hackathon

Proiectul de Competitivitate din Moldova - RFQ-2019-017-Mod2 Confecționarea și instalarea geamurilor termopan pentru SRL Vinfoteca & Co

Proiectul de Competitivitate din Moldova (aici „Proiect” sau „Proiectul de Competitivitate”), finanțat de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Suedia implementat de către Chemonics International Inc. are scopul de a susține strategia Guvernului Republicii Moldova de creștere orientată spre export și investiții. Proiectul va continua realizările atinse anterior, punând noi accente pe dezvoltarea capitalului uman și intervențiile la nivel de industrii și de țară. Proiectul va sprijini sporirea capacității locale, spiritul antreprenorial, legăturile de piață, competitivitatea, inovația și creșterea în industriile cheie pentru Proiect - vinicolă și turism, tehnologii informaționale și a comunicațiilor (TIC), și industria ușoară.

Ca parte a obiectivului Proiectului creșterea și extinderea industriilor competitive în Moldova, activitățile Proiectului includ dezvoltarea capacității pentru  producerea vinurilor de calitate și dezvoltarea și furnizarea suportului pentru start-up-uri și micii producători de vin din Moldova. Sprijinind obiectivele Proiectului, obiectivul Beneficiarului este de a produce vin îmbuteliat de înaltă calitate, în conformitate cu standardele și cerințele Asociației Vinificatorilor Mici din Moldova (ASW). Rezultatul dorit este diversificarea ofertei și o creștere a vânzărilor, sprijinind astfel industria vinului în ansamblul și care va avea un impact benefic asupra întregii economii a Moldovei. Obiectivul general de mai sus se va realiza prin acordarea suportului necesar pentru beneficiarul Acordului de Grant în finalizarea lucrarilor de crearea a unei noi vinării.

Ofertanții , în cadrul acestui apel de cotații (denumit in continuare RFQ), sunt responsabili pentru a se asigura că ofertele sunt primite de către Chemonics, în conformitate cu instrucțiunile, termenii și condițiile descrise în acest RFQ. Nerespectarea instrucțiunilor descrise în acest RFQ poate duce la descalificare ofertelor.

Prezentarea ofertei și data limită: Ofertele urmează a fi depuse nu mai târziu de ora 17:00, ora locală Chișinău, 18 aprilie 2019.  Ofertele  pot  fi  expediate  la  adresa  de  email: procurement@chemonics.md. Ofertele expediate după data limită vor fi considerate întîrziate, și pot fi luate înregistrate doar la discreția Chemonics.

Întrebări: Întrebările referitoare la cerințele tehnice sau administrative ale prezentului RFQ pot fi adresate nu mai târziu de ora 17:00, ora locală Chișinău, 17 aprilie 2019 prin email la adresa procurement@chemonics.md. Întrebările trebuie să fie prezentate în scris; apelurile telefonice nu vor fi acceptate. Întrebările și cererile de clarificare - și răspunsurile la acestea - pe care Chemonics le consideră de interes pentru alți ofertanți vor fi distribuite tuturor destinatarilor RFQ cointeresați în licitare.

Mai multe detalii găsiți aici:https://drive.google.com/file/d/18980cvaFTvomexk85yQdAsHBef0Eo6mH/view?usp=sharing 

Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.