Cerere de oferte de prețuri pentru servicii de livrare apă potabilă

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Nr. Ref. 14 din 14.01.2019

Asociația Promo-LEX solicită oferte de prețuri pentru servicii de livrare apă potabilă în oficiul central, precum și în oficiile sale regionale, pe parcursul anului 2019. Durata contractului – 1 an.

Scopul general al anunțului este identificarea și selectarea celei mai bune oferte de prețuri pentru servicii de livrare apă potabilă. În acest sens, companiile interesate trebuie să prezinte ofertele de prețuri care vor conține următoarea informație:

Denumirea produsului Preț/unitate, 

MDL, TVA 0%

Preț/unitate, 

MDL, TVA 20%

Apă în butelii 19 L    
Disponibilitatea de livrare în localitățile:
Chișinău Da / Nu
Călărași Da / Nu
Bălți Da / Nu
Edineț Da / Nu
Comrat Da / Nu
Condiții de achitare:
Posibilitatea de achitare prin virament Da / Nu
Reduceri Da / Nu

Oferta trebuie să includă prețul cu TVA, precum şi preţul la cota TVA 0 (condiție obligatorie). Asociația Promo-LEX va oferi documentele confirmative pentru plata cu TVA la cota 0%. Companiile care nu sunt plătitoare de TVA vor menționa acest fapt în ofertă.

Oferta mai trebuie să includă:

  • Datele de contact ale companiei;
  • Certificatul de conformitate;
  • Persoana de contact;
  • Rechizitele bancare ale companiei;
  • Semnătura persoanei autorizate;
  • Ștampila umedă a companiei.

Oferta trebuie completată în limba Română şi expediată prin e-mail la adresa tender@promolex.md cu mențiunea “Ofertă de prețuri pentru servicii de livrare apă potabilă”.

Criterii de selecție a ofertantului:

  • Experienţa: prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe;
  • Preţ competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preţ-calitate;
  • Condiții de achitare.

Data limită de depunere a ofertelor este 28 ianuarie 2019, ora locală 18.00.

Dosarele de aplicare incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate. *Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

Pentru informații suplimentare, contactați: Popa Ion, Logist, tel. +373 69865704, e-mail: ion.popa@promolex.md.

Misiunea Asociaţiei Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea Societăţii Civile. Asociația Promo-LEX este o organizaţie non-guvernamentală, apolitică și nonprofit. Asociația Promo-LEX își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova și a fost înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 19 iulie 2002.Organizații vizate: Asociația Promo-LEX |Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.