Clusterele turistice în contextul Republicii Moldova

Distribuie prietenilor:


În ultimii 50 de ani turismul a devenit una din activităţile economice cu cel mai mare potenţial de dezvoltare la scară mondială, iar odată cu accentuarea procesului de internaţionalizare şi deschidere a economiilor naţionale, turismul a devenit al 2-lea sector de activitate economică, fiind întrecut de sectorul financiar.

În Republica Moldova, chiar dacă turismul devine temă de discuţie pentru un contingent din ce în ce mai mare al populaţiei, totuşi nu se pune accentul pe dezvoltare şi promovare a acestui sector de activitate, iar numărul activităţilor întreprinse de autorităţile naţionale şi locale în acest domeniu sînt prea puţin pentru a face din acesta un domeniu prioritar. Păşind peste barierele de cooperare între funcţionarii publici şi sectorul privat, Centrul Contact-Cahul a luat iniţiativă şi a desfăşurat un workshop în domeniul turismului cu tema: „Clusterele ca soluţii de valorificare şi promovare a potenţialului turistic în regiunea de dezvoltare SUD”.

Eveniment a avut în jur de 35 participanţi, a elucidat problema turismului, plasîndu-l în topul domeniilor prioritare ale economiei.

Activitatea ce a fost de mare succes a oferit posibilitate funcţionarilor publici locali, raionali şi regionali şi reprezentanţilor sectorului privat, ce au tangenţe cu sectorul turistic, de a se întruni şi a identifica cauzele stagnării acestui sector de activitare şi de a găsi soluţii pentru dezvoltare lui. Funcţionarii publici participanţi la activitate au avut de înfruntat replicile dure din partea sectorului privat asupra lipsei de interes pentru acest sector, iar sectorul privat au avut posibilitatea să îşi recunoască punctele tari şi slabe ale activităţii lor şi să facă primii paşi de cooperare şi mai puţin de confruntare.

Pe parcursul acestor 2 zile de muncă s-a încercat elaborarea unor trasee turistice pentru 2 şi 7 zile, iar lucrul în echipa s-a dovedit a fi eficient, privindu-se din punctul de vedere al diverşilor actori sociali.

Actualitatea temei workshop-ului a făcut să se lucreze şi în afara programului pentru a se elucida toate problemele acestui sector, în rezultatul acestei activităţi în prezent se lucrează asupra Strategiei de Dezvoltare a Turismului în raionul Cahul pe anii 2011-2015.

Potenţialului turistic existent în raionul Cahul poat fi valorificat şi promovat la nivel local şi naţional prin crearea clusterelor turistice, care vor avea ca rezultat posibilităţi de creare a unor trasee turistice naţionale şi trans-frontaliere, şi se va trece de la dezvoltarea locală la dezvoltarea regională şi naţională.

Crestenco Natalia,

master în turism, lector universitar

Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet