hackathon

Licitaţia deschisă pentru executarea lucrărilor de reparație a spațiului din Casa de Cultură destinat activității Centrului de meșteșugărit, Gura Bîcului

Asociația Obștească Centrul pentru Copii si Tineret „Mugurașii de la Bîc” anunţă Licitaţia deschisă pentru executarea lucrărilor de reparație a spațiului din Casa de Cultură destinat activității Centrului de meșteșugărit, conform caietului de sarcini.

Caietul de sarcini și condițiile de participare pot fi accesate în documentul anexat.

 1. Autoritatea contractantă: Asociația Obștească Centrul pentru Copii și Tineret „Mugurașii de la Bîc”

* Activitatea este parte a proiectului ”Un pas  spre viitor”, implementat de Partenerul 1 AO Centrul pentru Copii și Tineret „Mugurașii de la Bîc” și partenerul 2 Центр развития «Процветания», în cadrul schemei de grant, a  proiectului ”Acces pentru Succes: parteneriate pentru dezvoltare comunitară durabilă”, implementat de consorțiul de organizaţii: Solidarity Fund PL în Moldova, AO EcoContact, AO Ecospectr și AO Moștenitorii, finanţat de Uniunea Europeană în cadrul programului „Susţinerea măsurilor de promovare a încrederii” și cofinanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, în cadrul programului polonez de cooperare pentru dezvoltare – Asistența Poloniei.  

 1. Adresa asociației: satul Gura Bîcului, r-nul Anenii Noi,Centrul pentru Copii si Tineret „Mugurașii de la Bîc”
 2. Persoana responsabilă:  Palii Svetlana , GSM 068304763; e-mail: svetlanapalii@gmail.com
 3. Obiectul lichitației/achiziției: lucrări de reparație a spațiului destinat activităților Centrului ,  reparații a punctului sanitar  .
 4. Perioada desfășurării lucrărilor:  aprilie-iunie
 5. Locul desfășurării tenderului: satul Gura Bîcului, Biblioteca Publică
 6. Limba în care se vor întocmi documentele de tender. Ofertele trebuie să fie prezentate în limba română sau rusă și să includă următoarele date: datele de contact ale companiei, persoana de contact, semnătura persoanei autorizate, ștampila aplicată în original;
 7. Termenul limită de depunere a ofertelor: 15 martie , orele 17.00
 8. Ofertele urmează să fie expediate în format electronic (scanat) la adresa electronică: mugurașii@mail.ru ,cu subiectul mesajului Servicii de reapație

Cerințe față de aplicanți:

 • Sunt invitați să aplice persoanele juridice, care dețin licență de activitate în domeniul solicitat;
 • Experiență în domeniul specificat în punctul 4 al prezentului document;
 • Existența echipamentului necesar pentru efectuarea lucrărilor;
 • Personal calificat;
 • Toate prețurile indicate în oferta financiară trebuie să fie rezonabile și indicate în Lei Moldovenești . Prețurile trebuie să fie indicate la cota TVA 0 %. Plata va avea loc prin transfer bancar, pe contul companiei;
 • După depunerea ofertei, prețurile nu pot fi schimbate și în nici un caz majorate. În cazul în care ofertantul va cere majorarea prețurilor, oferta acestuia va fi respinsă;
 • Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a accepta complet sau parţial oferta;
 • Ofertele incomplete sau ofertele ce nu se conformează condiţiilor de concurs nu vor fi luate în considerare;

Oferta prezentată trebuie să conțină următoarele anexe:

 • Licența de activitate/ execuţie a lucrărilor specificate;
 • Certificatul de înregistrare;
 • Certificat de la inspectoratul fiscal privind achitările la buget;
 • Lista lucrărilor executate anterior (ultimele 3) și procesul verbal de finalizare a lucrărilor;
 • Devizul de cheltuieli detaliat (Forma 3,5,7);
 • Perioada executării lucrărilor/ Planul calendaristic;
 • Termenul de valabilitate a ofertei;
 • Garanția de bună execuție a lucrărilor (prezentată la semnarea contractului);

Evaluarea ofertelor va fi realizată de comisia de selectare, în baza următoarelor criterii:        

 • Preţul ofertei – cel mai mic propus;
 • Perioada de execuţie – încadrarea în termenii indicați în punctul 5;
 • Perioada de garanție asupra lucrărilor.Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.