În total vor fi analizate – 20 probe.

Oferta financiară va cuprinde costul a următoarelor activități și indicatori:

- Determinarea cantitativă și calitativă conținutului de metale în sol prin metoda de absorbție atomică pentru următoarele elemente: • Mercur (Hg); • Cadmiu (Cd); • Cupru (Cu); • Nichel (Ni); • Plumb (Pb); • Zinc (Zn).

- Raportul de evaluare a rezultatelor (ce va include, fișele analizelor cantitive și calitative pentru fiecare probă (semnat/ștampilat), spectrele în format .otp, .txt și .pdf (în format electronic)). Aplicantul va prezenta o ofertă financiară în MDL, fără TVA, care va reflecta toate cheltuielile.

4. Termenul de livrare: Termenul de prestare a serviciilor - în termen de 15 zile calendaristice de la data semnării actului de predare primire a probelor și contractului inclusiv.

5. Termen de valabilitate a contractului: 31.10.2019.

6. Cerințe minime față de agentul economic

     a. Persoană juridică înregistrată în RM autorizată în prestarea serviciilor respective.

     b. Experiență generală de cel puțin 3 ani în domeniul dat, dispunerea de echipament de măsurare și documentație de calificare IQ/OQ/PQ și specialiști calificați.

     c. Respectarea termenului executării și livrării serviciilor solicitate conform termenilor de referință.

Ofertele urmează să fie expediate în format electronic (scanat) la adresa electronică: ion.marin@ecocontact.md , cu subiectul mesajului Servicii de analiza chimică a probelor de sol, sau depuse ori expediate prin postă în original pe adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcalab, 27/1.

Prețurile în ofertă să fie menționate pe fiecare poziție cu TVA și fără TVA, cât și suma totală cu TVA și fără TVA. Termenul limită: 30 mai 2019, ora 15.00.

Pentru informatii adiționale: 

Ion MARIN,

Tel. ( 373 22) 99 61 62Organizații vizate: EcoContact |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.