hackathon

Concurs pentru selectarea unei companii de prestare a serviciilor de elaborare, designul si printare a unui ghid “Cetateni responsabili” pentru copii, studenti, turisti si vizitatori

TERMENI DE REFERINŢĂ

pentru selectarea unei companii de prestare a serviciilor de elaborare, designul si printare a unui ghid “Cetateni responsabili” pentru copii, studenti, turisti si vizitatori

20 februarie 2019

Referinţă la proiectul: „Eliminarea deșeurilor marine și fluviale – o  nouă abordare

Tipul contractului: Contract penrtru prestarea serviciilor

Perioada de lucru:  1,5 luni

Începînd cu: Martie 2019

AO CCE Cahul anunţă concurs pentru selectarea unei companii de prestare a serviciilor de tipărire, în cadrul proiectului Eliminarea deșeurilor marine și fluviale – o  nouă abordare”, realizat cu suportul Programului Operaţional Comun pentru “Bazinul Mării Negre 2014-2020", finanțat de Uniunea Europeană.

Descrierea proiectului:

Proiectul „Eliminarea deșeurilor marine și fluviale – o  nouă abordare” are ca scop creșterea în comun a gradului de conștientizare și educare a publicului în ceea ce privește problemele legate de deșeurile marine și fluviale prin acțiuni comune de reducere a deșeurilor râurilor și a celor marine. O atenție deosebită este acordată dezvoltării unui comportament ecologic și responsabil și a unui comportament ecologic în rândul tinerilor.

Obiectivul Specific al Programului

  1. Promovarea coordonării protecției mediului și reducerea comună a gunoiului marin în bazinul Mării Negre

Prioritatea Programului

2.2 Promovarea coordonării protecției mediului și reducerea comună a gunoiului marin în Bazinul Mării Negre

Compania selectată va elabora, proiecta și va printa un ghid “cetățean responsabil” pentru copii, studenți, turiști și vizitatori. Scopul acestui ghid este de a crește gradul de conștientizare în rândul adolescenților și turiștilor cu privire la problemele legate de poluarea cu deșeuri. O atenție deosebită va fi acordată turiștilor și vizitatorilor care sunt identificați ca fiind una dintre principalele cauze ale contaminării nereglementate a deșeurilor umane. Ghidul va include, de asemenea, consultanță pentru turiști și vizitatori în legătură cu turismul din zonele și teritoriile protejate. Materialele elaborate vor fi scrise în limbile engleză și română. Ghidul va fi imprimat pe hârtie cu un tiraj de 6000 de bucăți.

 

Criterii de eligibilitate a candidaţilor  

Persoane juridice rezidente în Republica Moldova  

Experienţă în prestarea serviciilor de design şi tipografie de minim 2 ani  

Existenţa unui portofoliu de lucrări reale

Ofertantul sa aiba contract incheiat cu Camera Nationala a Cartii, pentru inregistrarea cartilor/brosurilor (pentru atribuirea ISBN si CZU) 

Oferta trebuie să conțină:

  1. Numele ofertantului;
  2. Adresa, telefonul și rechizitele bancare ale ofertantului;
  3. Oferta tehnică (cu semnătură şi stampilă);
  4. Oferta financiară detaliată pe poziții, TVA cota zero;

Detalii tehnice: 

Denumire: ghid

Elaborare, proiectare și tipărire

Numar total pagini: 28, inclusiv coperta – 30 pagini

Format: A5 (148 x 210 mm)

Hîrtie bloc: hîrtie lucioasă, 130 g/m2, 4+4 culori

Hîrtie copertă: hîrtie cretată mată, 300 g/m2, 4+4 culori; laminare mata 1+0

Brosare: brosare cu capse

Tiraj: 6000 bucăţi

Perioada de timp:

Perioada de timp pentru munca de Prestator este provizoriu planificată pentru 1,5 luni, 1 Martie – 16 Aprilie 2019.

Organizare:

Contractantul va lucra sub îndrumarea Centrului de Consultanţă Ecologică Cahul.

 

Aranjamentele financiare:

Plata va fi efectuată în conformitate cu contractul de prestare a serviciilor de organizare şi certificarea de către managerul proiect precum că serviciile au fost efectuate în mod satisfăcător.

Oferta financiară va fi prezentată în MDL, TVA – cota zero.

Criterii de evaluare:

Prețul indicat în ofertă este final şi nu poate fi ajustat după termenul limită pentru prezentarea ofertelor. Compararea ofertelor financiare se va face în lei moldovenești. Selectarea ofertelor se va face în baza celui mai mic preţ oferit.

Modalitatea de expediere a ofertelor:

Electronic: ofertele pot fi expediate în formă electronică la următoarele adrese de e-mail: cce_cahul@yahoo.com, îndicînd subiectul: Concurs de selectare a unei companii pentru servicii de elaborare, proiectare și tipărire, “Denumirea companiei”;

În formă fizică: la următoarea adresă poştală:

AO CCE Cahul

Republica Moldova, or. Cahul, MD-3900, A. Mateevici nr. 21

Dosarul complet va fi pus într-un plic A4 sigilat, pe care va fi inserată urmatoarea informaţie: denumirea companiei ofertante, numele şi semnătura directorului, amprenta ştampilei ofertantului, rechizitele bancare şi datele de contact: adresă poştală, telefon fix şi mobil, adresă de e-mail. 

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 28 februarie 2019, ora 17:00

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Pentru informaţii suplimentare:   

E-mail: cce_cahul@yahoo.com

Telefon:   +373 79469219 

 
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.