hackathon

Concurs de selectare a unui prestator de servicii de evaluare a pepinierelor de culturi bacifere

Proiectul „Îmbunătățirea productivității și accesului la piață a producătorilor de pomușoare” e in căutarea unui prestator de servicii, care va elabora o strategie de îmbunătățire a activității a 2(doua) pepiniere  la capitolele producerii  materialului săditor de arbuști fructiferi și căpșuni, marketing si vânzări in cadrul unei pepiniere autorizate.

În scopul îmbunătățire  activității producătorilor de material săditor bacifer și creșterea accesului producătorilor de pomușoare la un material săditor de calitate și servicii post-vânzare orientate spre satisfacerea și menținerea clienților,  CCA anunță un concurs în cadrul proiectului AMIB, de selectare a unui prestator de servicii care va avea următoarele obiective:

Cerințe față de prestatorul de servicii:

  1. Să fie un agent economic sau persoană fizică/expert.
  2. Să aibă o experiență de minim 3 ani in domeniul de consultantă și diagnoză a întreprinderilor agricole.
  3. Să dispună de resurse financiare, umane si intelectuale suficiente pentru realizarea cu succes al proiectului.
  4. Să cunoască domeniile solicitate și să confirme cunoștințele prin lucrările similare efectuate anterior sau să prezinte o scrisoare de recomandare de la un client pentru care a făcut lucrări asemănătoare.   

Bugetul disponibil

Bugetul disponibil pentru implementarea acestei acțiuni este de 60.000 lei (inclusiv toate taxele, AO Centru de Consultanță în Afaceri nu este plătitor de TVA).

Perioada de depunere a ofertelor pina pe 05.02.2019 (ora 12.00)  prin e-mail sau depuse la oficiul AO Centrul de Consultanță în Afaceri

Nu vor fi eligibile:

* Întreprinderile care se află în proces de insolvabilitate și/sau lichidare;

* Întreprinderile/instituțiile care nu întrunesc criteriile de eligibilitate indicate in prezentul Termen de Referință.

Documentele de participare

Pentru participare la concurs, solicitanții vor prezenta următoarele documente:

  • Oferta tehnică și financiara
  • CV-urile echipei de implementare
  • Copia de pe certificatului de înregistrare a întreprinderii
  • Copia de pe extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice;
  • Portofoliul de activități realizate și scrisoare de recomandare de la un client;

Versiunea deplină a ToR o puteți accesa pe linkul: http://bit.do/eGchc

Persoana de contact: Coordonatorul de proiect AMIB, Lilia Safeaniuc,  lilia.safeaniuc@cca-ngo.org; +373 68225589.

Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.