AO CENTRUL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ „CASA SPERANȚELOR” DIN OR. SOROCA ANUNŢĂ CONCURS PENTRU SELECTAREA UNEI COMPANII DE CONSTRUCȚII

AO Centrul de Asistenţă Socială „Casa Speranțelor” din or. Soroca, Republica Moldova implementează, în perioada decembrie 2018 – iunie 2019, proiectul «ACCES PENTRU SUCCES: PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ COMUNITARĂ»,  finanţat de Uniunea Europeană în cadrul programului „Susţinerea măsurilor de promovare a încrederii” și cofinanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, în cadrul programului polonez de cooperare pentru dezvoltare – Asistența Poloniei.

În cadrul acestui proiect se vor renova și amenaja 2 încăperi ale Clubului Sportiv „Amicii Nistreni” în cadrul sediului Asociației Nevăzătorilor din Soroca. În acest scop, organizația va selecta o companie de construcții care va executa lucrările de renovare, conform caietului de sarcini.  

Obiectiv:

Pentru buna desfășurare a Proiectului, compania de construcții va executa lucrările de renovare conform indicațiilor din caietul de sarcini.

Durata contractului:

 • Contractantul va presta serviciile sus-menționate începând cu 15 martie 2019 .
 • Data de predare a lucrărilor este stabilită orientativ pentru 31 mai 2019.
 • Contractul se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării lui de către Părţi .

Cerințele față de aplicanţi:

Aplicanți pot fi companii de construcții rezidente în Republica Moldova care corespund următoarelor criterii:

 • Companie legal înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova;
 • Licență de activitate în domeniul construcții;
 • Cel puţin 3 ani de experienţă în domeniul construcțiilor;
 • Viabilitate financiară demonstrată;
 • Echipă de implementare calificată.

Dosarul de participare va include:

 1. Descrierea companiei;
 2. Copia certificatului de înregistrare;
 3. Copia licenței de activitate;
 4. O scurtă listă cu cele mai reprezentative obiecte executate anterior, cu nume de referință și numere de telefon;
 5. Caietul de sarcini completat cu prețuri, termeni de garanție, termeni de executare și calitate materiale;

Compania selectată trebuie să fie gata să prezinte suplimentar un certificat de la Inspectoratul Fiscal cu privire la lipsa datoriilor la bugetul de stat și orice alte informații/documente adiționale solicitate de Asociație.

Dosarele vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:

 • Termeni de executare a lucrărilor;
 • Termeni de garanție;
 • Costul lucrărilor (cu TVA 0);
 • Experiența companiei și calificarea echipei de implementare.

Notă: Caietul de sarcini  în format electronic și termenii de referință pot fi solicitați la adresa de email: casasperan@yandex.ru sau la sediul Asociaţiei, str. Alexandru cel Bun, 36, or. Soroca, MD-3000.

Adresa poștală sau adresa de e-mail la care va fi depus dosarul:

Dosarul de aplicare semnat și ștampilat va fi expediat la următoarea adresă:

AO ”Casa Speranțelor”, str. Alexandru cel Bun, 36, or. Soroca, MD-3000, Republica Moldova,

sau prin e-mail la adresa: casasperan@yandex.ru, cu mențiunea ”ofertă executare lucrări de reparaţie”. 

Data limită de prezentare a ofertelor este 4 martie 2019, ora 12:00.

Pentru informații: Valentina Onica – 069921994

 • Doar companiile selectate vor fi contactate.
 • Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.
Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.