Fundația Est-Europeană, cu sprijinul Uniunii Europene, anunță Concurs pentru selectarea experților sau companiilor în prestarea serviciilor de training și coaching

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Începând cu 1 ianuarie 2018, cu susținerea financiară a Uniunii Europene, Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Asociația Businessului European, HelpAge International, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și Centrul pentru Inovație și Dezvoltare Socială, implementează proiectul „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea socială și economică a țării”. Proiectul, cu durata de 32 de luni, are ca obiectiv să contribuie la dezvoltarea socială și economică a Republicii Moldova prin implicarea activă a societății civile și altor părți interesate, ținând cont de prevederile Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, care cuprinde Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător. 

 Termenii de Referință și Formularul de Aplicare îi puteți accesa aici:

http://www.eef.md/index.php?pag=news&id=1026&rid=1287&l=ro

Obiectiv:

FEE va angaja experți  și/sau companii în prestarea serviciilor de training și coaching care să instruiască și ghideze organizațiile societății civile selectate în vederea implementării cu succes a proiectelor locale.

În cadrul acestui Obiectiv, trainingul-urile vor avea ca scop dezvoltarea de noi abilități și deprinderea de cunoștințe într-un mod cât mai eficient și in cel mai scurt timp cu putință, cu scopul de a-i ajuta pe cei care beneficiază de acest program să își demareze și organizeze activitățile cu succes.

Coachingul va presupune furnizarea de sfaturi, recomandări si ghidare în procesul de deprindere a abilităților obținute în rezultatul training-urilor, inclusiv efectuarea primilor pași în noua activitate de către beneficiar alături de un coach (mentor).

Durata contractului
Contractantul va presta serviciile în aprox. 6-15 luni în dependență de necesitățile fiecărei organizații beneficiare.

Cerințe față de aplicanți
- Educație formală sau non-formală (demonstrată prin certificate) în domenii relevante solicitate pentru prestarea serviciilor;
- Cel puțin 3 ani de experiență în domeniul prestării serviciilor de expertiză și consultanță în afaceri;
- Experții care vor presta servicii pentru organizațiile din regiunea transnistreana vor demonstra experiență de lucru în această regiune;
- Experiența de lucru  cu organizațiile societății civile va constitui un avantaj;
- Abilități de analiză și sinteză;
- Cunoașterea limbii române și ruse este obligatorie;

Criterii de selecție
- Experiența expertului / companiei în domeniile relevante;
- Viziunea asupra realizării sarcinilor propuse;
- Costul serviciilor, inclus în formularul de aplicare conform modelului.

Procedura de aplicare
Persoanele/Companiile interesate vor aplica expediind dosarul de participare la Concurs, care va conține următoarele:
(1) CV expertului sau, în cazul companiilor, CV-urile tuturor persoanelor implicate în executarea sarcinilor, inclusiv CV-ul organizației;
(2) Formularul de aplicare completat integral și lizibil;
(3) Oferta financiară în EUR cu completarea Tabelului propus de FEE, cu respectarea condițiilor solicitate;
(4) Portofoliul de clienți și domeniul serviciilor prestate, cu specificarea subiectelor, ca ex. administrarea afacerii, marketing, coaching pentru întreprinderi sociale, tineri antreprenori, IMM-uri etc;
(5) O scurtă viziune/aspecte pe care aplicatul le va considera și aplica la realizarea sarcinilor propuse cu privire la Programul de training și coaching.

Dosarul va fi trimis prin email la adresa : concurs@eef.md cu mențiunea „Expert / companie de training și consultanță în afaceri”, până la data 1 iulie, 2018, ora 23:59.

Cererile de informații privind acest concurs pot fi adresate în scris la aceeași adresă electronică concurs@eef.md.

Pentru mai multe informații despre activitățile Fundației Est-Europene vă rugăm să accesați site-ul www.eef.md.

Doar aplicanții selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate

Alte articole de acest autor:


Organizații vizate: Fundatia Est-Europeană |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.