hackathon

CIDSR solicită oferte comerciale pentru prestarea serviciilor tipografice în cadrul proiectului “Construim punți, depășim bariere – construim punți între societatea civilă și comunitățile de pe ambele maluri ale râului Nistru”

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Prezentare generală:

Centrul de Instruire în Domeniul Sănătăţii Reproductive din Republica Moldova (CIDSR) este o organizație non-profit, neguvernamentală, cu misiunea de a proteja și promova sănătatea și drepturile sexuale și reproductive.

Prezenta solicitare de oferte pentru achiziția serviciilor de elaborare, design și printare de broșuri informative, desfășurată în contextul proiectului “Construim punți, depășim bariere – construim punți între societatea civilă și comunitățile de pe ambele maluri ale rîului Nistru”. Proiectul este realizat îmreună cu Fundația Est Europeană, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia.

Scopul anunțului este identificarea și selectarea celei mai bune oferte privind elaborarea, designul și printarea broșurilor informative pentru îndrumarea femeilor cu dizabilități locomotorii pentru a-și cunoaște drepturile sexuale și reproductive.

Compania selectată va elabora designul broșurilor informative pentru îndrumarea femeilor cu dizabilități locomotorii. Scopul acestui material informative este îndrumarea femeilor cu dizabilități locomotorii pentru a-și cunoaște drepturile sexuale și reproductive. Materialele elaborate vor fi scrise în limba rusă. Broșurile vor fi imprimate pe hârtie cu un tiraj de 1000 de bucăți.

   

    Criterii de eligibilitate a candidaţilor  

 Persoane juridice rezidente în Republica Moldova  

 Experienţă în prestarea serviciilor de design şi tipografie de minim 2 ani  

 Existenţa unui portofoliu de lucrări reale

 Oferta trebuie să conțină:

  1. Numele ofertantului;
  2. Adresa, telefonul și rechizitele bancare ale ofertantului;
  3. Oferta tehnică (cu semnătură şi stampilă).

 

Detalii tehnice: 

Denumire: broșuri informative

Elaborare, proiectare și tipărire

Numar total pagini: 5, inclusiv coperta – 6 pagini

Format: A5 (148 x 210 mm)

Hîrtie bloc: hîrtie lucioasă, 130 g/m2, 4+4 culori

Hîrtie copertă: hîrtie cretată mată, 300 g/m2, 4+4 culori; laminare mata 1+0

  Tiraj: 1000 bucăţi

  

Perioada de timp:

Perioada de timp pentru munca de Prestator este provizoriu planificată pentru 15 – 31 martie.

Notă pentru persoanele juridice: Proiectul “Construim punți, depășim bariere – construim punți între societatea civilă și comunitățile de pe ambele maluri ale rîului Nistru ”este înregistrat în HG #246 din 08.04.2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. Achizițiile efectuate, de către Fundație, în în cadrul acestui proiect sunt scutite de TVA cu drept de deducere. Pachetul de documente justificative va fi prezentat la cerere.

Notă pentru persoanele fizice: Prețul per pagină va include valoarea impozabilă (inclusiv impozitul pe venit, fondul de pensii și asigurarea medicală).

Adresa poștală sau adresa de e-mail la care va fi depus dosarul:

Dosarul de aplicare semnat și ștampilat va fi expediat la următoarea adresă:

Centrul de Instruire în Domeniul Sănătății Reproductive

Chișinău, strada Melestiu 20, MD -2001

Sau la dresa de email: cidsr2012@gmal.com

 

Data limită de prezentare a ofertelor este 25 martie 2019

  • Doar companiile/persoanele fizice preselectate vor fi
  • Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.