Concurs extins. Cerere de exprimare a interesului. Selectarea unui avocat(CA) pentru prestarea serviciilor de avocatură și prezentarea intereselor în procesul de judecată

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD), acționează în baza Regulamentului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 980 din 25 septembrie 2000, creată pe lîngă Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare pentru implementarea proiectelor și programelor finanțate de Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD).

Pe parcursul implementării programelor și proiectelor UCIP-IFAD contactează în bază de concurs prestatori de servicii locali și internaționali.

UCIP-IFAD intenționează să angajeze un avocat/cabinet de avocat pentru a presta servicii de asistență juridică și a reprezenta interesele Unității în instanța de judecată  în litigiul născut în urma neexecutării obligațiilor de către unul din sub-contractanții UCIP-IFAD înregistrat în România.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda de calificare a consultanților (CQS) expusă în Manualul de procurări IFAD. Doar ofertanții selectați în lista scurtă vor fi invitați să depună oferta financiară și tehnică.

Sarcinile și responsabilitațile, criteriile de calificare , precum și modelul scrisorii de exprimare a interesului pot fi gasite accesint  http://www.ucipifad.md/achizitii/show/298/

Cererile de exprimare a interesului vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) pină la 15 iunie 2018, ora 17:00.

Unitatea Consolidată pentru implemetarea programelor IFAD (CPIU-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Procurement specialist, of.  1303, bd. Stefan cel Mare și Sfînt, 162, Chișinău, MD-2004, Republic of Moldova. E-mail: procurement@ucipifad.md
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.