AO CENTRUL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ „CASA SPERANȚELOR” DIN OR. SOROCA ANUNŢĂ CONCURS PENTRU SELECTAREA UNEI COMPANII DE CONSTRUCȚII

Ajută-ne să distribuim acest articol:

AO Centrul de Asistenţă Socială „Casa Speranțelor” din or. Soroca, Republica Moldova implementează, în perioada decembrie 2018 – iunie 2019, proiectul «ACCES PENTRU SUCCES: PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ COMUNITARĂ»,  finanţat de Uniunea Europeană în cadrul programului „Susţinerea măsurilor de promovare a încrederii” și cofinanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, în cadrul programului polonez de cooperare pentru dezvoltare – Asistența Poloniei.

În cadrul acestui proiect se vor renova și amenaja 2 încăperi ale Clubului Sportiv „Amicii Nistreni” în cadrul sediului Asociației Nevăzătorilor din Soroca. În acest scop, organizația va selecta o companie de construcții care va executa lucrările de renovare, conform caietului de sarcini.  

Obiectiv:

Pentru buna desfășurare a Proiectului, compania de construcții va executa lucrările de renovare conform indicațiilor din caietul de sarcini.

Durata contractului:

 • Contractantul va presta serviciile sus-menționate începând cu 15 martie 2019 .
 • Data de predare a lucrărilor este stabilită orientativ pentru 31 mai 2019.
 • Contractul se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării lui de către Părţi .

Cerințele față de aplicanţi:

Aplicanți pot fi companii de construcții rezidente în Republica Moldova care corespund următoarelor criterii:

 • Companie legal înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova;
 • Licență de activitate în domeniul construcții;
 • Cel puţin 3 ani de experienţă în domeniul construcțiilor;
 • Viabilitate financiară demonstrată;
 • Echipă de implementare calificată.

Dosarul de participare va include:

 1. Descrierea companiei;
 2. Copia certificatului de înregistrare;
 3. Copia licenței de activitate;
 4. O scurtă listă cu cele mai reprezentative obiecte executate anterior, cu nume de referință și numere de telefon;
 5. Caietul de sarcini completat cu prețuri, termeni de garanție, termeni de executare și calitate materiale;

Compania selectată trebuie să fie gata să prezinte suplimentar un certificat de la Inspectoratul Fiscal cu privire la lipsa datoriilor la bugetul de stat și orice alte informații/documente adiționale solicitate de Asociație.

Dosarele vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:

 • Termeni de executare a lucrărilor;
 • Termeni de garanție;
 • Costul lucrărilor (cu TVA 0);
 • Experiența companiei și calificarea echipei de implementare.

Notă: Caietul de sarcini  în format electronic și termenii de referință pot fi solicitați la adresa de email: casasperan@yandex.ru sau la sediul Asociaţiei, str. Alexandru cel Bun, 36, or. Soroca, MD-3000.

Adresa poștală sau adresa de e-mail la care va fi depus dosarul:

Dosarul de aplicare semnat și ștampilat va fi expediat la următoarea adresă:

AO ”Casa Speranțelor”, str. Alexandru cel Bun, 36, or. Soroca, MD-3000, Republica Moldova,

sau prin e-mail la adresa: casasperan@yandex.ru, cu mențiunea ”ofertă executare lucrări de reparaţie”. 

Data limită de prezentare a ofertelor este 4 martie 2019, ora 12:00.

Pentru informații: Valentina Onica – 069921994

 • Doar companiile selectate vor fi contactate.
 • Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.