hackathon

Termen extins pentru selectarea unei companii de consultanță pentru dezvoltarea capacitatilor locale în domeniul competențelor de bază în materie de sănătate în cadrul Proiectului Viață Sănătoasă: Reducerea poverii bolilor netransmisibile

logo h viatasan

 

 

 

Termeni de referință

pentru serviciile de consultanță în dezvoltarea capacităților ONG-urilor locale în domeniul dezvoltării

competențelor de bază în materie de sănătate 

Context

Bolile netransmisibile (BN) așa ca diabetul, hipertensiunea arterială, cardiopatia ischemică și cancerul sunt principalele cauze ale mortalității în Republica Moldova, atât în rândul bărbaților cât și a femeilor. Factorii de risc ce duc la incidența BNT rezultă de cele mai multe ori din modul de viață și anume regimul alimentar necorespunzător, fumatul, nivelul scăzut de activitate fizică și consumul de alcool.

BNT constituie o prioritate urgentă în domeniul sănătății în Republica Moldova, iar Proiectul „Viață Sănătoasă” ce vine în susținerea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale,  în strânsă colaborare cu partenerii locali și internaționali, are drept scop abordarea acestei probleme. Obiectivul său general este de a contribui la îmbunătățirea stării sănătății populației din Republica Moldova, în special în zonele rurale, prin reducerea poverii BNT. Prima etapă a proiectului se desfășoară între anii 2016-2020.

Proiectul „Viață Sănătoasă” este implementat în 10 raioane-pilot (Briceni, Edineț, Fălești, Ungheni, Orhei, Criuleni, Ștefan-Vodă, Cahul, Taraclia, Vulcănești) și în 20 de sate-pilot (câte 2 sate din fiecare raion).

Proiectul „Viață Sănătoasă” este în căutarea unei companii de consultanță care să dezvolte capacitățile a 20 de ONG-uri /organizații comunitare /grupuri de inițiativă la nivel local privind cunoștințele și competențele de bază în domeniul sănătății, în special, în domeniul promovării sănătății comunitare.

Obiectiv

Compania de consultanță selectată va consolida cunoștințele și va dezvolta capacitățile și autoritatea a 20 de ONG-uri /organizații comunitare /grupuri de inițiativă la nivel local privind cunoștințele și competențele de bază în domeniul sănătății, în special, în domeniul promovării sănătății comunitare.

Domeniul de activitate

Sub supravegherea Coordonatorului Comunitar al Proiectului „Viață Sănătoasă”, compania de consultanță va efectua următoarele activități:

 • Va oferi asistență în elaborarea și implementarea unui program de consolidare a capacității a 20 de ONG-uri /organizații comunitare /grupuri de inițiativă privind dezvoltarea competențelor minime în promovarea sănătății comunitare (de exemplu, cunoștințe de bază pentru înțelegerea sistemului și serviciilor medicale în Republica Moldova, în special a serviciilor de asistență medicală primară, asigurarea medicală; dreptul la sănătate, planificarea sănătății; participarea comunității în domeniul sănătății, elaborarea proiectului, competențele de conducere și alte competențe privind promovarea sănătății la nivel local).
 • Va oferi asistență în monitorizarea și evaluarea impactului programului de consolidare a capacității asupra capacităților ONG-urilor locale, în evaluarea progresului și lacunelor.
 • Va oferi suport individualizat de consolidare a capacității pentru ONG-uri /organizațiile comunitare /grupurile de inițiativă în caz de /după necesitate.

Volumul de lucru pentru această activitate este estimat la 18 zile și va cuprinde următoarele activități:

 • Evaluarea rapidă a nivelului actual de cunoștințe și competențe în domeniul sănătății în rândul celor 20 de ONG-uri /organizații comunitare /grupuri de inițiativă: 2 zile
 • Elaborarea planului programului de consolidare a capacității și integrarea unui feedback din partea echipei proiectului: 1,5 zile
 • Elaborarea programului integral de consolidare a capacității: 5 zile
 • Pilotarea programului de consolidare a capacității și adaptarea acestuia după necesitate: 2 zile
 • Implementarea programului de consolidare a capacității: 4,5 zile (inclusiv planificarea și organizarea logistică)
 • Monitorizare și evaluare, și suport individualizat, după necesitate: 2 zile
 • Raportare: 1 zi

Aspectele de logistică în cadrului instruirii:

Compania de consultanță va fi responsabilă de toate aspectele de logistică, inclusiv transportul, identificarea spațiilor pentru instruire, imprimarea materialelor etc.

Cerințe

Cerințele față de compania de consultanță selectată:

 • Instituție înregistrată în Republica Moldova, cu experiență de lucru pe teritoriul țării și în zonele rurale cu o gamă largă de părți-interesate
 • Cunoștințe de lucru privind structura și funcționarea sistemului medical din Republica Moldova, precum și a serviciile medicale și sociale la nivel de comunitate
 • Experiență semnificativă în domeniul conducerii, dezvoltării organizaționale sau a dezvoltării comunitare
 • Experiență demonstrată în domeniul consolidării capacităților a organizațiilor locale
 • Flexibilitate, mobilitate și disponibilitate de a se deplasa frecvent în toate localitățile pilot; dispunerea de transport personal va constitui un avantaj
 • Disponibilitatea de a delega personal de calificare înaltă și resurse, în funcție de necesitate

Rezultatele scontate

 • Un raport succint privind evaluarea rapidă, la etapa premergătoare instruirii, a nivelului de cunoștințe și competențe în domeniul sănătății a 20 de ONG-uri /organizații comunitare /grupuri de inițiativă la nivel local
 • Pachetul programului de instruire, inclusiv curriculum în română și rusă, prezentări Powerpoint, materialul imprimat al prezentărilor, copiile documentelor sau instrumentelor relevante, suportul audio-vizual pentru instruire așa ca DVD-uri, materiale interactive de lectură etc.
 • Instrumentul pentru monitorizarea și evaluarea programului de consolidare a capacității
 • Raportul privind implementarea programului de consolidare a capacității și măsurile individualizate adiționale.

Companiile de consultanță interesate sunt invitate să depună CV-urile angajaților-cheie, precum și oferta financiară privind serviciile menționate mai-sus, indicând 1) onorariul experților; 2) costurile logistice necesare în cadrul instruirii, pe adresa de email info@viatasan.md

Termenul limită de depunere: 6 noiembrie 2018
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.