hackathon

Licitație deschisă pentru executarea lucrărilor de construcție a bazinului hidroterapeutic, orașul Rîșcani

Asociaţia Obştească „Moldova AID” în cadrul proiectului ”Hidroterapia și înotul schimbă vieți”, contract de Grant G14939, anunță Licitație deschisă pentru executarea lucrărilor la edificarea construcției acoperite cu bazin hidroterapeutic și o suprafață aproximativ 400 m2. Adresa asociației: orașul Rîșcani, MD-5600, str. Luceafărul 26, Centrul de zi pentru copii cu dizabilități ”Phoenix”.

Persoana responsabilă: Cîrlig Tanina, GSM 069045514, e-mail director.moldovaaid@gmail.com .

Caietul de sarcini va fi prezentat ofertantului prin poștă electronică sau la adresa poștală indicată.

Perioada desfășurării lucrărilor: mai – septembrie 2019.

Termenul limită de depunere a ofertelor 26 aprilie, ora 17.00.

Ofertele (tehnică și financiară) se vor depune la sediul asociației sau expediate prin poștă în plic sigilat cu amprenta ștampilei pe ofertă și verso-ul plicului. Ofertele și cererile de participare vor fi redactate în limba de stat.

Termenul de valabilitate a ofetelor 120 zile.

Oferta prezentată trebuie să conțină:

 • Licența de execuție a lucrărilor specificate;
 • Certificatul de înregistrare;
 • Certificat de atestare tehnico-profesională pentru dirigintele de șantier;
 • Extrasul din Registrul de Stat al persoanei juridice;
 • Certificat de la inspectoratul fiscal privind achitările la buget;
 • Lista lucrărilor executate anterior (valoarea cărora constituie cel puțin 75 % din devizul de cheltuieli prezentat);
 • Devizul de cheltuieli detaliat (Forma 3, 5, 7);
 • Planul calendaristic de executare a lucrărilor;
 • Garanția de bună execuție a lucrărilor;
 • Declarația privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului.

Prețurile din oferta financiară vor fi indicate în lei moldovenești,  la  cota TVA 0%. Achitările vor fi efectuate prin virament.

Licitația deschisă se va desfășura la 02 mai 2019, ora 11.00, la sediul Asociației, la care sunt invitați toți ofertanții.

Evaluarea ofertelor va fi realizată de către comisia de selectare, în baza următoarelor criterii:

 • Prețul ofertei – cel mai mic preț propus;
 • Experiența în domeniul construcției piscinei va fi un avantaj în cazul a două oferte financiare identice;
 • Încadrarea în termenii stabiliți (15 septembrie 2019);
 • Perioada de garanție asupra lucrărilor.

Acest proiect este realizat de Asociația Obștească ”Moldova AID”, finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Human Services International Moldova, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei, Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova.

Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.