hackathon

A.O. EcoVisio solicită oferte comerciale pentru elaborarea strategiei de comunicare și a ghidului de identitate

Ajută-ne să distribuim acest articol:

tr EcoVisio logo large

Asociația EcoVisio anunță tender pentru selectarea unei agenții/companii de PR și/sau marketing, care să elaboreze strategia de comunicare organizațională, precum și ghidul de identitate.

Contextul general: 

A.O. EcoVisio a fost înființat în anul 1999 și are ca temă de lucru generală dezvoltarea durabilă în regiune. În ultimii ani, direcțiile abordate au început să se diversifice dincolo de conceptul de ”ecologie” și să exploreze mai multe aspecte importante ale dezvoltării durabile, precum eficiența energetică, sprijinirea producătorilor locali, antreprenoriatul social și multe altele. Ca urmare a acestui demers, numărul de programe și proiecte EcoVisio a crescut semnificativ, odată cu ele mărindu-se și echipa. 

Considerăm că este important de stabilit o viziune clară, pe termen lung, asupra modului de comunicare cu toți actorii implicați, coordonată cu misiunea și obiectivele strategice ale organizației.

Sarcina tehnică: 

Sarcina tehnică o reprezintă elaborarea strategiei de comunicare și a ghidului de identitate pentru A.O. EcoVisio, ținând cont de tendințele curente și de contextul actual (inter)național. Scopul acestei activități este de a da o direcție clară organizației și de a-i forma o imagine recunoscută și consistentă, atât în Republica Moldova cât și peste hotare. 

Compania selectată va lucra în strânsă colaborare cu persoanele delegate din partea EcoVisio pentru coordonarea activităților necesare în procesul de prestare a serviciilor.

Termenul limită pentru furnizarea livrabilelor în forma finală este mai 2019.

Livrabile solicitate:

1. Strategia de comunicare cu următoarele elemente:

 • Obiectivele de comunicare 
 • Mesajele cheie 
 • Identificarea și segmentarea audienței 
 • Mijloacele și canalele de comunicare 
 • Actorii de bază implicați 
 • Plan de comunicare: acțiuni de întreprins, roluri, frecvență, direcții prioritare, monitorizarea și evaluarea eficienței 

2. Ghidul de identitate cu următoarele elemente:

 • Reguli de lucru cu logotipurile organizației 
 • Paleta de culori 
 • Fonturi  
 • Reguli de lucru în cazul publicațiilor 
 • Reguli pentru branding-ul articolelor promoționale (cu exemple) 
 • Șabloane pentru diferite tipuri de materiale: prezentări, documente oficiale, newsletter etc. 

Se acceptă și ofertele parțiale pentru doar unul din cele două livrabile solicitate. Va fi selectată compania cu cea mai bună ofertă pentru produsul cerut sub raportul calitate-preț. Vor avea prioritate ofertanții care pot elabora ambele produse conform cerințelor.

Documentele de participare la concurs: 

 1. Oferta tehnică 
 2. Oferta financiară 
 3. CV-ul companiei cu indicarea experienței anterioare similare

Termenul limită de depunere a ofertelor este 16 decembrie 2018, ora 23:59 

Ofertele se vor transmite la adresa de e-mail procurement@ecovisio.org cu subiectul –Tender comunicare EcoVisio”.  

Pentru întrebări, vă rugăm să ne contactați la adresa de email clara@ecovisio.org sau la numărul +373 607 905 14 (Clara Abdullah).

 
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.