Ofertă Servicii de Audit

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Anunț și termeni de referință pentru selectarea unei companii de audit

 

Data anunțării: 17 aprilie 2019.


Data limită de recepționare a ofertelor: 01 mai 2019, ora 17:00.

Fundația de Binefacere „Casa Providenței”, organizație nonguvernamentală, anunță concurs de selectare a unei Companii de Audit, cu scopul de a realiza auditul financiar organizațional pentru anul 2018 pe 5 proiecte.

Obiectivele contractului includ realizarea auditului financiar, conform standardelor (ISA 800) pentru un an (anul 2018), precum și verificarea corectitudinii utilizării mijloacelor financiare.

Termenii și modul de prezentare a ofertei:
a) oferta se prezintă la sediul Beneficiarului pe adresa: mun. Chișinău, str. Mușatinilor nr.1;
sau
b) oferta poate fi expediată prin intermediul poștei electronice, pe adresa casaprovidentei@gmail.com, cu mențiunea Oferta Servicii Audit.

Oferta câștigătoare se va stabili conform următoarelor criterii:

1) prețul serviciilor de audit;

2) perioada de efectuare a auditului cu prezentarea raportului final;

3) obligativitatea desfășurării controlului de audit la sediul organizației (negociabil); 

4) lipsa relațiilor de afiliere cu entitatea și/sau persoanele cu funcții de răspundere ale entității, fondatorul entității;

5) experiența în domeniul dat de minim cinci ani.

Împreună cu oferta financiară, dosarul va mai include: 

a) copia certificatului de înregistrare;

b) copia extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice;

c) copia licenței privind activitatea de audit general și auditul instituțiilor financiare;

d) copia certificatului de auditor cu experiență de minim cinci ani.

Telefon de contact: 0691 26 972; 022 59 90 90.

Email: casaprovidentei@gmail.com

Persoana de contact: Elena Ajder, Director Fundația de Binefacere „Casa Providenței”

Doar compania selectată va fi contactată.

Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Fundația de Binefacere „Casa Providenței” va oferi oportunități egale de angajare tuturor companiilor și candidaților care vor participa la concurs.

Alte articole de acest autor:


Organizații vizate: Casa Providentei |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.