IDOM anunță TENDER pentru selectarea unui expert

Titlul:

Expert în elaborarea raportului privind constatările și recomandările observatorilor antrenați în procesul de monitorizare a respectării drepturilor electorale ale persoanelor cu dizabilități mentale plasate în spitalele psihiatrice și Centrele de Plasament Temporar pentru Persoanele cu Dizabilități din Moldova

Locația:                                               

Republica Moldova

Durata contractuală:                        

24-28 februarie 2019

Timp solicitat:                                

5 zile

Descriere succintă:                               

Expertul va elabora un raport (în limba română) privind respectarea drepturilor electorale ale rezidenților plasați în spitalele psihiatrice și Centrele de Plasament Temporar pentru Persoanele cu Dizabilități din Moldova în cadrul alegerilor parlamentare din 2019, activitate organizată în cadrul proiectului ,,Contribuirea la promovarea alegerilor parlamentare incluzive în Republica Moldova din 2019, în vederea asigurării respectării drepturilor electorale ale persoanelor cu dizabilități mentale, plasate în instituții psihiatrice și psiho-neurologice”, implementat de IDOM cu susţinerea financiară a Fundaţiei Est-Europene în cadrul proiectului “Pledoaria societăţii civile pentru alegeri incluzive și corecte în Republica Moldova, conform recomandărilor UE și OSCE/ODIHR și angajamentelor internaționale în domeniul drepturilor omului”, finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat de Suedia.

CONTEXT

Contractul și serviciile sunt solicitate ca parte integrală a proiectului implementat de IDOM. Proiectul este susţinut financiar de Fundaţia Est-Europeană în cadrul proiectului “Pledoaria societăţii civile pentru alegeri incluzive și corecte în Republica Moldova, conform recomandărilor UE și OSCE/ODIHR și angajamentelor internaționale în domeniul drepturilor omului”, finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat de Suedia.

OBIECTIV

Obiectivele generale le constituie informarea societății cu privire la alegerile incluzive și la situația existentă privind accesul la vot al persoanelor cu dizabilități mentale plasate în spitalele psihiatrice și Centrele de Plasament Temporar pentru Persoanele cu Dizabilități din cadrul alegerilor parlamentare din 2019 și sensibilizarea autorităților publice de decizie și a altor actori-cheie privind necesitatea implementării cerințelor legale interne, pentru a evita practicile discriminatorii în privința persoanelor cu dizabilități mentale pe parcursul viitoarelor alegeri din Moldova.

SERVICIILE PRESTATE

  1. Elaborarea și prezentarea unui raport privind constatările și recomandările observatorilor antrenați în procesul de monitorizare a respectării drepturilor electorale ale persoanelor cu dizabilități mentale plasate în instituțiile psihiatrice din Moldova în cadrul alegerilor parlamentare din 2019 și dezvoltarea unei metodologii de monitorizare prin prisma segmentului specialității. Raportul va fi elaborat în limba română.
  1. Participarea și contribuirea la realizarea unei conferințe de presă. În cadrul evenimentului se va prezenta constatările și recomandările provizorii ce rezidă din colectarea chestionarelor și informațiilor prezentate de observatorii electorali și raportul ce urmează a fi elaborat.

 

EXPERIENȚĂ:

  • Studii universitare pe domeniul juridic. Studiile de masterat sau careva perfecționări vor constitui un avantaj;
  • Experiență profesională recunoscută în domeniile vizate;
  • Experiență practică în elaborarea rapoartelor sau a altor materiale analitice;
  • Experiență în domeniul monitorizării respectării drepturilor omului;
  • Abilități și experiență în prezentarea materialelor elaborate în cadrul unor întruniri, în fața publicului, precum și a reprezentaților mass-media.

 

MODALITATEA DE PARTICIPARE LA CONCURS

Persoanele interesate sunt invitate să trimită dosarele complete care vor conține:

  1. Scrisoarea de intenție;
  2. CV-ul ce va include 2 persoane de referință cu datele de contact;
  3. Oferta financiară.

Notă: în cazul entităților juridice, urmează a fi depus portofoliul organizației și CV specialistului/expertului ce urmează nemijlocit să implementeze activitatea.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dosarele complete vor fi expediate prin email la adresa info@idom.md până în data de 18 februarie 2019, ora 23:00, cu mențiunea - „FEE Expert în cadrul proiectului”, sau depuse la sediul IDOM situat în mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei 95 A, până în data de 18 februarie 2019, ora 17:00.

Vor fi evaluate doar dosarele complete.

Despre rezultatele concursului vor fi anunțați doar candidații selectați.

Persoana de contact este Radu Bobeică Tel.: +373 76 715585 sau +373 22 838 408, Email: radubobeica@yahoo.com

 
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.