Solicitare oferte de preț - Servicii alimentare

Nr.22_ IP/ din 05.04.2019                                                                                             

1. În cadrul contractului de finanțare Nr. SR-IP-02 din 02/01/2019, încheiat între Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” și Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”, în cadrul Programului „Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității asociate SIDA în Republica Moldova” pentru anii 2018-2020, finanțat din sursele Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei prin intermediul Grantului nr. MDA-C-PCIMU, precum și în cadrul altor proiecte, Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” Vă invită să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ per unitate pentru prestarea serviciilor de deservire (alimentare cu livrare) a participanţilor (Prînz) la ședințele de lucru după cum urmează:  

Lot nr. 1

Nr. Component Specificaţii
1 Alimentare participanţi (inclusiv livrarea) Prânz pentru o persoană:
  1. Felul I
  2. Felul II
  3. Salată
  4. Pîine
  5. Desert
  6. Suc

Condiţie obligatorie: mâncarea trebuie să fie proaspăt pregătită din produse calitative.

2. Oferta dumneavoastră conform formatului specificat în anexa №.1 poate fi depusă prin intermediul oficiului poştal, e-mail, fax sau aduse direct la adresa:

Numele Beneficiarului: A.O. „Iniţiativa Pozitivă”

Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenţei 6/2 (subsol) Centrul „Pas cu Pas”

Tel.: /+373/ 22 00-99-74

Email: procurari.initiativapozitiva@gmail.com

Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate produsele din cadrul prezentei cereri. Furnizorul se obliga de a respecta „Codul de conduita pentru Furnizor” elaborat de Fondul Global pentru Combaterea TB, HIV/SIDA și Malariei. Documentul detaliat (Codul de Conduită pentru Furnizori) poate fi găsit și trebuie citite pe pagina web: https://www.theglobalfund.org/en/sourcing- management/policies-principles/.

3. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 16 aprilie 2019, ora locala 17:30. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către A.O. „Iniţiativa Pozitivă” până la data și ora limită menționată în cerere. Ofertele întârziate vor fi respinse.

4. PREȚUL:

(i). PREȚURILE trebuie să fie calculat în lei Moldovenești la cota Zero TVA, în conformitate cu facilitățile fiscale acordate proiectelor, conform anexa №.1. Documentele justificative pentru cota TVA Zero vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului.

(ii). EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI:

Ofertele care vor corespunde parametrilor specificaţi în anexa №.1 vor fi evaluate prin compararea prețului total al ofertei propuse pentru întregul Lot.

Evaluarea ofertelor se va efectua prin aplicarea procedurilor de achiziție stabilite de Ghidurile Băncii Mondiale pentru achiziții de bunuri, lucrări, și servicii non-consultanta în cadrul împrumuturilor BIRD și creditelor și granturilor AID, efectuate de către împrumutații Băncii Mondiale", din ianuarie 2011 (revizuit în iulie 2014) (“Shopping”).

La evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va determina prețul de evaluare prin ajustarea prețurilor reieșind din corectarea eventualelor greșeli aritmetice după cum urmează;

 (a) dacă există o discrepanță dintre cifre și litere, suma scrisă cu litere va prevala;

 (b) dacă există o discrepanță dintre prețul unitar și prețul total pentru linia respectivă, prețul unitar va prevala;

 (c) dacă un furnizor nu acceptă corectarea efectuată, oferta acestuia va fi respinsă.

Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Cererea de Ofertă. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Cererea de Ofertă poate duce la respingerea ofertei.

Un ofertant potențial care necesită clarificări privind Cererea de Ofertă va contacta în scris organizația la adresa specificată în alin. 2 de mai sus. A.O. „Iniţiativa Pozitivă” va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri Nu mai târziu de trei (3) zile calendaristice înainte de data limită de primire a ofertelor.

(iii). VALABILITATEA OFERTEI: Oferta de preț trebuie să fie valabilă pentru perioadă anului

2019, pînă la 31 decembrie 2019, de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 3 de

mai sus.

(iv). ALȚI TERMENI ȘI CONDIȚII:

Livrarea: serviciile vor fi livrate la destinaţia: Chișinău, str. Independenţei, 6/2 (subsol), Centrul „Pas cu Pas”.

Ambalare: furnizorul are obligaţia de a ambala produsele indicând tipul și cantitatea acestuia pe ambalaj, în așa mod ca acestea să facă faţă la manipularea în timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală.

Defecte: Toate defectele vor fi corectate de către furnizor, fără nici un cost pentru A.O. „Inițiativa

Pozitivă” în termen de 5 zile de la data anunţului.

Neexecutare: A.O. „Iniţiativa Pozitivă” poate anula contractul dacă Furnizorul nu livrează produsul în conformitate cu termenii şi condiţiile de mai sus, după o notificare prealabilă de 10 zile primită de la Beneficiar, fără a avea vreo obligaţie faţă de Furnizor.

Informații suplimentare pot fi obținute de la:

Railean Corina – Departamentul de Procurări și Logistică A.O. „Iniţiativa Pozitivă”. Tel: (022) 00-99-74, GSM. 068283969.

 Organizații vizate: Initiativa Pozitiva |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.